Par aktuālo Rīgā (15.01.15)

Par aktuālo Rīgā (15.01.15)

2015. gada 19. janvāris

 

#1233 Pjotrs Tarasovs 2015-01-06 13:52:00

Voleru iedzīvotāju lielākā problēma ir tilts pār Beķera grāvi, kurš ir uz sabrukšanas robežas. Vai iespējams šo tiltu salabot?

No mūsu rīcībā esošās informācijas izriet, ka tilta īpašnieks ir Satiksmes ministrija. Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) būvinspektoriem ir uzdots šo tiltu apsekot. Ja vizuālās apsekošanas laikā tiks konstatēts, ka tilta turpmāka ekspluatēšana ir bīstama, tā īpašniekiem tiks noradīts, ka Būvvalde liedz šo tiltu turpmāk ekspluatēt, un ir nepieciešams iesniegt Būvvaldē padziļinātu sertificēta eksperta veiktu tilta tehnisko ekspertīzi. Atkarībā no ekspertīzes rezultātiem, Būvvalde prasīs viedokli īpašniekam par turpmāko rīcību – vai tas tiltu vēlas atjaunot, pastiprināt vai nojaukt un dos saprātīgu termiņu šo darbu veikšanai.

 

#1232 Valentīna 2015-01-06 13:43:19

Vai jūs varētu paskaidrot kādā secībā tiek sniegta palīdzība tiem, kas stāv rindās uz dzībokļiem dažādos reģistros?Esmu reģistrēta 7. reģistrā.

Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam palīdzība personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu, tiek sniegta katra reģistra ietvaros reģistrācijas secībā.

Denacionalizētā nama īrnieki 7.reģistra ietvaros uz ārpuskārtas palīdzības saņemšanu var pretendēt trijos gadījumos:

1.Ja tās ir personas ar sevišķiem nopelniem – personas, kuras devušas sevišķu ieguldījumu valsts vai Rīgas labā, par sasniegumiem saņēmusi valsts vai starptautiskus apbalvojumus, guvusi valsts vai sabiedrības atzinību un kurai nepieciešams uzlabot dzīvošanas apstākļus;

2. Atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras maksājumi par mājokli pārsniedz viņas ienākumus;

3. Atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi persona, persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai ģimene ar vismaz vienu nepilngadīgu  bērnu, kuru īrētā dzīvojamā telpa netiek nodrošināta ar pamatpakalpojumiem – auksto ūdeni, apkuri, kanalizāciju un/vai sadzīves atkritumu izvešanu, un Rīgas domes Administratīvā komisija dzīvojamās telpas izīrētāju saukusi pie administratīvās atbildības, sodot ar naudas sodu.

 

#1231 T. Ņikuļšina 2015-01-06 13:34:54

Kāpēc tiek atļautas autostāvvietas pie dzīvojamām mājām? Citviet ātrās palīdzības vai ugunsdzēsēju mašīnas netiek klāt vajadzīgai vietai. Aukstā laikā kad tiek darbinātas automašīnas, nav ar ko elpot.

Jautājumā par autostāvvietām pie dzīvojamajām mājām vēršam uzmanību, ka arī šo jautājumu ir tiesīgi risināt attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki kopsapulcēs var pieņemt lēmumu par savam nekustamajam īpašumam piesaistītajā teritorijā esošo autostāvvietu izmantošanas nosacījumiem, piemēram, par aizlieguma (stāvēt) vai ierobežojumu (tikai ar atļaujām) zīmju uzstādīšanu.

 

#1230 Valērijs 2015-01-06 13:33:47 arhivēt

Gribētos dzirdēt kas tiek darīts Skultes pārvada būvniecības jomā?

Šobrīd  tiek strādāts pie Skultes pārvada tehniskā projekta pārskaņošanas. Tiklīdz projekts tiks pārskaņots, saņemti visi atzinumi, Rīgas domes Satiksmes departaments strādās pie projekta īstenošanas: finansējuma piesaistes un būvniecības darbu uzsākšanas.

Skultes pārvads ir viens no šā sasaukuma prioritātēm!!!!

 

#1229 Andrejs Zemīts 2015-01-06 13:32:17

Vai tai vietā, lai pagarinātu tramvaja maršrutu līdz Berģiem, kam nepieciešams daudz incestīciju infrastruktūrā nevarētu līdz Berģiem pagarināt 12. trolejbusa maršrutu?

12.trolejbusa maršrutu nav plānots pagarināt līdz Berģiem, jo pasažieru plūsma uz centru pašreiz tiek nodrošināta ar 1.autobusa maršrutu. Tāpat, kā tramvajam nepieciešams attīstīt infrastruktūru arī trolejbusa pagarināšanai ir nepieciešams veidot infrastruktūru, jo trolejbuss pamatā izmanto kontakttīklu un arī šis ieguldījums prasa lielus finanšu resursus.

 

#1228 Maskvas 164 2014-12-19 18:42:08

Labdien. Jau vairākus gadus cīnāmies ar narkomāniem mājā Maskavas ielā 164-pirmajā ieejā. Durvis ir vecu vecās, kods uz durvīm parastais, narkomāniem tas ir zināms ir jau vairākus gadus. Ar namu pārvaldi Daugava ir bijušas neskaitāmas pārrunas par to, lai risina šo situāciju, mazi bērni baidās nākt no skolas, jo trepēs pastāvīgi ir kāds nepiederošs, lielākoties narkomāns. Pašvaldības policija par šo situāciju ir informēta vairākkārtīgi. Saprotam, ka namu pārvaldei nav naudas jaunām durvīm, bet var taču nomainīt vecajām durvīm jaunu-modernu kodu, vai ielikt manuāli slēdzamu atslēgu, problēma būs atrisināta, esam gatavi maksāt paši, bet atduramies kā pret sienu. Lūdzu, savu bērnu vārdā, Amerika kungs, glābiet mūs no šīs ļaunās ligas, zinu, ka Jums tas ir pa spēkam! Cerot uz Amerika kungu, gaišus Ziemassvētkus visiem un ceram, ka Jaunais gads nesīs pozitīvas pārmaiņas. 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” speciālisti tuvākajā laikā veiks Maskavas ielā 164, Rīgā, (turpmāk – Dzīvojamā māja) 1.kāpņu telpas ārdurvju mehāniskās atslēgas koda nomaiņu. Savukārt, lai veiktu 1.kāpņu telpas ārdurvju renovāciju, uzstādot elektronisko koda sistēmas atslēgu, 1.kāpņu telpas dzīvokļu īpašniekiem savstarpēji jāvienojas un jāpieņem lēmums par veicamajiem darbiem un to finansēšanu.

Darām zināmu, ka 2012.gadā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” piedāvāja Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem 2013.gadā veikt finanšu līdzekļu uzkrājumu kāpņu telpu ārdurvju nomaiņai, bet dzīvokļu īpašnieku kopība nepieņēma atbilstīgu lēmumu.

Dzīvojamās mājas 3.kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki, savstarpēji vienojoties un par saviem finanšu līdzekļiem ir veikuši attiecīgās kāpņu telpas ārdurvju nomaiņu, t.sk. ārdurvju koda sistēmas atslēgas ierīkošanu.

2014.gada 2.novembrī dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēma lēmumu, ka 2.kāpņu telpas ārdurvju nomaiņa un kodu sistēmas atslēgas ierīkošana tiks veikta par 2.kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieku finanšu līdzekļiem.

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārstāve iepriekš, kā arī minētajā kopsapulcē ierosināja arī 1.kāpņu telpas dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par saviem līdzekļiem veikt 1.kāpņu telpas ārdurvju renovāciju, attiecīgi renovētajām ārdurvīm uzstādot elektroniskā koda sistēmas atslēgu. Līdz šim brīdim 1.kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši atbilstīgu lēmumu.

1.kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki, savstarpēji vienoties, var pieņemt lēmumu  arī par slēdzamas atslēgas (katram lietotājam sava atslēga) ierīkošanu ārdurvīm, bet prakse rāda, ka šādi slēdzamas durvis daudzdzīvokļu namos nav praktiskas. Proti, bojājumu gadījumos, katram lietotājam atkārtoti jāizgatavo atslēgas un jānomaina atslēgas serdene vai visa atslēga, kā arī apgrūtināta piekļuves nodrošināšana dažādiem dienestiem – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, policijai, pasta darbiniekiem, sociālās aprūpes darbiniekiem, u.c..

Laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 5.janvārim Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldē no nama iedzīvotājiem saņemti trīs izsaukumi uz adresi Maskavas ielā 164, Rīgā. Divos gadījumos par izsaukuma iemeslu bijis fakts, ka kāpņu telpā atrodas nepiederošas personas. Abos gadījumos fakts neapstiprinājās, jo, ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki nevienu personu kāpņu telpā nesastapa. Trešajā gadījumā izsaukums bija saistīts ar trokšņošanu, noskaidrots, ka troksnis radies mainot slēdzeni dzīvokļa ārdurvīm.

Gadījumos, kad nama iedzīvotāji konstatē sabiedriskās kārtības pārkāpumus, ieteicams nekavējoties ziņot policijai pa diennakts tālruni 110. Policijas darbinieki, izbraucot uz notikuma vietu, savlaicīgi varēs konstatēt, novērst pārkāpumus un vainīgās personas saukt pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

Papildus informēju, ka minētā adrese iekļauta Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes darbinieku apsekošanas maršrutā un arī turpmāk iespēju robežās tiks apsekota.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes