Par aktuālo Rīgā (01.10)

Par aktuālo Rīgā (01.10)

02.10.2015

#1418 Asja 2015-09-11 11:43:13

Kad beidzot tiks pielīdzinātas ietves apmales vai uztaisītas kvalitatīvas nobrauktuves vismaz uz oficiālajiem veloceliņiem??? Pēc būtības normālām nobrauktuvēm būtu jābūt visā pilsētā, jo tās ir aktuālas ne tikai velobraucējiem, bet arī cilvēkiem ratiņkrēslos un māmiņām ar bērniem ratiņos, bet kā jūs skaidrojat to, ka daudzviet (kā piemēru varu minēt kaut veloceliņu uz Mežparku pie kapiem uzreiz pēc brasas tilta vai veloceliņu, kas šķērso strēlnieku ielu) pat uz oficiālajiem veloceliņiem apmales ir nepielīdzinātas???

Apmaļu pazemināšana ir pakāpenisks darbs, kas notiek visā Rīgā. Kopumā jau nolīdzinātas jau vairāk nekā 10 000 vietās un darbs turpinās. Paldies par jūsu novērojumiem un ieteikumiem. Tāpat aicinām arī vērsties Satiksmes departamentā zvanot pa bezmaksas tālr.80003600 un informēt par vietām, kur to nepieciešams izdarīt. Sabiedrības līdzdalība šajā procesā ir ļoti svarīga.

 

#1417 Signe 2015-09-11 11:38:41

Vai Senču ielā uz gājēju/veloceliņa nevarētu uzlikt lūdzu arī uzpūst kādu horizontālo ceļa apzīmējumu vai sadalījumu kā Skanstes ielā, jo ar parastajām zīmēm nepietiek un gājēji ir neizpratnē, kad signalizēju un nedod ceļu?
Šajā gadījumā jāatzīst, ka horizontālais marķējums nelīdzēs. Esam pieņēmuši veloinfrastruktūras attīstības koncepciju, kur viens no punktiem ir arī darbs ar sabiedrību, lai stāstītu, informētu un skaidrotu ceļu satiksmes noteikumus, vairotu toleranci starp velobraucējiem, gājējiem un autovadītājiem. Pie tā šobrīd arī strādājam, paralēli arī CSDD ir veicis grozījumus CSN, kur velobraucējiem būs noteiktas prasības un jauni regulējumi, kuri būs jāievēro.

 

#1416 Imants 2015-09-11 11:36:40

Labdien! Nesen iegādājos dzīvokli, bet pagalmā auto stāvvietas nav, bet uz ielas ir Rīgas satiksmes autostāvvietas, tāpēc vēlējos uzzināt vai uz tām ir pieejami kādi abonementi vai tml?

Ja Jūs esat deklarēta iegādātajā īpašumā, varat saņemt iedzīvotāja karti. Iedzīvotāja karte ļauj novietot automašīnu par noteiktu  maksu iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir teritorijas ielas posmā, kur ierīkota maksas autostāvvieta. Lai saņemtu Iedzīvotāja karti, jāaizpilda iesniegums. Iesniegumu par iedzīvotāju karti var nosūtīt pa pastu uz Vestienas ielu 35, vai pa e-pastu: autostāvvietas@rigassatiksme.lv.

Plašāk par Iedzīvotāju karti var uzzināt un iesniegumu izdrukāt no www.rigassatiksme.lv. Tāpat plašāku informāciju var noskaidrot zvanot pa tālruni: 8585

 

#1415 Zane 2015-09-11 11:34:42

Labdien! Sakarā ar to, ka valsts ir atņēmusi savu līdzfinansējuma daļu privātajiem bērnu dārziem un plaši deklarē, ka tas jārisina pašvaldībām vēlējos uzzināt vai pašvaldībai budžetā ir plānoti līdzekļi, lai risinātu šo situāciju un ar ko mums – jaunajiem vecākiem no 1. janvāra rēķināties? Kāda ir plānotā pašvaldības rīcība šajā jautājumā tuvākajā nākotnē? 

Rīgas dome turpinās maksāt savu līdzfinansējumu par bērniem, kas apmeklē privātos dārziņus. Rīgas dome arī turpmāk nodrošinās finansiālu atbalstu Rīgas bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, neskatoties uz to, ka valsts ar nākamo gadu plāno savu līdzmaksājumu atcelt. Viena bērna uzturēšanās pašvaldības bērnudārzā izmaksā 132,33 eiro. Tik pat liels ir arī pašvaldības līdzmaksājums par tiem bērniem, kas apmeklē privātos dārziņus. Šādu finansējumu pašvaldība piešķirs  arī turpmāk , tādējādi konsekventi ievērojot taisnīguma principu pret visu bērnu vecākiem, proti  vai nu nodrošinot vietu pašvaldības bērnudārzā, un tas pašvaldībai izmaksā 132,33 eiro, vai dodot tos pašus 132,33 eiro vecākiem, kam bērni apmeklē privāto bērnudārzu. Šādu principu, ka vienādu atbalstu saņem gan tie vecāki, kuru bērni apmeklē pašvaldības dārziņu, gan privāto dārziņu,  Rīgas pašvaldība izstrādāja un īsteno kopš 2013.gada, un tas palīdzējis sadarbībā ar privātajām izglītības iestādēm veiksmīgi risināt bērnudārzu pieejamības jautājumu.

Rīgas pilsētas pašvaldība bija pirmā valstī, kas ieviesa līdzfinansējumu ģimenēm, kuru  bērni apmeklē privātus bērnudārzus. No šī līdzmaksājuma noteikti neplānojam atteikties un arī pašvaldībai ir grūti saprast, kā valdība varēja atļauties pieņemt lēmumu apturēt savu līdzfinansējuma daļu, īpaši jau pēc jaunā mācību gada sākuma.

Pašlaik Rīgas dome nodrošina līdzmaksājumu par 5477 bērniem, kuri apmeklē privātos dārziņus. 2015. gada budžetā  šim mērķim atvēlēti 7,7 miljoni eiro.

Būtiski palielināts arī vietu skaits pašvaldības bērnudārzos – pēdējo piecu gadu laikā atvērtas 97 jaunas grupiņas, kurās ir vieta 1857 mazuļiem. Rezultātā ievērojami samazinājusies bērnudārzu rinda. Ja 2009.gada sākumā uz vietu dārziņā gaidīja vairāk nekā 6700 bērnu, tad reāla rinda šogad  prognozējama ap tūkstoti. Tajā pašā laikā pašvaldības dārziņos ir jau aptuveni 100 brīvu vietu.

 

#1414 Ruta 2015-09-10 15:56:08

Paula Vandena ielā (pie izstāžu halles Ķipsala) ir 2 vietās pārrakta iela, kad tā tiks salabota? Vai nav iespējams pārcelt zīmi (tuvāk gājēju pārejai) un aizliegt novietot automašīnas uz Kalnciema ielas pirms gājēju pārejas pie Emīla Dārziņa mūzikas skolas, tas apdraud bērnu drošību. Aiz novietotās automašīnas nav redzams, vai bērni tuvojas gājēju pārejai. Paldies! 

Jāatzīst, ka šajā situācijā Rīgas pašvaldība ir ķīlniece, jo šis ielas posms Paula Vandena ielā ir privātīpašums un pie mums nav vērsušies uzņēmēji, kas veic kādus būvdarbus, līdz ar to neesam informēti, cik ilgi un kādi darbi tiek veikti.

Savukārt par satiksmes organizācijas izmaiņām, Jūsu priekšlikums iesniegts izvērtēšanai satiksmes koordinācijas padomes sēdē. Ņemot vērā, ka šī problēmvieta apdraud bērnu drošību, šis jautājums tiks izskatīts tuvākajā laikā un pieņemts lēmums par ko varēsim informēt nedaudz vēlāk.

 

#1413 db 2015-09-08 19:08:11

Lūdzu nolasīt ēterā visu tekstu, jo tas ir būtisks visiem dzīvokļu īpašniekiem! Pēc dažiem mēnešiem būs gads kopš nesekmīgi mēģinu uzzināt, cik Rīgas Namu Pārvaldniekam izmaksā komunālo maksājumu viena rēķina apkalpošana, lai to varētu salīdzināt ar tiešo norēķinu izmaksām un izdarīt attiecīgu izvēli. Šis jautājums kļuva aktuāls, kad RNP savās apsaimniekojamajās mājās izplatīja aptaujas anketas par komunālo pakalpojumu rēķinu tiešās apmaksas izvēli. Aptaujas rezultāts jau bija iepriekšnolemts, jo komunālo pakalpojumu sniedzēji bija uzrādījuši katra tiešā rēķina apkalpošanas izmaksas, bet RNP nebija norādījis un nesolīja, apsaimniekošanas maksas samazinājumu, ja komunālo pakalpojumu rēķini vairs nebūs jāapkalpo. Rezultātā neviena RNP apsaimniekošanā esošajām māja neizvēlējās tiešos norēķinus. Šīs maldinošās aptaujas rezultātus veikli izmantoja RNP valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis, kurš savam uzvārdam atbilstošā stilā Latvijas Radio to pasniedza kā RNP labas saimniekošanas sasniegumu. RNP nosaukt rēķinu apkalpošanas izmaksas nebūtu sarežģīti, ja RNP ievērotu normatīvo aktu prasības un apsaimniekošanas maksu mājām noteiktu saskaņā ar MK 2008. gada 09. decembra noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” pielikumu Nr.1, kas ir obligāts izejas datu dokuments katrai mājai. Bez šā dokumenta nav iespējams nosaukt mājas apsaimniekošanas maksu, kas tiek uzrādīta kopsavilkumā, kas ir šo pašu noteikumu pielikums Nr.2. Bezgalīgas sarakstes rezultātā, kurā tika iesaistīts arī Mājokļu un vides departaments un norādītas konkrētas interesējošās pielikuma Nr.1 ailītes, tālāk par tukšu muldēšanu nav nonākts. Ņemot vērā, ka pielikuma Nr.1 saturs tiek rūpīgi slēpts (tiek atklātas tikai obligāti uzrādāmās pozīcijas), nav brīnums, ka pretēji tam kā tika solīts pie RNP dibināšanas, apkalpojamo māju apsaimniekošanas izmaksas izrādās ir vidēji 2 reizes augstākas par faktiskajām, iespējams, uz pierakstījumu un neveiktu darbu rēķina. Tas pats notiek ar plānotajiem remontdarbiem! Vai RNP ir tiesīgs slēpt no saviem klientiem pat normatīvajos dokumentos norādīto veicamo apsaimniekošanas darbu izmaksas un tādējādi nekontrolēti norakstīt iekasētos naudas līdzekļus? Kāpēc rēķinu apkalpošanas izmaksas nevar nosaukt RNP, ja to ir izdarījuši pakalpojumu sniedzēji un citi apsaimniekotāji? 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk tekstā – RNP) administratīvās izmaksas, kas ietver arī rēķinu sagatavošanas izmaksas, tiek aprēķinātas uz visu RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju platību (m2), izmaksas attiecinot uz attiecīgās dzīvojamās mājas platību (m2).

Šobrīd RNP vienas adreses rēķinu apkalpošanas izmaksas gadā ir 2,85 EUR (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Vēršam uzmanību, ka SIA „Rīgas ūdens” iepriekš sniegusi RNP skaidrojumu par ikmēneša pakalpojumu rēķinu sagatavošanas izmaksām, proti, noteiktā maksa par SIA „Rīgas ūdens” viena rēķina sagatavošanu 3,19 EUR apmērā bija minēta ar nosacījumu, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumos esošo ūdens patēriņa skaitītāju ikmēneša rādījumu nodošana SIA „Rīgas ūdens” veicama ar RNP starpniecību. No minētā izriet, ka SIA „Rīgas ūdens” sniegtā informācija par ikmēneša pakalpojumu rēķinu sagatavošanu neietvēra visas ar tiešo norēķinu sistēmas ieviešanu saistītās izmaksas.

Norādām, ka RNP jebkurā gadījumā ik mēnesi būtu bijis jāveic dzīvojamo māju kopējo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana un apkopošana, kā arī būtu jānodrošina un jāuztur informācijas sistēmas ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu apkopošanai un aprēķinu veikšanai.

Ņemot vērā minēto, gadījumā, ja mazāk kā 15% no RNP pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām tiktu ieviesti tiešie norēķini ar SIA „Rīgas ūdens”, tad RNP klientiem sagatavoto ikmēneša dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinu apkalpošanas izmaksu samazinājums nebūtu iespējams.

Tā kā nav norādīta konkrēta adrese jautājumā par plānotajiem remonta darbiem varam sniegt tikai vispārīgu informāciju. Ievērojot Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” noteikto kārtību, RNP katru gadu katrai dzīvojamajai mājai sagatavo un katram dzīvokļa īpašniekam nosūta “Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkumu” un “Dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumu”. Minētajās tāmēs un apkopojumos iekļautas gan pakalpojumu, gan plānoto remonta darbu pozīcijas, kā arī ar tiem saistītās plānotās izmaksas. Savukārt katru gadu aprīlī RNP katram dzīvokļa īpašniekam nosūta “Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu” par iepriekšējo gadu.

 

#1412 Andris 2015-09-04 21:01:23

Vai ir iespēja Gregora ielā uzlabot ielas apgaismojumu? Dienas laikā zaļā aleja protams ir ļoti skaista, bet tumšajā laikā koku lapām laternu gaisma netiek cauri, līdz ar to ietve ir pilnīgi tumša.

Ņemot vērā, ka Rīgā ir daudz koku, problēma ar gaismas ķermeņu ieaugšanu koku zaros un lapās atsevišķās apkaimēs tiešām pastāv. Pieejamā finansējuma ietvaros kritiskākās vietas tiek izzarotas. Apgaismojuma līnijas atbrīvošana no koku zariem Gregora ielā ir iekļauta Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 2015.gada darbu plānā.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes