Par aktuālo Rīgā (12.11)

Par aktuālo Rīgā (12.11)

13.11.2015

#1458 Uldis K. 2015-10-22 17:41:12

Sveiki, sakiet vai nav iespējams pie dzemdību nama, braucot uz centra pusi nedaudz samainīt zīmes. Tā lai kreisā josla iet tikai kreisi, bet labā taisni un pa labi. Savādāk baigie sastrēgumi dēļ kreisajiem. Paldies

Satiksmes speciālisti ir izvērtējuši Jūsu priekšlikumu, taču tas uz šo brīdi nav iespējams, jo krustojumā labajam pagriezienam luksoforā ir papildus sekcija, līdz ar to Jūsu piedāvāto risinājumu aizliedz ceļu satiksmes noteikumi. Satiksmes organizācijas izmaiņas varētu veikt tikai pēc luksofora objekta pārplānošanas, ko Rīgas domes Satiksmes departaments jau dara.

 

#1457 Ivars 2015-10-22 17:23:24

Kad beidzot beigsies tas bardaks Mūkusalas ielā pie Gaismas pils? Kā tagad atceros – šis jautājums tika pacelts jau pagājušā gada rudenī !!! Vai tiešām TIK ilgam laikam ir jāpaiet, kamēr “aiziet” līdz dzirdīgām ausīm? Tā teikt – lai nosēžas ? Un toreiz atbilde bija par ilgtermiņa plāniem, īstermiņa risinājumiem utt. – vārdu sakot – nekāda…! Un visu šo laiku bija jānoskatās, kā, pārkāpjot noteikumus, autovadītāji risina ceļu izbūvētāju kļūdas – apstādījumu taču tur ir pietiekoši, lai izbūvētu papildus joslas ! Bet nē – jāuztaisa A josla un viena rinda gan uz Redisonu, gan uz Akmens tiltu, kurai netiek citādāk garām kā tikai pārbraucot pāri “zebrai”. Kam ir jānotiek, lai risinājumi nāktu kaut nedaudz straujāk ??? Pilsētas viesi jau smejas par mums (tai skaitā par šausminoši bedrainajām ielām). Un kāds globāls risinājums tiks panākts ar Kr.Barona ielas rekonstrukciju ? Nauda, izskatās, tur tiek ieguldīta ne maza… 

Attiecībā uz Mūkusalas ielu uzskatām, ka ir veikti ievērojami pasākumi satiksmes uzlabošanai – pie Akmens tilta ir paplašināta brauktuve uz trīs joslām, nodrošinot ērtāku braukšanu un uzlabotu satiksmes plūsmu krustojumā.

Savukārt Kr. Barona ielas seguma atjaunošanas būvdarbu izmaksas pēc iepirkuma procedūras ir 2.6 milj.eiro. Darbi notiek un tiek organizēti pēc plāna. Šis ir I etaps vērienīgajai 3 gadu Barona ielas pārbūvei, kas ienesīs sakoptu un ērtu ielu infrastruktūras objektu Rīgā, ko novērtēs kā rīdzīnieki, tā pilsētas viesi. Jāpiebilst, ka ņemot vērā, ka šogad 31.oktobrī mūsu Dainu tēvam aprit 180 gadi, arī šis ir veids kā viņu pagodināt.

 

#1456 Anda Višķere 2015-10-22 16:52:46

Labvakar! 1. Lai gan dzīvoju Ulbrokā, vēlos pajautāt, vai ir kādi plāni sakarā ar iespēju veikt kreiso pagriezienu uz Lubānas ielas pie veikala DEPO, braucot pilsētas virzienā. Pašlaik šādas iespējas nav, bet nogriezties, lai apmeklētu šo veikalu ir daudziem autovadītājiem un ikviens meklē risinājumu – tuvākajā krustojumā griežoties braukšanai pretējā virzienā. Ilgu laiku tas bij iespējams tuvākajā krusojumā – Garās un Lubānas ielas krustojumā, bet tad kreiso pagriezienu tur aizliedza un visi šoferīši to pašu manevru dara nākošajā krustojumā – vārdu sakot – problēma nerisinās, tikai pavirzās tālāk.. 2. un pie tā paša – no Garās ielas līdz veikalam Depo ir kādi nieka 200 m , bet gājēju celiņa veikala pusē nav, bet izkāpjot no 52. autobusa Meža ielas pieturas un dodoties veikala Depo virzienā, šis ceļa posms gājējie ir jāiet pa iestaigātu taciņu, starp citu, tur arī neviens nezin kāpēc nav arī nopļāvis. pavisam maziņš posms, pa kuru varētu ērti pārvietoties, gan gājēji, gan riteņbraucēji. jau iepriekš pateicos.

Noteikti nē. Jau vairākkārtīgi esam uzsvēruši, ka Lubānas iela ir maģistrālā iela un kreisie pagriezieni neregulējamos krustojumos likvidēti ar mērķi neapgrūtināt tranzīta plūsmu.

Attiecībā uz neesošo ietvi DEPO pusē, jautājuma autore pati pēc būtības ir atbildējusi uz savu jautājumu – tā ir Stopiņu novada teritorija.
#1455 Līga Lismane 2015-10-22 14:06:26

Labdien, Droši vien jāsaka, ka rakstu visu uzņēmēju vārdā, kas strādā adresē Ganību dambis 30. Tas ir industriāls rajons, kur ir izvietoti visdažādākie uzņēmumi – ražošana, tirdzniecības bāzes, biroji, transporta uzņēmumi. Visus uzņēmējus uztrauc Ganību dambja 30 piebraucamais ceļš, kurš ir katasrofālā stāvoklī. Bedres ir lielas un dziļas, turklāt katru dienu pa šo ceļu brauc smagās mašīnas ar kravām, kas vēl vairāk pasliktina ceļa stāvokli. Trīs reizes esam vērsušies pie Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas ar lūgumu veikt ceļa remontu. 2014.gadā mums atbildēja, ka naudas trūkuma dēļ nav iespējams veikt piebraucamā ceļa remontu, bet 2015.gadā līdzekļi paredzēti Sarkandaugavas ceļu labiekārtošanai un tad mums ir iespēja sagaidīt ceļa remontu. 2015.gadā atkārtoti vērsāmies ar lūgumu izpilddirekcijā un saņēmām atbildi, ka līdzekļu nav un ceļa remonts netiks veikts. Gribētu zināt kā ir iespējams panākt ceļa remonta darbu veikšanu mūsu adresē? Vai tiešām jāsauc BEZTABU, lai kāds atrastu gan līdzekļus gan iespējas salabot ceļu?! 

Atbilstoši iekškvartālu remontdarbu programmai  par pašvaldības līdzekļiem piebraucamo ceļu  remontdarbi tiek plānoti un arī veikti pa apkaimēm un 2015.gadā Ziemeļu rajonā tā bija Sarkandaugava. Tā kā remontdarbu nepieciešamība  apkaimēs ir ļoti liela, primāri tika izvēlēti koplietošanas ceļi  pie dzīvojamām mājām. Kā iedzīvotājs savā jautājumā pareizi ir atzīmējis – piebraucamais ceļš  pie īpašuma Ganību dambī  30 iet caur industriālu rajonu, kurā nav neviena dzīvojamā māja. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija izskatīs iespēju šajā vietā veikt asfaltbetona seguma bedrīšu remontu 2016.gadā, ja  pilsētas budžetā tiks paredzēti līdzekļi šādai programmai.

 

#1454 Martins 2015-10-21 09:10:53

Labvakar! Kā tas tā var būt, ka jau kādu gadu no pagalma Duntes ielā 24 pāri trotuāriem uz ielas visu laiku tek kanalizācija? Un tie nav lietusūdens notekūdeņi.

Saskaņā ar ierakstu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000059025 Uz zemes gabala 1664 m² atrodas: divas divstāvu dzīvojamas mājas un šķūņi (turpmāk – Ēkas) Duntes ielā 24, Rīgā ir 25 dzīvokļu īpašumi, no tiem 19 ir privatizēti, savukārt dzīvokļi Nr. 13, 25 un 27 nav nodoti īpašumā, bet dzīvokļi Nr. 1 un 5 reģistrēti uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda. Duntes ielā 24 ir nesakārtoti iekšējie tīkli, kas ir šī nama apsaimniekotāja atbildība. Tā kā Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 5 no minētajiem dzīvokļiem, tad ar jautājumā minēto situāciju Rīgas domes Mājokļu un vides departaments cīnās jau gadiem, tomēr sakarā ar saņemto sūdzību apsekoja šo adresi atkārtoti pagājušajā nedēļā un konstatēja, ka faktiski  mājai ir pieslēgums pie centralizētās kanalizācijas (topogrāfisko karšu datu bāzes informācija), bet reāli pieslēgums ir tikai saimnieciskajiem notekūdeņiem, ne  tualetēm, t.i., no  virtuves un vannas istabas, ja tādas ir, ūdens aiziet pilsētas kanalizācijā, savukārt fekālā kanalizācija – pagalmā izsmeļamajā krājtvertnē. Kanalizācija no krājtvertnes tek caur pagalmu uz ielas un aiziet lietus notekūdeņu sistēmā, kas nebūtu pieļaujams. Par šo situāciju pēc apsekošanas  Departamenta speciālisti ir rakstiski  informējuši Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi un kārtējo reizi aicinājuši apsaimniekotāju rīkoties, jo apsaimniekotājam ikmēneša maksā ir ieslēgta arī kanalizācijas notekūdeņu atsūknēšana, bet tas netiek veikts pat pēc vairākkārtējiem iedzīvotāju lūgumiem un atgādinājumiem.

Par izveidojušos avārijas situāciju Rīgā, Duntes ielā 24 informēta arī Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk– Inspekcija), kas vairākkārt  lūgusi  apsaimniekotāju – Sabiedrību “Mārtiņa investīcijas nams” (turpmāk – Sabiedrība)  nodrošināt esošās kanalizācijas sistēmas sakārtošanu, lai likvidētu un turpmāk nepieļaut avārijas situāciju. Bez tam Inspekcija par nepienācīgu kanalizācijas sistēmas uzturēšanu Sabiedrībai 2015. gadā   par Rīgas  domes 17.12.2002. saistošo noteikumu Nr. 39„Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” 8.17. apakšpunkta prasību neievērošanu (ir pieļauta īpašuma un tam piegulošās teritorijas,  publiskā lietošanā esošās gājēju ietves un braucamās daļas applūdināšana) ir sastādījusi 2 (divus) Administratīvā pārkāpuma protokolus.  Par minēto situāciju Inspekcija informēja Rīgas Pašvaldības policiju (turpmāk – Policija). Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk – RPP)  Ziemeļu pārvaldes darbinieki ir saņēmuši vairākas iedzīvotāju sūdzības par to, ka no nama Duntes ielā 24, Rīgā, iekšpagalmā esošās akas iztek ūdens, kam piemīt specifiska smaka. Pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām, RPP Ziemeļu pārvaldes darbinieki no 2014.gada 25.novembra vairākkārt veikuši minētā nama apsekošanu. Par Rīgas domes 2002.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” 8.17.apakšpunkta prasību neievērošanu nama Duntes ielā 24, Rīgā, apsaimniekotājs SIA „Mārtiņa investīcijas nams” septiņas reizes saukts pie administratīvās atbildības. Papildus iepriekš minētajam no 2014.gada 25.novembra nama Duntes ielā 24, Rīgā, apsaimniekotājs SIA „Mārtiņa investīcijas nams” saukts pie administratīvās atbildības:

  1. saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.4.punktu par piegulošās teritorijas neattīrīšanu no sniega un ledus vienu reizi;
  2. saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.1.punktu par teritorijas nesakopšanu vienu reizi;
  3. saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.1.punktu un 4.3.punktu par teritorijas un piegulošās teritorijas nesakopšanu vienu reizi.

Tā kā sods, kas piemērojams par iepriekšminētajiem pārkāpumiem ir salīdzinoši neliels (10-40 eiro), tad sodi ir samaksāti, bet situācija mainījusies nav. Ņemot vērā  to, ka  kanalizācijas sistēma  netiek sakārtota, un teritorijas vēl joprojām tiek  applūdinātas,  12.10.2015 Inspekcijā ir uzsākta kārtējā Administratīvā pārkāpuma lietvedība, un 12.11.2015. tiks sastādīts   Administratīvā  pārkāpuma protokols. Uzsāktajā Administratīvajā lietvedībā tiks piemērotas jau citas tiesību normas, kas paredz ievērojami lielāku sodu (līdz 1400 eiro).

Savukārt Rīgas pilsētas būvvalde apsekojot jautājumā minēto ēku ir konstatējusi, ka ēkā ir antisanitāri apstākļi un tās konstrukciju tehniskais stāvoklis ir bīstamā avārijas stāvoklī, līdz ar to nekavējoties nepieciešams pārtraukt ēkas ekspluatāciju. Pamatojoties uz minēto, ir pieņemts lēmums par ēkas ekspluatācijas aizliegumu līdz bīstamības novēršanai.

#1453 Kamkams 2015-10-20 08:31:56

Cik lielus zaudējumus ir radījis uzņēmums Aqua Rīga? Ja šis uzņēmums nesāks pelnīt, kas samaksās zaudējumus? Rīdzinieki, Aqua Rīga valde, vai Rīgas domes deputāti, kas balsoja par šo projektu?
Uzņēmumā „Aqua Riga” šobrīd tiek pārstrukturizētas līgumiskās attiecības. Tas nozīmē, ka tiek pārskatīti līgumi par ražošanu un izplatīšanu. Tiek strādāts arī pie mārketinga un komunikācijas plāna, lai pēc iespējas ātrāk varētu sasniegt plānotos pudeļu ūdens pārdošanas apjomus. Kā jebkurš uzņēmums komercdarbības uzsākšanas stadijā „Aqua Riga” strādā ar zaudējumiem. Uzņēmuma zaudējumi tiks segti no nākošo periodu peļņas. Uzņēmuma „Aqua Riga”  finansiālo saistību atbildība ir juridiski nodalīta no mātes uzņēmuma SIA „Rīgas ūdens” atbildības.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes