Par aktuālo Rīgā (13.11.14)

Par aktuālo Rīgā (13.11.14)

2014. gada 16. novembris

#1186 EGIJA 2014-10-24 11:23:34

Sveiki, jautājums par mājas iekšpagalmu (Rīga protams)- Iekšpagalms – diezgan liela teritorija pieder kopīpašniekiem kā domājamās daļas. Lielākā daļa kopīpašnieku labprāt ieviestu pagalmā iebraukšanas atļauju sistēmu un uzstādītu zīmi “Stāvēt aizliegts” Izņemot ar atļaujam, vai ķieģelis+ Izņemot ar atļaujām…. BET – Dzīvokļa īpašuma likums nosaka kārtību, kādā Dzīvokļu īpašnieku kopība var noteikt īpašuma lietošanas kārtību – respektīvi, šādam lēmumam ir jābūt ar 100% īpašnieku piekrišanu. Kā jūs saprotiet, māja, kura ir vairāk kā 100 īpašnieku – nemaz reāli dzīvē nav iespējams. Taču -ļoti vēlamies sakārtot elementāru lietu. Kā tad rīkoties, vai te nevajadzētu kādu likumu, noteikumu pamainīt. Kaut vai uz 75 % īpašnieku piekrišana – kā citos apsaimniekošanas jautājumos -vismaz ir iespējams! 

Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti tik tiešām nosaka, ka, ja dzīvojamās mājas iedzīvotāji vēlas uzstādīt ceļa zīmes iekšpagalmos, kur ielas sarkanās līnijas beidzas un mājām piegulošā teritorija pieder dzīvokļu īpašnieku kopībai, ir nepieciešama visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana – vajadzīgi visu dzīvokļu īpašnieku paraksti, ka viņi piekrīt šādai rīcībai ar kopīpašuma daļu.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma (turpmāk – Likums) 4.pantu: kopīpašumā esošajā daļā ietilpst zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai. Likuma 16.panta otrās daļas 2.punkts nosaka: vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā. Savukārt Likuma 17.pantā noteikts, ka šo tiesību īstenošanai ir nepieciešama visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

AS „Latvijas Valsts ceļi” šo prasību pamato ar situāciju, ka aizvien biežāk, ja tiek saskaņota ceļa zīmju uzstādīšana, par ko parakstījušies, piemēram, 75 % dzīvokļu īpašnieki, tad tieši šie daži cilvēki, kuri nebija parakstījušies, protestē, un lietas nonāk pat līdz tiesai. Ja kaut viens dzīvokļa īpašnieks protestēs, tiesa atzīs par nelikumīgu ceļa zīmju uzstādīšanu tikai tā iemesla dēļ, ka nebija izpildīta likuma prasība un iegūta visu īpašnieku piekrišana. Tieši tādēļ pēdējā laikā AS „Latvijas Valsts ceļi” ļoti punktuāli skatās, lai būtu visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

Līdz ar to šobrīd ceļa zīmju uzstādīšana dzīvojamo māju teritorijās ir ļoti sarežģīts process, jo tikai ļoti retos gadījumos ir iespējams savākt 100% dzīvokļu īpašnieku parakstus par ceļa zīmju uzstādīšanu.

Ceļu satiksmes likuma 4.panta astotajā daļā ir noteikts, ka satiksmes organizāciju un tās tehnisko līdzekļu (tātad – arī ceļa zīmju) izvietojuma atbilstību obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu prasībām uzrauga valsts AS „Latvijas Valsts ceļi”. Rīgā ar to nodarbojas šīs iestādes Satiksmes organizācijas pārvalde, bet ārpus tās – reģionu nodaļas.

Tātad, lai uzstādītu likumīgu ceļa zīmi, kuru ņem vērā policija un par kuras pārkāpšanu var piemērot Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto administratīvo sodu, vienmēr būs jāiegūst AS „Latvijas Valsts ceļi” atļauja.

Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu mājā iegūt visu dzīvokļu īpašnieku piekrišanu praktiski ļoti bieži tiešām nav iespējams, būtu vēlams veikt grozījumus likumā un paplašināt to jautājumu loku, par kuriem lemjot nav nepieciešama 100% dzīvokļu īpašnieku piekrišana, taču šādu grozījumu ierosināšana ir Ekonomikas ministrijas kompetence.

 

#1185 Barbarosa 2014-10-23 18:49:20

Labdien, Tiešām nezinu vai šis jautājums ir izskatīts jau iepriekš, tomēr vēlos pajautāt – vai un kādas ir iespējas sakārtot Barona/Pērnavas ielas krustojumu (precīzāk luksoforu darbību)?! Bija skaista satiksmes rekonstrukcija, kur aizliedz kreiso pagriezienu no Pērnavas ielas uz Dārzaugļu ielu, attiecīgi arī no Darzaugļu ielas vairs nevar veikt kreiso pagriezienu uz Pērnavas ielas. Viss ir skaisti – satiksmes drošība uzlabota! Tagad, lai tiktu no Dārzaugļu ielas “pa kreisi” būtu jāveic likumīgs apgriešanās braukšanai pretējā virzienā manevrs uz Barona ielas, ko NAV iespējams izdarīt likumīgi un laicīgi, lai netiktu apdraudēta satiksmes drošība, JO Pērnavas un Barona ielas krustojums ir ļoti liels un pat iedegoties sarkanajam (aizliedzošajam) luksofora signālam – auto straume turpina plūst no Pērnavas ielas. Ierosinu nedaudz pamainīt luksoforu režīmus un uzstādīt papildsekciju tieši manevram pa kreisi no Pērnavas uz Barona ielu. Manuprāt, tas nevarētu sagādāt problēmās, ņemot vērā to, ka uz Pērnavas ielas ir atsevišķas kreisās malējās joslas, kuras ir domātas TIKAI, lai nogrieztos pa kreisi. P.S. Braucu tur katru dienu un redzu šoferu neapmierinātību :( Ja vel gadās “fūre”, kas paliek uz tramvaja sliedēm, tad nogriezties var tieši NEVIENA automašīna :(

 

Ielas tehniskie izmēri ir veidoti vēsturiski. Diemžēl šis nav veiksmīgākais krustojums, ņemot vērā, ka krustojumu šķērso tramvaja sliedes. Taču fakts, ka autovadītāji virzienā uz A.Čaka ielu krustojumu šķērso pie vēlā dzeltenā vai vēl sliktāk – pie sarkanā ir klaji pretrunā Ceļu satiksmes noteikumiem. Noteikti lūgsim policiju pastiprināti pievērst uzmanību šim krustojumam.

Jūsu priekšlikums – ieviest atsevišķu signālplānu (papildsekciju) kreisajam pagriezienam situāciju neuzlabos, drīzāk pasliktinās, jo jāskatās uz kopējo satiksmes plūsmu, kura ar papildsekciju tikai tiks vēl vairāk apgrūtināta. Papildus tam, kreisajam pagriezienam paredzētā josla ir īsa (aptuveni 5-6 mašīnām) un citas tur iekšā netiks, jo abas taisnajam virzienam paredzētās joslas tāpat stāvēs un gaidīs zaļo signālu.

 

#1184 tik tak 2014-10-22 16:19:51

Ieriķu un Stirnu ielas krustojumā, 11. trolejbusa galapunktā bija pieejams publiskais pulkstenis, kurš ik pa laikam “streikoja”. Tagad noņemts pavisam. Kad tiks uzstādīts atpakaļ un strādās normāli?

Minētais pulkstenis tika demontēts modernizācijas darbu veikšanai (tiks uzstādīts mehānisms ar GPS regulēšanas iespēju). Tas tiks uzstādīts atpakaļ līdz 03.11.2014.

 

#1183 zvanītājs 2014-10-22 16:17:56

RPSIA Rīgas namu pārvaldnieks likvidējis bezmaksas konsultāciju telefonus. Pārgājis uz daļējiem maksas telefoniem, piem. 8900. Kāpēc?

Informējam, ka SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) nekad nav bijuši bezmaksas informatīvie tālruņa numuri. Iepriekš RNP klientiem bija pieejami vairāki stacionārie tālruņu numuri noteiktiem darbiniekiem, piemēram, namu pārzinim, grāmatvedim utt. – tie bija standarta stacionārie tālruņu numuri, nevis bezmaksas.

Lai atvieglotu klientu saziņu ar RNP, tika izveidots viens vienots informatīvais tālrunis 8900 – klientiem vairs nav jāmeklē pareizais tālruņa numurs starp vairākiem citiem, mēģinot sazvanīt noteiktu darbinieku, lai noskaidrotu interesējošos jautājumus. Zvanot uz 8900 iespējams noskaidrot dažādus jautājumus vienuviet – gan par rēķiniem, gan mājas apsaimniekošanu u.c. Jānorāda, ka vienotais informatīvais tālruņa numurs 8900 ir standarta tālruņa numurs, proti, nav ne bezmaksas, ne arī paaugstinātas maksas tālrunis.

Zvans tiek veikts uz stacionāru tālruņa numuru, līdz ar to, maksu par zvanu nosaka zvanītāja izvēlētais telekomunikāciju operators un tarifa plāns:

1)      SIA „Lattelecom” abonentiem – 0,0172 EUR par savienojumu + 0,0344 EUR par katru sarunas minūti;

2)      SIA “Latvijas Mobilais Telefons” abonentiem – tarifu plāna „Pirmais” un „Brīvība” lietotājiem sarunas ir bezmaksas – 0,00 EUR par katru sarunas minūti, savukārt citu tarifu plānu lietotājiem – 0,1139 EUR par katru sarunas minūti;

3)      SIA „BITE Latvija” abonentiem – aptuveni 0,11 EUR par katru sarunas minūti;

4)      SIA „Tele2” abonentiem ­– aptuveni 0,13 EUR par katru sarunas minūti.

Protams, precīzus datus par zvana izmaksām iespējams noskaidrot pie izvēlētā telekomunikāciju operatora, no kura klients veic zvanu uz tālruņa numuru 8900.

 

#1182 Alberts Avots 2014-10-22 16:16:21

Lielupes ielā 10, Bolderājā, Loču kanāla piegulošā teritorija ieiet dzīvojamās mājas teritorijā. Skalo iekšā krastu. Kurš atbildīgs?
Rīgas brīvostas speciālisti apsekoja Loču kanāla krastu minētās adreses (Lielupes iela 10) tuvumā un  būtiskus krasta izskalojumus, kuri varētu apdraudēt nekustamo īpašumu vai cilvēku drošību nekonstatēja.  Krasts tiek aizsargāts  ar betona plākšņu stiprinājumiem un atsevišķās vietās  ar koka pāļu rindu.  Kola  pāļu stiprinājumu vietās  tiek novēroti nelieli  izskalojumi, kuri nerada bīstamību. Lai arī  krastu stiprinājumi pamatā pilda savas funkcijas,  tie  ūdens līmeņa svārstību un viņu iedarbības rezultātā ir vietām bojāti un līdz ar to krasts zaudējis savu estētisko izskatu.

Loču kanāla krasta nostiprinājuma  stāvokli pēc  Lielupes ielas iedzīvotāju iniciatīvas ostas speciālisti  apsekoja arī  2011. gada sākumā  un  atzina, ka esošais krasta stiprinājums  neapdraud kuģošanas un cilvēku drošību. Tā kā šobrīd  apsekojot krastu brīvostas darbinieki  neguva pārliecību par  apsekotās vieta atbilstību jautājumā minētajai, tad osta  ir gatava atkārtoti izvērtēt  risinājuma nepieciešamību konkrētā vietā, ja tāda tiks uzrādīta.

 

#1181 Jānis Priedītis 2014-10-22 16:14:56

Kr. Valdemāra ielā 143 iespējams speciāli noindēti koki. Ko tur cels?

Pārbaudot Rīgas pilsētas būvvaldes lietvedībā esošos dokumentus, konstatēts, ka iesniegums no zemes īpašnieka par nokaltušo koku ciršanu nav saņemts, kā arī jauna būvniecības iecere nav iesniegta. Iepriekš bija plānots būvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu un biroju ēkas (projekts paredzēja uzbūvēt divas 6 stāvu ēkas).

Šobrīd zemes gabals nav tukšs tur šobrīd atrodas koki (nokaltuši, kalstoši). Teritorijas īpašnieki laika gaitā ir mainījušies. Šobrīd Būvvalde turpina darbu pie pierādījumu apkopošanas, lai teritorijas īpašnieks varētu tikt administratīvi sodīts.


#1180 Ilga Miezaine-Mustermane 2014-10-20 16:34:05


Vai ir plānota Dzirciema ielas 7 pagalma labiekārtošana? Pagalms liels ar skaistu zaļo zonu, taču nekopts un neapgaismots. Vienā pagalma daļā dīķītis, kurā agrāk bija pat zivis, bet šobrīd to vairāk raksturo miskaste un bomži . Vieta ar milzīgu potenciālu. Būtu forši, ja būtu kāds spēļu laukums bērniem, apgaismojums un novākti aplūzušie koki.

Dzirciema ielas 7 iekšpagalma teritorijā ir vairāki zemes gabali, no kuriem lielākā daļa pieder privātpersonai. Rīgas pilsētas īpašumā ir daļa, kas atrodas tuvāk dzīvojamajai mājai Jūrmalas gatve 5. Rīgas domes Administratīvā inspekcija ir vērsusies pie privātīpašnieka, kura pienākums ir veikt savas teritorijas sakopšanas darbus.

Papildus informējam, ka minētajā iekškvartālā ir ticis veikts seguma remonts (tā dēvētais bedrīšu remonts). Domājot par teritorijas labiekārtošanu, pilsētai piederošajā zemes gabalā šajā iekšpagalmā, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija  plāno ierīkot bērnu rotaļu laukumu.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes