Par aktuālo Rīgā (02.02.)

Par aktuālo Rīgā (02.02.)

03.02.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1814 Gunars 2017-01-06 09:12:42

Labdien, vai butu iespejams uzstadit zimi Apstaties aizliegts uz Bikernieku ielas virziena uz centru pirms krustojuma ar Kastanes ielu? Salidzinosi nesen so vietu ir apsedusi tuvejo maju iedzivotaji un nemot vera ka ielas otra puse ir sab.transporta pietura satiksme ir butiski apgrutinata. Paldies!

Jebkurš rīdzinieks var izvēlēties novietot automašīnu publiskajā telpā pieejamajās autostāvvietās.

Ir skaidrs, ka automašīnu stāvvietu trūkums galvaspilsētā tikai pieaug, tādēļ tiek rūpīgi izvērtētas vietas, kur auto drīkst novietot un Rīgas dome meklē arvien jaunus risinājumus, kur pilsētas sarkanajās līnijās izbūvēt stāvvietas. Pašvaldība ir tiesīga koordinēt un organizēt satiksmi tikai pilsētas sarkano līniju robežās. Ņemot vērā pastāvošo situāciju, pašvaldība turpmākos trīs gados plāno ierīkot jaunas stāvvietas mikrorajonu galveno ielu malās. Tā,  piemēram, papildu autonovietnes mikrorajonu ielu sarkanajās līnijās 2016. gadā tika izbūvētas tika izbūvētas Malienas ielā, Lielvārdes ielā un Hipokrāta ielā.

Savukārt nākamgad plānots uzsākt stāvvietu būvniecību ielu malās sekojošās ielās: Ilūkstes ielā, Ulbrokas ielā, Rušonu ielā, Valdeķu ielā, Ēbelmuižas ielā, Zolitūdes ielā, Anniņmuižas bulvārī, Dammes ielā.

Tāpat uzsākts darbs pie stāvvietu projektēšanas sekojošās ielās:

  • Dzelzavas ielā posmā no Gunāra Astras ielas līdz Lielvārdes ielai” (auto novietnes paredzētas ielas sadalošajā joslā).   Orientējoši ~ 400 automašīnu vietas;
  • Kurzemes prospekta posmā starp Slokas ielas abiem krustojumiem ar Kurzemes prospektu un no Bebru ielas līdz Jūrmalas gatvei”.  Orientējoši ~ 450 automašīnu vietas;
  • Rostokas ielā posmā no Zolitūdes ielas līdz Jāņa Endzelīna ielai.  Orientējoši ~ 130 automašīnu vietas;
  • Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā posmā no Ilūkstes ielas līdz Ulbrokas ielai. Orientējoši ~ 150 automašīnu vietas.

Parasti aizliegums stāvēšanai ielas malā tiek noteikts vietā, kur tas traucē sabiedriskā transporta kustībai. Šobrīd par Jūsu minēto krustojumu nav bijušas sūdzības no RP SIA “Rīgas Satiksme”. Tiklīdz pasažieru transports būtiski kavēsies, tiks ieviesti ierobežojumi stāvēt ielas malā.

 

#1813 Čiekurkalna iedzīvotāja 2017-01-05 12:04:58

Labdien! 3. janvārī Čiekurkalna 1.šķērslīnijā dega pamesta koka ēka, kas atrodas blakus dzīvojamām mājām. https://twitter.com/Shreienbusha/status/816356589825298432 Oficiālais degšanas iemesls man nav zināms, bet saprotu, ka ļoti iespējams, tur kāds, bez savas pajumtes, izdomājis pasildīties. Vai apkārtējo māju un to iedzīvotāju drošības pēc tomēr nevajadzētu šo ēku padarīt nepieejamu apkārtējiem un norobežot no brīvas piekļuves tai, lai neizceltos vēl kāds ugunsgrēks?. Nezinu gan cik bieži, bet pa dienu tur ir redzēti tuvējās skolas skolnieki pulcējamies pie šīs mājas stundu pārtraukumos.

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija 18.03.2016. sēdē nolēma noteikt dzīvojamajai ēkai Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 3, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 087 0013 001, klasifikāciju – B kategorijas būve (B kategorijas grausts), kā arī  tika  paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme – 3% apmērā.

Būves klasificēšana par vidi degradējošu būvi un paaugstinātā nekustamā īpašuma  nodokļa likmes piemērošana nav motivējusi īpašnieku  (fizisku personu) veikt nepieciešamās darbības Būves sakārtošanai.

06.01.2017. pieprasīts viedoklis īpašniekam par turpmākajām darbībām ar būvi un īpašnieks uzaicināts uz pārrunām Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldē. Būves īpašnieks tikšanās reizē izteica gatavību Būvi sakārtot, novēršot tās bīstamību.

Par iespējamo būves nojaukšanu 05.01.2017. pieprasīts viedoklis arī no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija). Inspekcija 16.01.2017. informēja, ka būve Čiekurkalna 1.šķērslīnijā 3, Rīgā, nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, neatrodas kāda cita pieminekļu aizsardzības zonā un nav kāda cita pieminekļa daļa. Līdz ar to Inspekcija nepieņem lēmumu par būves nojaukšanas pieļaujamību. Tomēr inspekcija aicina izskatīt iespēju saglabāt Būvi kā Čiekurkalna apbūvei raksturīgu koka apbūves liecību.

Lai novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, tuvākajā laikā tiks gatavots Rīgas domes lēmuma projekts, ar kuru tiks uzlikts pienākums būves īpašniekam  nekavējoties veikt būves norobežošanu, lai tā nebūtu pieejama nepiederošām personām. Papildus būves īpašniekam tiks uzlikts pienākums izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būves sakārtošanai vai nojaukšanai un to sakārtot vai nojaukt.

Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk – RPP)  Ziemeļu pārvaldes darbinieki 2017.gada 11.janvārī apsekoja neapdzīvoto koka ēku Čiekurkalna 1.šķērslīnijā 3, Rīgā, kur 2017.gada 3.janvārī izcēlies ugunsgrēks, un kopš tā laika ēkai nav nodrošināta durvju un logu noslēgšana, līdz ar ko tajā var iekļūt un uzturēties nepiederošas personas.

Apsekošanas laikā konstatēts, ka namam Čiekurkalna 1.šķērslīnijā 3, Rīgā, no pagalma puses ir atlauztas nama ārdurvis, kā arī viens no pirmajā stāvā esošajiem logiem, līdz ar ko nav novērsta nepiederošu personu iekļūšana un uzturēšanās minētajā neapdzīvotajā ēkā.

Pamatojoties uz apsekošanas laikā konstatēto, RPP Ziemeļu pārvaldē ir uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība Nr.RPZR-17-68-AL par Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošo noteikumu” 12.punkta 2.apakšpunkta prasību neievērošanu.

Minētās ēkas īpašnieks tiks informēts, par nepieciešamību veikt neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās būvēs (tajā skaitā daļēji apdzīvotās būvēs) logu un durvju noslēgšanu, lai nebojātu pilsētvides ainavu un novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tur, saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošo noteikumu” 12.punkta 2.apakšpunkta prasībām.

Kamēr tiek risināts jautājums par jautājumā minētās būves sakārtošanu vai nojaukšanu,  ēka ir iekļauta RPP Ziemeļu pārvaldes ikdienas patrulēšanas maršrutā, kā arī, lai minētajā neapdzīvotajā ēkā neuzturētos mācību iestādes audzēkņi, ēku periodiski apsekos RPP Ziemeļu pārvaldes darbinieks, kurš nodrošina sabiedrisko kārtību pie blakus esošās Jāņa Poruka vidusskolas.

 

#1812 valdis veiskops 2017-01-04 17:33:48

Pagalma iebrauktuve Palmu iela 4 praktiski neizbraucama, ar 4×4 jau nu vel var, it kā esot privātā zeme, vai ir kāds mehānisms kā sakārtot? 

Lai labiekārtotu pagalmus pie dzīvojamajām mājām, vispirms jāvērtē zemes īpašuma tiesības. Uzsveram, ka par pašvaldības līdzekļiem tiek laboti pašvaldības valdījumā esoši  ceļi tam atvēlēto finanšu līdzekļu robežās. Primāri – koplietošanas piebraucamie ceļi,  kas ir caurbraucami  un kam ir zemesgrāmatā  reģistrēts  servitūta statuss, ņemot vērā to tehnisko stāvokli.

Kā izriet no Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, dzīvojamā  māja ir dzīvojamā māja un zeme, uz kuras tā atrodas, ja zeme kopā ar dzīvojamo māju veido vienotu nekustamo īpašumu vai arī dzīvojamā māja un piesaistītais zemesgabals.  Ņemot vērā Dzīvokļa īpašuma likuma 12.pantu, galvenā lēmējinstitūcija ir dzīvokļu īpašnieku kopība, kura ir uzskatāma  par attiecīgas dzīvojamās mājas pārvaldes institūciju, kuras sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieki. Tikai dzīvojamo māju kopīpašnieki ir tiesīgi lemt par savas dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas izmantošanu un labiekārtošanu, tātad  pagalma labiekārtošana iespējama, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem atbilstīgu lēmumu un sedz visus labiekārtošanas darbu izdevumus. Ja jautājumā minētais zemes gabals ir privātpersonas īpašums, labiekārtošanas un pārbūves darbi visupirms ir jāsaskaņo ar zemes gabala īpašnieku.

Tā kā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” neveic dzīvojamās mājas Palmu ielā 4, Rīgā, pārvaldīšanu, tad pašvaldībai nav informācijas ne par šīs dzīvojamās mājās uzkrājumiem, ne par šīs mājas pārvaldīšanas līgumā noteikto.

 

#1811 Uldis Lapins 2017-01-04 12:15:35

Labdien! Kad tiek plānots sākt sakārtot Slokas ielas beigas uz Babītes/Rīgas robežas? Vecā liepu aleja, kura vairs neatbilst nekādām mūsdienu drošas braukšanas prasībām, jo ir par tuvu braucamajai daļai, apdraud autovadītājus. Koki no vecuma sāk lūzt un krīt uz braucamās daļas, kur ātrums ir 90km/h! Braucot tumsā redzamība ir tuvu nullei! Vai šeit nebūtu jāsadarbojas Rīgas un Babītes domēm?

Rīgā, Slokas ielas teritorijā no Kurzemes prospekta līdz pilsētas robežai aug 26 liepas, 3 daudzstumbru vītoli un ieva, pie mājas Slokas ielā 150 atrodas nokaltis bērzs. Liepas agrāk galotņotas, nozāģējot visu vainagu, atstājot stumbru bez zariem, līdz ar to vainagi atauguši sabiezināti, 5 liepām aug atvases pie sakņu kakla. Daudzstumbru vītolu un ievas vainagi atrodas ielas brīvtelpā. Krūmi un kļavu sējeņi aug tieši pie brauktuves malas.

Lai uzlabotu satiksmes redzamību, minētajā teritorijā ir jānocērt nokaltušu bērzu, 3 vītolus, 1 ievu, 5 kļavu sējeņus, 5 m2 krūmu, kā arī 25 liepām jāsaīsina apakšējie zari, jāizretina un jāsaīsina vainags un jālikvidē atvases pie sakņu kakla 5 liepām.

Minētos darbus plānots veikt pašvaldības budžeta programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” ietvaros 2017.gadā.

Pārējās liepas aug Babītes novada teritorijā. Informācija par satiksmes drošību Slokas ielā tika pārsūtīta Babītes novada pašvaldībai. Ņemot vērā, ka liepas atrodas valsts autoceļa V-20, Imanta- Babīte nodalījuma joslā, Babītes novada pašvaldības speciālists informāciju pārsūtīja pēc piekritības VAS “Latvijas Valsts ceļi”. VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir snieguši atbildi, ka neplāno likvidēt koku rindu gar autoceļu V20 Imanta – Babīte. Uzturēšanas darbu ietvaros tiek veikta atsevišķu bojāto koku nozāģēšana, šī gada vasaras sezonā tiek plānota atsevišķu koku zaru apzāģēšana. Tāpat ceļa labākai uztveramībai, autoceļa posms ir aprīkots ar atstarojošiem ceļu signālstabiņiem.

Papildus informējam , ka, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, VAS „Latvijas Valsts ceļi” šobrīd veic izpēti, lai tuvāko divu gadu laikā īstenotu veloceliņa būvprojektu. Rīgas domes Satiksmes departaments ir apņēmies īstenot būvprojektu Rīgas pilsētas robežās. Savukārt, projektējot iepriekšminēto infrastruktūras objektu tiks konstatēts, ka  koki traucēs brauktuvei, projekta ietvaros tiks paredzēts tos izzāģēt. Sadarbība ar Babītes pagastu projekta ietvaros tiek īstenota. Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors jau ir ticies ar Babītes pašvaldības pārstāvjiem.

 

#1810 Kristīne Zariņa 2017-01-04 11:43:53

Braucot vakara pusē no Salaspils puses uz Rīgu, lielais Rīgas uzraksts slīgst pilnīgā tumsā, bet ir apgaismots blakusesošais plakāts, ka tur pārdod zemi. Kādēļ nav izgaismots lielais Rīgas uzraksts un kad tas tiks izdarīts?

Grūti pateikt, kāpēc tad, kad tika būvēti šie burti, netika izbūvētas arī kabeļu līnijas un apgaismojums. Pašlaik apgaismojuma jomā Rīgā prioritātes ir ielas ar augstu transporta un gājēju kustības intensitāte, kā arī teritorijas pie izglītības iestādēm. Kad šīs lietas būs sakārtotas, nonāksim arī līdz burtiem.

Pagaidām Rīgas domes Satiksmes departaments veic iepriekšminēto burtu uzturēšanu – mazgāšanu, krāsošanu u.tml.

 

#1809 Jurijs  2017-01-03 16:30:24

Vai kaut kad ir plānots izdarīt kaut ko ar Tīraines ielas un Jelgavas šosejas krustojumu? Vakaros no Tīraines ielas ir ļoti grūti pagriezties uz Jelgavas šoseju un gandrīz katru mēnesi tur ir avārijas. Paldies.

Minētā krustojuma projektēšana tiks uzsākta 2017.gadā.

 

#1808 Andis 2017-01-02 17:35:44

Mans jautājums ir par Nīcgales ielas posmu starp Deglava un Dzelzavas ielu. Segums ļoti sabojāts, īpaši pirmajā joslā, kur pārvietojas sabiedriskais transports. Vai var cerēt, ka tiks kaut kas izdarīts? (Kas vairāk par kārtējo pielāpīšanu).

Ņemot vērā, ka ielu segumu atjaunošanas programma atbilstoši piešķirtajam finansējumam 2017.gadam jau ir apstiprināta, Rīgas domes Satiksmes departaments iekļaus Nīcgales ielas seguma atjaunošanu 2018.gada ielu segumu periodiskās atjaunošanas plānotās programmas projektā. Ja programma tiks apstiprināta un tās realizācijai piešķirts nepieciešamais finansējums, Nīcgales ielas seguma atjaunošana tiks veikta 2018.gada remonta darbu sezonā. Lai nodrošinātu transporta līdzekļu kustību, ielas ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros, tiek veikta  bedrīšu aizpildīšana ar asfaltbetona masu.

 

#1807 Rolands Vorkals 2017-01-02 15:13:49

Vai ir plānots kādreiz sakārtot automašīnu stāvvietu Klusajā ielā pie uzbrauktuves uz Barasas tilta? Tur cilvēki liek mašīnas, manuprāt, neatbilstoši jebkādiem satiksmes noteikumiem. Kad uzsnieg sniegs, bieži mašīnas saliktas tā, ka uz klusās ielas paliek tikai 1 josla 2 vietā. Ir bijuši gadījumi, kad pa dienu, kad lielākā daļa auto jau aizbraukusi, tajā brīdī jau ielas vidu, stāv vientuļa mašīna. Visi brauc tai pa abām pusēm apkārt. Lieki teikt, tur pat blakus ir arī policija, bet tas nevienu neattur rīkoties kā ienāk prātā.

Lai būtiski uzlabotu situāciju Klusajā ielā pie Brasas tilta, ir nepieciešams izstrādāt ielas pārbūves projektu. Norādītajā vietā nav izbūvēta gājēju ietve, tādēļ situāciju nepieciešams risināt kompleksi. Projektēšanai un projektu realizācijai tiek piešķirts ierobežots finansējums, tādēļ īsā laika periodā nav iespējams situācijas risinājums visās vietās, kur tas nepieciešams.

Lai novērstu neērtības, kuras autovadītājiem sagādā jautājumā minētā situācija, Rīgas pilsētas pašvaldības policija, iespēju robežās, seko situācijai šajā ielā un nepieciešamības gadījumā soda autovadītājus par  transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes darbinieki gada laikā, proti, no 2016.gada 1.janvāra Klusā ielā pirms Brasas tilta ir sastādījuši aptuveni 50 protokolus – lēmumus par dažādiem transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī divos gadījumos par traucēšanu citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, transportlīdzekļi tika pārvietoti piespiedu kārtā uz speciālu stāvvietu. Ņemot vērā saņemto informāciju, Centra pārvalde pievērsīs pastiprinātu uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai šajā ielā. Vienlaikus par konstatētajiem likumpārkāpumiem, tostarp transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas prasību neievērošanu, aicinu nekavējoties telefoniski informēt Rīgas pašvaldības policijas attiecīgo struktūrvienību vai Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Operatīvās vadības biroju pa tālruni 110 jebkurā diennakts laikā. Papildus minētajam, informāciju par likumpārkāpumiem iespējams nosūtīt Rīgas pašvaldības policijai, izmantojot mobilā tālruņa aplikāciju.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes