Par aktuālo Rīgā (17.11.)

Par aktuālo Rīgā (17.11.)

16.11.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1740 Elita Benzīns 2016-10-27 15:50:41

Rīga, Pārdaugava, Iļģuciems. Vaidelotes ielā, posmā no Grīvas ielas līdz Dzirciema ielai, pastāvīgi ielas malā ,ar ~95% piepildījumu, ir novietotas automašīnas. (Pretējā ielas malā darbojas zīme apstāties un stāvēt aizliegts). Izbraukšanas iespējas no Grīvas dzīvojamā masīva ir maksimāli apgrūtinātas un rada avārijas bīstamību. Grīvas masīvā no Dzirciema ielas no agra rīta notiek nepārtraukta transporta kustība: preču piegādātāji uz veikaliem Mego, Maxima u.c., Rīgas 71.vsk. bērnu vecāki transportē skolniekus, un bērnus uz pirmsskolas izglītibas iestādi pretī 71.vsk. . Tāda pat ir situācija izbraucot virzienā no Grīvas dzīvojamā masīva pa Dāvida ielu uz Slokas ielu! Tuvojas ziema, kas jau kuro gadu nedos iespēju veikt sniega tīrīsanas darbus, un situāciju tikai pasliktinās!!! + slikta pārredzamība! Jautājumi: 1) Kad un vai ir plānots aizliegt apstāšanos un stāvēšanu minētajos ielas posmos? 2) Kad tiks aizliegta apstāšanās uz Dzirciema ielas posmā pretī Stomatoloģiskajam institūtam (abos bruakšanas virzienos) ?

Ar nolūku uzlabot izbraukšanas redzamību krustojumos, no 2016.gada 1.janvāra,  stājās spēkā jaunā Ceļu satiksmes noteikumu redakcija, kas paredz aizliegumu apstāties tuvāk par 5 metriem no krustojuma (iepriekšējā redakcijā – tuvāk par 5 metriem no brauktuvju krustošanās vietas). Tāpat norādām, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem ir aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur tas var traucēt iebraukt vai izbraukt. Savukārt izbraucot no blakus teritorijām autovadītājiem ir jādod ceļš citiem satiksmes dalībniekiem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus Vaidelotes ielā, vienā ielas pusē jau ir uzstādītas apstāšanās aizlieguma ceļa zīmes, vairāk aizliedzošo ceļazīmju minētajos posmos uz šo brīdi uzstādīt netiek plānots.

Jautājumā par apstāšanās aizliegumiem Dzirciema ielā pie Stomatoloģijas institūta, paskaidrojam, ka pakāpeniski  visās maģistrālajās ielās tiek ieviesti apstāšanās aizliegumi. Prioritāri tas tiek veikts vietās, kur tiek saņemtas sūdzības no RP SIA “Rīgas satiksme” vai, kur būtiski tiek apdraudēta satiksmes drošība. Norādām, ka šobrīd Rīgas domes Satiksmes departamenta darbu plānā nav iekļauta ceļa zīmju Nr.326 “Apstāties aizliegts” uzstādīšana Dzirciema ielā.

 

#1738 Modrīte 2016-10-27 10:16:42

Labdien! Vēlējos uzzināt vai mājas vecākais var būt tikai kāds no konkrētās mājas dzīvokļu īpašniekiem vai arī kāda cita persona – kāda īpašnieka dzīvesbiedrs vai vispār ar īpašniekiem radnieciskām saitēm nesaistīta persona? Ko darīt, ja no dzīvokļu īpašnieku lokā neredzam tādu personu, kas būtu spējīga uzņemties mājas vecākā pienākumus un kam būtu kāda izpratne par mājas apsaimniekošanu?

Darām zināmu, ka atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta septītajā punktā noteiktajam dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma došanai un atsaukšanai nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem. Likums neierobežo dzīvokļu īpašniekus pilnvarot personu, kura nav attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), proti, dzīvokļu īpašnieki pēc saviem ieskatiem var dot pilnvarojumu jebkurai personai.

Mājas vecākais ir dzīvokļu īpašnieku kopības ievēlēta persona – starpnieks, kurš palīdz nodrošināt ātras un kvalitatīvas sadarbības veidošanu starp dzīvojamās mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Māju pilnvaroto pārstāvju pamatpienākumi ir pārstāvēt mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, organizēt iedzīvotāju sapulces un aptaujas, izvirzīt mājas uzturēšanas un labiekārtošanas prioritātes, sekot veiktajiem darbiem un to izmaksām, kā arī veicināt efektīvu komunikāciju starp mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem.

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona (mājas vecākais) – darbojas uz viņam piešķirtā pilnvarojuma pamata un noteiktajā pilnvarojuma apjomā. Piemēram, dotais pilnvarojums var būt: piedalīties mājas pakalpojumu uzskaites mērierīču (ūdens patēriņa skaitītāju u.c.) apsekošanā; trīspusēju līgumu parakstīšanā starp dzīvokļu īpašniekiem, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) un remontdarbu veicēju; parakstīt/saskaņot dokumentus – tāmes, pieņemšanas-nodošanas vai apsekošanas aktus u.tml.

Plaša un detalizēta informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību, tai skaitā par mājas pilnvarotā pārstāvja noteikšanu un dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokolu noformēšanu pieejama RNP Klientu apkalpošanas centros un RNP interneta vietnē: https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/kopibas_lemumu_pienemsana/kopsapulces_lemumu_pienemsana

Konsultācijas par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību sniedz arī RNP juristi. Pierakstīties uz konsultāciju pie jurista var jebkurā RNP Klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personas identitāti apliecinoši dokumentu.

Papildus darām zināmu, ka RNP atbalsta dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju iniciatīvu un iesaistīšanos mājas pārvaldīšanas procesos, nodrošinot pilnvarotos pārstāvjus ar bezmaksas RNP organizētu apmācību kursiem, regulārām individuālajām konsultācijām, prioritāru apkalpošanu RNP Klientu apkalpošanas centros, palīdzot gatavot dokumentus sapulcēm un aptaujām.

Lai uzlabotu RNP pārvaldījumā esošo ēku ilgtermiņa pārvaldīšanas plānošanu, remontdarbu uzkrājuma fonda veidošanu, kā arī lēmumu pieņemšanas kvalitāti, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesos nepieciešams iesaistīt iespējami lielāku dzīvojamo māju vecāko jeb dzīvokļu īpašnieku kopību pilnvaroto pārstāvju skaitu. RNP sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti ir izstrādājis jaunu apmācību programmu māju vecākajiem. Mācību kursus organizē Rīgas dome sadarbībā ar RNP, un tie ietver gan pārvaldīšanas un apsaimniekošanas juridiskos jautājumus, gan arī praktisko darbību izvērtēšanu. Vienā semināru ciklā iekļautas četras nodarbības. Mācību kurss ilgst 25 stundas, kurās tiek apskatīti svarīgākie normatīvie akti namu pārvaldīšanas jomā, īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veidi, dzīvojamās mājas konstrukciju un inženierkomunikāciju īpatnības un atbildības robežas un ne tikai. Papildus mācību kursa ietvaros uzstājas vieslektori no SIA “Rīgas siltums”, SIA “Clean R”, SIA “Rīgas ūdens” un citi. Pēc apmācību pabeigšanas dalībniekiem tiek izsniegti sertifikāti par mācību kursa noklausīšanos.

Apmācībās var piedalīties ikviens Rīgas pilsētas iedzīvotājs (vēlama vidējā izglītība), taču priekšroka tiek dota pilnvarotajiem pārstāvjiem.

Māju vecāko apmācību kursam iespējams pieteikties, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, ar norādi “pieteikums māju vecāko kursiem”. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, kontakttālrunis un dzīvojamās mājas adrese. Pieteikties apmācībai var arī, zvanot uz tālruņu numuriem: 8900 un 29997797.

 

#1737 Ieva 2016-10-27 08:11:40

Sveiki. Medijos izskanēja informācija, ka nākošajā gadā varētu tikt uzsākti darbi vecajā LU stadionā Barona ielā. Kad tie varētu tikt pabeigti? Un, kas tur ir plānots? Vai šis stadions būs pieejams apkārtnes iedzīvotājiem?

Rīgas domes Īpašumu departaments ir izsludinājis iepirkuma konkursu par stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbiem Krišjāņa Barona ielā 116a. Pieteikumu iesniegšana iepirkuma konkursam noslēdzās 2016.gada 31.oktobrī.

Stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus ir paredzēts realizēt līdz nākamā gada 1.septembrim, tomēr darbu pabeigšanas termiņš ir arī atkarīgs no tā, kādi laika apstākļi būs šajā ziemā.

Barona ielā 116a teritorijā, kas ir četrus hektārus liela, ir plānots izveidot sporta un aktīvās atpūtas kompleksu, kas tiks piesaistīts Rīgas Centra humanitārajai vidusskolai. Savukārt pēcpusdienā un brīvdienās teritoriju varēs izmantot ikviens rīdzinieks vai pilsētas viesis.

Īpašumu departamenta izstrādātie plāni paredz nojaukt visas ēkas, kas šobrīd atrodas teritorijā, nomainīt visas zem teritorijas esošās pazemes komunikācijas un izveidot sporta un aktīvās atpūtas kompleksu, kurš būs iedalāms divās zonās. Vienā zonā būtu dažādi sporta laukumi un aprīkojums, bet otrā – liels rotaļlaukums bērniem. Sporta un aktīvās atpūtas kompleksā plānots izveidot vingrošanas laukumu, trīs multifunkcionālos standarta laukumus, kuros varēs spēlēt basketbolu, volejbolu, florbolu, rokasbumbu, tenisu un badmintonu. Teritorijas vidū būs izveidots 42 metrus plats un 64 metrus garš futbola laukums, bet apkārt tam – trīs skrejceļi 280 metru garumā. Turklāt kompleksā tiks izveidots arī neliels skeitparks. Rotaļlaukums savukārt aizņems 6600 kvadrātmetrus, un to plānots sadalīt divās zonās – viena būs paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, bet otra zona – vecākiem bērniem.

Kompleksā būs arī administrācijas ēka, kurā atradīsies apsardze, inventāra noma, labierīcības, ģērbtuves un pašvaldības policija. Plānots izveidot vienu lielu ieeju no K.Barona ielas. Savukārt Aleksandra Čaka ielas pusē paredzēti divi vārti, kuri būs izmantojami arī transporta iebraukšanai. Šajā pusē paredzēts izveidot arī nelielu autostāvvietu, kuru varēs izmantot invalīdi un vecāki ar maziem bērniem.

 

#1736 Juris 2016-10-27 08:09:40

Sveicināti. Kādu ielu remontdarbi ir plānoti nākošajā gadā?

Par konkrētiem remontdarbiem, kuriem piešķirts attiecīgs finansējums varēsim runāt tikai pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas. Patlaban varam tikai minēt tās vietas, kurās Rīgas domes Satiksmes departaments, izvērtējot prioritātes, uzskata par nepieciešamu veikt remontdarbus visupirms:

  • Elizabetes ielā visā garumā;
  • Brīvības ielā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam;
  • Merķeļa ielā visā garumā;
  • Kr.Valdemāra (Duntes) ielā no Citadeles ielas līdz Laktas ielai;
  • Lenču ielā visā garumā;
  • Dzirnavu ielā no Gogoļa ielas līdz Tērbatas ielai;
  • Stabu ielā visā garumā.

 

#1735 Anna 2016-10-27 08:05:06

Labdien. Šobrīd norit ļoti emocionāla sabiedriskā diskusija par jauno tramvaja līniju. Bet es no Jums, Amerika k-gs, vēlētos dzirdēt – vai jaunā līnija ies cauri Lielajiem kapiem un skars kādu apbedījuma vietu? Un, kad varētu būt lielāka skaidrība par jaunās līnijas izvietojumu? Paldies!

Šobrīd tālākai izskatīšanai ir iesniegts projekts par finansējuma saņemšanu Skanstes tramvaja līnijai. Brīdī, kad tiks saņemts apstiprinājums, tiks uzsākta tehniskā projekta izstrāde, precīzu laiku pateikt grūti, bet tas varētu būt nākamā gada sākums. Taču jau šobrīd vēlamies uzsvērt, ka tramvaju līniju plānots izbūvēt pa jau esošo Senču ielu, neskarot kapa vietas, bet būvējot uz apakšzemes komunikācijām.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes