Par aktuālo Rīgā (09.02.)

Par aktuālo Rīgā (09.02.)

13.02.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1823 Andris Krievija 2017-01-19 10:57:29

Andri, vai kādreiz plānojat Rīgā saremontēt ielas? Esat Rīgas domē jau gadus 20 un tikpat ilgi ielas ir katastrofālā stāvoklī. Varbūt dodat iespēju kādam, kurš māk un kuram tik ļoti nelīp pie pirkstiem?

Šo gadu laikā, kopš esmu vicemērs, satiksmes infrastruktūras uzlabošanā Rīgā ir ieguldīti vairāk nekā 300 miljoni eiro. Pabeigta Dienvidu tilta 3. kārta, Viestura prospekta un  Zemgala gatves jaunais pārvads. Pavasarī sāks būvēt pārvadu Sarkandaugavā. Ir rekonstruēta Salu tilta lielākā daļa, šogad turpināsies tilta pār Mazo Daugavu pārbūve un Salu tilta nobrauktuvju/uzbrauktuvju remonts. Sākti centrālo ielu remonti – Brīvības iela, Lāčplēša iela, Kr. Barona iela, Raiņa bulvāris, Avotu iela u.c. Šogad plānots remontēt Kr. Valdemāra, Elizabetes, Dzirnavu un Stabu ielu kā arī citas ielas.
Atjaunoti vairāki satiksmes pārvadi, tostarp pār dzelzceļu K.Ulmaņa gatvē, A.Deglava pārvads, Zemitānu pārvads un Bieķēngrāvja pārvads.
Darbi notiek, tie tiek veikti pakāpeniski – izvērtējot prioritātes un pieejamo finansējumu.

 

#1822 Jānis Uzulēns 2017-01-16 15:52:48

Kad Rīgas dome sakārtos taksometru nozares pārvadājumus. Kamēr nav pieņemts likums par kopbraukšanu, tikmēr Taxify jau pieslēdz nepārtraukti privātās automašīnas ar baltajiem numuriem. Viņi nemaksā licenzes, neiet TA divas reizes gadā un pārkāpj pasažieru pārvadāšanas likumu. RDSD uz konkrētiem norādījumiem nereaģē un sūta uz valsts policiju, lai rakstām iesniegumu. Kāpēc lūdzu eksistē RDSD kontroles grupa, vai tikai lai sodītu taksometru vadītājus un citus pārvadātājus.

Kopbraukšanas tiesiskā regulējuma sakārtošanas jautājums nav tikai Rīgas pilsētas pašvaldības, bet valstiska mēroga jautājums, līdz ar to pašvaldība nevar atbildēt, kad tiks pieņemts likums. Šobrīd Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā ir izveidota darba grupa, kurā tostarp piedalās arī Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvji, lai  atrastu visoptimālāko risinājumu kā ieviest Latvijā kopbraukšanas pakalpojumus.

Nav patiess apgalvojums, ka Rīgas domes Satiksmes departaments sūdzības nepieņem un uz tām nereaģē. Cilvēki var vērsties Satiksmes departamenta Kontroles dienestā ar informāciju, tomēr uzsvaram, ka obligāti šādos gadījumos ir jāpiefiksē transporta līdzekļa reģistrācijas numurs, kā arī jāatstāj sava kontaktinformācija. Kontroles dienests, apkopojot visus faktus, ierosinās administratīvo lietu un materiālus nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk-VID), tāpēc, ka minētās darbības ir kvalificējamas kā nelicenzēta komercdarbība, un ir VID kompetencē.

 

#1819 Rolands Z 2017-01-09 09:45:25

Labdien! Dzīvoju mājā Akmeņu ielā 19a. Tā ir ēka, kuru ieskauj Pašvaldības zeme gandrīz no visam pusēm. Tas ir Ugunsdzēsēju depo Akmeņu ielā 17 no austrumiem, neizmantota teritorija Akmeņu ielā 21a, kas pieguļ dzelzsceļa muzejam no rietumiem un tad vēl ir ievērojams nekopts zemes laukums Valguma ielā 4, kas atrodas ziemeļos. Tas gan pieder juridiskai personai. Lūdzu pastāstīt par Pašvaldības plāniem šajā teritorijā un to, kur varu sekot un redzēt konkrētus pašvaldības plānus šīs teritorijas attīstībai. Paldies!

Nekustamais īpašums Rīgā, Akmeņu ielā 19a (kadastra Nr.0100 049 2040) un ar to robežojošie nekustamie īpašumi (kvartāls starp Uzvaras bulvāri, Valguma ielu un Akmeņu ielu) atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības nosaka Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums, turpmāk – Teritorijas plānojums, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38), turpmāk – RVC AZ saistošie noteikumi.

Atbilstoši Saistošo noteikumu 1.pielikumam, minētais kvartāls atrodas teritorijā, kurai ir izstrādāts un spēkā esošs detālplānojums, kas nosaka detalizētas izmantošanas un apbūves prasības – Administratīvā centra Torņakalnā teritorijas detālplānojums (Rīgas domes 13.04.2010. saistošie noteikumi Nr.63 “Torņakalna administratīvā centra teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) – turpmāk Detālplānojuma saistošie noteikumi.

Saskaņā ar Detālplānojuma saistošo noteikumu 1.pielikumu „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kvartāls (apzīmējums detālplānojumā – kvartāls Nr.3) atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju (J-2), kur atļauta daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas, komerciāla rakstura objekta – biroja, viesnīcas, kultūras iestādes – muzeja, sabiedriskas iestādes,  tirdzniecības un pakalpojumu objekta (kā palīgizmantošanas) būvniecība, pārbūve, ierīkošana un izmantošana. Kvartālā Nr.3 jāievēro Dzelzceļa muzeja ierobežotas pieejamības publiskās ārtelpas teritorija, kas noteikta atbilstoši Detālplānojuma saistošo noteikumu 1.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. Detālplānojuma saistošo noteikumu 8.nodaļā noteikta plānošanas dokumenta realizācijas kārtība, paredzot, ka neatkarīgi no plānoto transporta būvju izbūves secības kvartālā Nr.3 atļauts uzsākt esošās (vēsturiskās) apbūves renovāciju, rekonstrukciju un/vai jaunbūvju izbūvi.

Pašvaldībai tuvākajā laikā nav konkrētu plānu, kas saistīti ar minētā kvartāla teritorijas attīstību un investīcijām tajā. Informējam, ka detalizētu informāciju par izstrādātajiem Latvijas dzelzceļa muzeja teritorijas attīstības plāniem var sniegt VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Papildus informējam par pašvaldības plānotajām aktivitātēm, kas saistītas ar plānoto multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izbūvi Torņakalna degradētajā teritorijā, starp Vienības gatvi, dzelzceļa līniju Rīga – Jelgava, Vilkaines ielu, kā arī austrumu daļā starp jaunbūvējamo T. Hermanovska ielu un Jauno ielu. Torņakalna teritorijas attīstības aktualitāte ir saistīta ar projekta “Rail Baltica” aktivitātēm – paredzot Torņakalna dzelzceļa stacijas pieturas izbūvi un Rīgas starptautiskās autoostas funkciju pārcelšanu uz “Rail Baltica” projekta realizācijas laiku, bet ilgtermiņā – reģionālās autoostas izveidi Torņakalnā Zemgales un Kurzemes reģiona autobusu satiksmes apkalpošanai, veidojot šeit multimodālu sabiedriskā transporta mezglu kā tas paredzēts Rīgas teritorijas plānojumā un Torņakalna teritorijas detālplānojumā. Tāpat aktualitāte ir saistīta arī ar Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) teritorijas attīstības perspektīvu – līdz 2023. gadam Torņakalnā izveidot akadēmisko centru jeb augstskolas pilsētiņu ar piecām ēkām un visu nepieciešamo aktīvai studentu dzīvei, kā arī ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atrašanās vietu.

Kopējo investīciju rezultātā līdz 2022.gada nogalei plānots izbūvēt multimodālu transporta mezglu, kas veicinās efektīvāku sabiedriskā transporta sistēmas izveidi, jo veidos sabiedriskā transporta pārsēšanās centru Daugavas kreisajā krastā, kas varētu apkalpot gan autobusu, gan pilsētas sabiedriskā transporta, gan dzelzceļa pasažieru plūsmas.

Plānotā projekta investīciju mērķis ir nodrošināt pasažieriem iespēju sasniegt dažādas Rīgas apkaimes, neizmantojot pilsētas centru kā tranzītzonu, tajā skaitā stimulēt integrāciju un savstarpējo savienojamību starp dažādu transporta veidu maršrutiem un teritorijām, kā arī uzlabot Torņakalna apkaimes ekonomiskos rādītājus.

Projekta ietvaros plānots izveidot sabiedriskā transporta pārsēšanās mezglu Torņakalna apkaimē, kas ietver šādas aktivitātes:

–           Lielas ietilpības autostāvvietas (nosacīta stāvparka) izveide;

–           Multifunkcionālas pasažieru apkalpes ēkas būvniecība (autoostas un dzelzceļa  pasažieru apkalpošanai);

–           Reģionālās autoostas laukumu būvniecība;

–           Nepieciešamo piebraucamo ceļu būvniecība un rekonstrukcija.

Multimodālā transporta mezgla izbūvei paredzēts piesaistīt līdzfinansējumu 7 milj. eiro apmērā no specifiskā atbalsta mērķa 6.1.3. „Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” pasākuma 6.1.3.2. “Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē” ietvaros plānotā Kohēzijas fonda finansējuma.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu ir pieejam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv.

 

#1818 Vēlētājs? 2017-01-07 02:43:04

Kad un vai vispār tiek plānots ieviest arī pārējā sestā tramvaja līnijā atbilstošas pieturvietas kā tas ir posmā no Juglas līdz Alfas tirdzniecības centram? Un kādi ir iemesli, lai to neizdarītu tuvākajos divos gados? 

Realizējot infrastruktūras pārbūves projektus vietās, kur pieturvietas platforma atrodas tiešā sliežu ceļa tuvumā sliežu klātnes, Rīgas satiksme jau tagad izbūvē paaugstinātas pieturvietu platformas, kā tas ir 6.tramvaju maršrutā posmā no Ropažu ielas līdz Juglai, kā arī 4.tramvaju maršrutā pieturvietā «Kurzemes prospekts» virzienā no centra (virzienā uz centru «Jūrmalas gatve»). Šādu pieturvietu platformu izbūve veicama kopā ar ielu, kur ir izvietota 6.tramvaja maršruta infrastruktūra, pārbūves darbiem, kas savukārt ir atkarīgs no Rīgas pašvaldības finansiālajām iespējām, tādēļ tuvāko divu gadu laikā nav plānots izveidot augstās platformas visa maršruta garumā.

Vienlaikus jānorāda, ka visā 6. tramvaja maršruta garumā nav iespējams izbūvēt šādas platformas, jo ir vietas, kur tramvaja infrastruktūra vēsturiski ir novietota autotransporta kustības zonā ielas vidū (tā tas ir lielākajā daļā pilsētas).

 

#1817 Vēlētājs? 2017-01-07 02:05:51

Kad un vai vispār tik plānots Vērmanes parkā uzstādīt pietiekami daudz apgaismes laternu?

Vērmanes parkā ir celiņu apgaismojums, tas tiek uzturēts un darbojas, tomēr to būtu nepieciešams papildināt un modernizēt. Apgaismojuma rekonstrukcija varētu tikt īstenota kopējā Vērmanes parka rekonstrukcijas projekta ietvaros, tomēr uz šo brīdi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Vērmanes parka rekonstrukcija plānota netiek.

 

#1816 Vēlētājs? 2017-01-07 02:02:55

Kad beidzot tiks izveidots pilnvērtīgs maģistrālais ceļu posms no Piedrujas un Vestienas ielu krustojuma līdz Gustava Zemgala gatvei? Patreiz tas ir pudeļu kakla posms. Un vai ir plānots tuvākajā nākotnē piepildīt trekno gadu solījumus par divu līmeņu krustojumu Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojumā? 

Šobrīd notiek iztrūkstošā Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai projektēšana, projekta īstenošana jāuzsāk līdz  2018.gada beigām.

Solījumu par divu līmeņu krustojumu Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojumā nav bijis, ir izteikta vīzija, konkrēti projekti šāda krustojuma izbūvei nav tikuši izstrādāti un uz šo brīdi to izstrāde netiek plānota.

 

#1815 Jānis S. 2017-01-06 14:01:11

Labdien! Kādēļ nav nopļautas vībotnes pie galvenās VID ēkas (Rusova – Ķīšezera ielu krustojumā)…? Zāle cilvēku augumā!!! Kapēc sniegu netīra Gar Ķīšezera ielas 17 namu uz tramvaja pieturu – cilvēki tur krīt un nevar piecelties, netīra piebraucamo ceļu pie Ķīšezera 17 nama no Rusova ielas – nav tīrījuši ne reizi!!! Kapēc piebraucamo ceļu starp Ķīšezera 17 un Ķīšezera 15 namiem iztīra tikai pusi un daļu sniega samet pa vidu,,, drīz auto sēdēs uz vēdera un nevar izbraukt uz mežaparka pusi!!! P.S Kapēc pēdējos gados pārtarauca apsaimniekot – kopt-tīrīt Rusova – ķīšezera ielu stūri (kopš VID eku uzcēla) ! Liels Paldies! Jānis.

09.06.2016. Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk – Inspekcija), pamatojoties uz to, ka zemes vienība (Rusova ielā, Rīgā) ar kadastra Nr.0100 085 2050 ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīga zeme, sastādīja un ar pavadvēstuli Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai nosūtīja apskates protokolu Nr.RDAI-16-2488-akt par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu.

Savukārt 15.06.2016. saņemta Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas atbilde, kurā norādīts ,,… Atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas uzturēšanu  nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks, faktiskais valdītājs vai apsaimniekotājs. Teritorija Rusova ielā ar kadastra numuru 0100 085 2050 ir piegulošā teritorija zemesgabaliem ar kadastra numuriem 0100 085 0224, 0100 085 0216, 0100 085 0217, 0100 085 0219, 0100 085 0221, 0100 085 0223 tādēļ šī teritorija ir jāsakārto attiecīgajiem zemes īpašniekiem vai to apsaimniekotājiem”.

Tādējādi Inspekcija par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks” 29.09.2016. sastādīja un nosūtīja Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektoram izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai divus administratīvā pārkāpuma protokolus CB Nr.022606 un CB Nr.022607.

Savukārt ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas lēmumiem ,,Par administratīvā soda uzlikšanu” Nr.D57 IZ-16-2102 un Nr.D57 IZ-16-2103 tika nolemts SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks” saukt pie administratīvās atbildības, izsakot brīdinājumu.

Ņemot vērā, ka minētie lēmumi netika pārsūdzēti, Inspekcija par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks” 22.12.2016. sastādīja un nosūtīja Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektoram izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai administratīvā pārkāpuma protokolu CB Nr.022997.

Ar 19.01.2017. lēmumu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” saukta pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodu 100 (viens simts) euro apmērā.

Papildus informējam, ka 11.01.2017. Inspekcija apsekoja tramvaja pieturvietu ,,Rusova iela” un tās apkārtni, t.sk. gājēju pārejas virzienā no Rusova ielas uz pieturvietu, kā arī piebraucamo ceļu starp dzīvojamajām ēkām Kīšezera ielā 15, Rīgā, un Kīšezera ielā 17, Rīgā. Administratīvie pārkāpumi atbilstoši Inspekcijas kompetencei konstatēti netika.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes