Par aktuālo Rīgā (22.12.)

Par aktuālo Rīgā (22.12.)

22.12.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1776 Valdis Skudre 2016-11-29 14:17:11

Sveiki. Jautājums par Biķernieku ielas galu, sākot ar Biķernieku Rimi, līdz pat Rīgas robežas beigām. Ļoti liela auto plūsma ,gan iekšā, gan ārā no Rīgas tieši šajā ceļa posmā, bet tur esošajām autobusa pieturām, labajā ceļa malā, nav nekā vairāk par pieturzīmi. Izkāpjot  no sabiedriskā transporta ,nākas ilgi stāvēt ceļa malā un gaidīt iespēju šķērsot ielu, jo tur nav gājēju pārejas. Kā arī biķernieku ielu pilnībā nevar lietot gājēji, jo ietve beidzas īsi pēc Biķernieku Rimi un atsākas pēc aptuveni 3km. Vai ir plānā izveidot ietvi visā biķernieku ielas garumā, kā arī atbilstošas pieturas abās ceļa pusēs ? Paldies, Valdis

Šobrīd notiek projektēšanas darbi Biķernieku ielas Brekšu un Juglas papīrfabrikas ciemata posmos, projekts paredz gan ietves, gan pieturvietas ar platformām, tomēr jau tagad uzsveram, ka  projekts neparedz ietvju izbūvi visā Biķernieku ielas garumā (cauri mežam līdz Rimi, kā klausītājs vēlas), jo tam būtu nepieciešama ielas pārbūve ar tiltu vai caurteku Piķurgas šķērsošanai.

 

#1775 Edgars Purvišķis 2016-11-28 22:54:11

Labdien. Āgenskalna Mazās nometņu, Mārupes, Bāriņu ielas centrālais krustojums. Šis krustojums ir ar ļoti aktīvu satiksmi. Šai sakarā ir aizmirsts par divām pieguļošām ielām un divām gājēju pārejām ! Skat saiti: http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=jvapef¢erx=504371.93884220836¢ery=6310241.709070721&zoom=-1&layer=map&ls=o ( atzīmēju ar sarkanu vietas, Kas kliedz pēc gājēju pārejas) Tā problēma ar ko es saskaros ikdienu ejot ar bērnu pāri Mazai nometņu un Mārupes ielas atzaram lai tiktu līdz krustojumam ar luksoforu, praktiski bez riska lai tevi nesabrauktu nav iespējams!!! Pie tam daudzi autovadītaji neskatoties ka tu ej ar bērniem ņem vēl tevi nopīpina ! Šis pasākums patiesi ir mani nokaitinājis ! Domāju ka uzstādīt divas gājēju pārejas nav pārāk sarežģīti. Paldies

Informējam, ka gājēju pārejas minētajā vietā nav ierīkotas, jo Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veica projekta izstrādi Āgensklana tirgus laukuma rekonstrukcijai. Diemžēl, šis projekts realizēts netiks, jo ir mainījušās prasības ES līdzekļu piesaistei.

Lai būtiski uzlabotu situācija minētajā krustojumā, būtu jāveic šī krustojuma pilna pārbūve, kas uz šo brīdi Rīgas domes Satiksmes departamentā plānota netiek. Kā īstermiņa risinājumu Rīgas domes Satiksmes departamenta speciālisti izvērtēs iespēju ierīkot gājēju pāreju norādītajā vietā.

 

#1774 Olita 2016-11-28 16:44:22

Vangažu ielas sākumā, Juglā 200 metru posmā nav trotuāra. Apgaismojuma arī nav. Lai nokļūtu pie tramvaja pieturas tumsā jāiet pa ielas braucamo daļu. Būsim pateicīgi par vienkāršu gājēju celiņu un pāris apgaismes stabiem.

Uzsveram, ka Vangažu iela Brīvības ielai nepieslēdzas. Ceļš, kas šajā vietā savieno Vangažu ielu ar Brīvības gatvi,  atrodas uz privātā īpašumā esoša zemes gabala un pašvaldība šajā vietā izbūvēt neko nevar.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) kā namu Brīvības gatvē Brīvības gatvē 388 un Brīvības gatvē 398 apsaimniekotājs informē, ka tā nodrošina apgaismojumu pie tās pārvaldīšanā esošajām dzīvojamajām mājām. RNP var nodrošināt papildus apgaismojuma izveidi jebkurai tās pārvaldīšanā esošai mājai – izbūvējot ielas apgaismojumu, kam elektroenerģijas padeve tiktu nodrošināta no attiecīgās dzīvojamās mājas koplietošanas elektroenerģijas pieslēguma (izmaksas par papildus apgaismojuma ierīkošanu, kā arī turpmāk izdevumi par elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismošanai būtu jāsedz attiecīgās dzīvojamās mājas iedzīvotājiem).

Lai izbūvētu papildus apgaismojumu kādai no RNP pārvaldīšanā esošajām mājām, attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai jālemj par šādu remonta darbu nepieciešamību, jānodrošina nepieciešamais finansējums papildus apgaismojuma izbūvei, kā arī savstarpēji jāvienojas par turpmāko norēķinu kārtību par elektroenerģijas patēriņa izmaksām ielas apgaismojumam.

Jautājumā par gājēju ietves izbūvi darām zināmu, ka RNP var veikt nepieciešamos pasākumus arī pagalmu labiekārtošanai (šajā gadījumā – ietvju izbūvi). Iesākumā gan jāvērtē zemes īpašuma tiesības. Gadījumā, ja zemesgabals pie konkrētas dzīvojamās mājas pieder privātīpašniekam, tad vispirms jāsaņem atļauja no zemes īpašnieka par gājēju ietves izbūvi uz viņam piederošā zemesgabala. Pēc atbilstīgas atļaujas saņemšanas attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai (dzīvokļu īpašniekiem pārstāvot dzīvokļu īpašumu vairākumu) jāpieņem lēmums par gājēju ietves izbūvi pie tiem piederošās dzīvojamās mājas, kā arī nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu. Līdzīga kārtība ir gadījumos, kad zemesgabals pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai vai valstij – atļauja no zemesgabala īpašnieka un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kur dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Savukārt, ja pie kādas no dzīvojamām mājām zemesgabals pieder konkrētas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, tad, lai pieņemtu lēmumu par gājēju ietves izbūvi kopīpašumā, nepieciešams visu dzīvokļu īpašumu īpašnieku pozitīvs balsojums (papildus jālemj par darbu veikšanu, norādot arī remonta darbu izpildei nepieciešamā finansējuma avotu).

Jāatzīmē, ka pēc mūsu rīcībā esošas informācijas, no  mājām Vangažu ielas sākumā līdz Brīvības gatvei var  aiziet pa ceļu, kas iet starp māju Brīvības gatvē 398 un Vangažu ielā 5, kur ir apgaismojums.

Papildus paskaidrojam, ka jautājumā par apgaismojuma ierīkošanas iespējām atsevišķos pilsētas rajonos un ielās, ne tikai konkrētā Vangažu ielas posmā, atbilstoši nolikumam un pārvaldes līgumam, Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” veic esošo, līdz šim izbūvēto, pilsētas apgaismojuma komunikāciju uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu. Aģentūrai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros nav paredzēts nekāds finansējums principiāli jaunu apgaismojuma tīklu projektēšanai un izbūvei līdz šim neapgaismotos pilsētas rajonos un ielās. Šāda apgaismojuma izbūve parasti notiek izbūvējot vai rekonstruējot ielu kopumā. Atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.106 „Transporta būvju aizsardzības noteikumi” ielu sadalījuma klasifikatoram, patlaban Rīgā joprojām ir vairākas neapgaismotas 1.un 2.kategorijas ielas ar ievērojamu satiksmes un iedzīvotāju kustības intensitāti (tai skaitā Maskavas iela no Taisnās ielas līdz pilsētas robežai, Krustpils iela, Daugavgrīvas šoseja, Jaunciema gatve), turpretī minētais Vangažu ielas posms, pat ja tas atrastos pašvaldības īpašumā esošā teritorijā, teorētiski būtu ierindojams 4.kategorijas ielu sarakstā.

 

#1773 Helēna 2016-11-28 16:29:11

Bolderājā pie mājas Lemešu ielā 7 tiek veidots jauns sporta laukums. Vai jūs varētu pastāstīt ko vairāk par to? Tas būs paredzēts tikai bērniem vai arī pieaugušajiem?

Rīgas pilsētas pašvaldības ieskatā Bolderājā kopumā joprojām trūkst kvalitatīvu, funkcionālu bērnu rotaļu laukumu un iekārtotu atpūtas zonu iedzīvotājiem, tāpēc Lielupes ielā uz pilsētai piekritīgiem zemes gabaliem starp Lemešu ielu un Gobas ielu tiek labiekārtota teritorija, ierīkojot tajā bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumus. Labiekārtotā teritorija tiks sadalīta  vairākās zonās  – bērnu rotaļu zona dažādu vecuma grupām, aktīvās atpūtas zona, šūpoļu zona, sporta zona un senioru zona, kurā tiks uzstādīta arī multifunkcionāla sporta un vingrošanas iekārta. Papildus iedzīvotāju labsajūtai tiks uzstādīti atpūtas soliņi un  velostatīvi.

 

#1772 Oksana 2016-11-28 16:06:41
Rīgas 89. visusskolas teritorija ir ļoti sliktā stāvoklī un celiņi pat avārijas stāvoklī. Katru reizi eju un domāju – ka tik neaizķerties aiz izlīdušās armatūras, bet bērnni taču zem kājām neskatās un ta sir ļoti ļoti bīstami! Vai ir cerība, ka tie tiks salaboti? Tāpat bērniem nav kur ārpus telpām sportot, jo stadions arī atrodas avārijas stāvoklī. Šajā skolā mācā bērni no visa rajona. Kad tiks uzlabots minētas teritorijas stāvoklis?

Informējam, ka skolas ēka un teritorija pilnībā atrodas uz privātīpašumā esoša zemesgabala, pašvaldība nevar veikt kapitālieguldījumus skolas teritorijā. Papildus darām zināmu, ka Rīgas domes Īpašuma departaments risina jautājumu par zemes gabala iegūšanu pašvaldības īpašumā.

SIA “Rīgas serviss” Rīgas domes Īpašuma departamenta uzdevumā periodiski veic objektu apsekošanu, lai atsegtās metāla armatūras nogrieztu.

Rīgas 89. vidusskolas vadība ir informēta par iepriekšminēto situāciju. Esošajā situācijā aicinām, konstatējot jaunas atsegtas armatūras, kas rada bīstamību, vērsties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai tas dotu rīkojumu SIA “Rīgas serviss” operatīvi novērst bīstamo situāciju.

 

#1771 Ilūkstes 54/7 iedzīvotāji 2016-11-28 15:41:15

Vēlētos uzzināt, kad jūs beidzot pagriezīsiet prožektorus, kas apgaismo jauno atpūtas laukumu Deglava ielā prom no mūsu logiem??? Guļam kā ieslodzījuma kamerā pie ieslēgtas gaismas. Vai tiešām šis objekts jums ir dārgāks kā jūsu nodokļu maksātāju atpūta? Kaut nedaudz uz leju vai nostāk!

Informējam, ka (24.11.2016.) Rīgas domes Īpašuma departamenta speciālisti apsekoja objektu un vēl vairāk pavērsa šos gaismas kūļus pret aktīvās atpūtas zonas pusi.

Papildus norādām, ka sporta laukumiem nepieciešamie apgaismes ķermeņi tiek ieslēgti tikai līdz apmēram plkst.22.00 vakarā, dodot iespēju apkārtnes iedzīvotājiem izmantot šo laukumu sportiskām aktivitātēm arī dienas tumšajā laikā. Tie nedarbojas visu diennakti.

 

#1770 Zigrīda 2016-11-22 16:48:33
Uz Stirnu ielas ir sabiedriskā transporta pietura “Ieriķu iela” virzienā prom no centra. Pie tās atkal un atkal veidojas liela bedre un autovadītāji braucot garām lietainā laikā itin bieži stipri apšļāc pieturā stāvošos ar peļķu ūdeni. Vai nevarētu tomēr šo bedri salabot vienreiz, kārtīgi un uz visiem laikiem?

Jautājumā minētā vieta tika apsekota un uz brauktuves netika konstatētas avārijas bedres. 2017.gada būvsezonā tiks izskatīta iespēja atjaunot segumu pieturvietas teritorijā.

 

#1769 Sandra 2016-11-22 11:51:58

Lielvārdes ielas un Ieriķu ielas krustojumā ir tā kā iezīmēti koki, bet nevis kā parasti redzēts ar krāsu, bet visiem kokiem aptuveni vienā augstumā ir iecirsts stumbrā. Vai tur iecerēta kāda plānota koku izciršana, kas saistīta ar krustojuma uzlabošanu vai tml vai tas ir vienkārši vandālisms?

SIA “Rīgas meži” darbinieki šajā vietā kokus ciršanai nav izzīmējuši. Arī Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcībā nav informācijas par nepieciešamību izcirst kokus minētajā vietā, tādēļ secināms, ka kāda nenoskaidrota persona, nezināmu iemeslu dēļ kokus vienkārši sabojājusi. Konstatētie bojājumi, lai arī vizuāli nepatīkami, koku dzīvotsēju neietekmēs.

SIA “Rīgas meži” Biķernieku meža daļā starp Lielvārdes, Biķernieku un Stigu ielām, kā arī gar Ieriķu un Biķernieku ielu abām pusēm ziemā plāno veikt kopšanas un izlases cirtes, kuru laikā lielā daļā šī meža tiks izcirsti bojāti, slimību invadēti un augšanā atpalikuši koki. Tāpat tiks cirsti arī daļa veselo koku ar mērķi uzlabot augšanas apstākļus paliekošiem kokiem. Pirms šīm cirtēm mežā ar krāsu tiks atzīmētas cirsmu robežas un meža tehnikas potenciālie pārvietošanās ceļi, kā arī tiks izcirsti pameža krūmi. Savukārt cērtamie koki atzīmēti netiks, jo darbu veicēji ir apmācīti, lai paši varētu izvērtēt cērtamos un atstājamos kokus.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes