Par aktuālo Rīgā (25.05.)

Par aktuālo Rīgā (25.05.)

26.05.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1923 Inta no Imantas 2017-04-28 10:07:23

Labdien! Kā autobraucējs vēršos ar jautājumu par “apļveida” kustības izveidošanas iespēju krustojumā Jūrmalas gatve un Anniņmuižas bulvāris (pie medicīnas centra “Elite”). Pieguļoša zālāju platība, kas pieder pašvaldībai, padara to par iespējamu. Auto kustība ir ļoti blīva, it sevišķi sastrēgumstundās. Liela daļa no kopējās plūsmas veic kreisos pagriezienus, gan no Jūrmalas gatves uz Anniņmuižas gatvi, gan pretēji. Kursē arī autobusi. Piecu metru attālumā no šī krustojuma atrodas izbrauktuve-iebrauktuve no/uz VOLVO sporta centru, tieši pretī pieturai, un kad apstājas autobuss – apstājas visa kustība, visos virzienos un pagriezienos! Vel liels klupšanas akmens ir Jūrmalas gatve. Divvirziena iela, šaura iela, pa kuru kursē sabiedriskais transports un ja tas apstājas, it sevišķi abos virzienos, STĀV visa iela. Ceļā posmā no Anniņmuižas bulvāris līdz Kurzemes prospektam (uz centra pusi) ir ceļam pieguļoša plata zālāja josla, kādas ir iespējas ierīkot pieturvietas, tā saucamajās “kabatās”? Un protams ļoti gaidām risinājumu par Imantas dzelzceļa pārbrauktuvi! Paldies!

Šobrīd tiek veikta būvprojekta izstrāde satiksmes pārvadam pāri dzelzceļam, kas savienos Anniņmuižas ielu un Anniņmuižas bulvāri, kā ietvaros tiks veikta arī Anniņmuižas bulvāra un Jūrmalas gatves krustojuma pārbūve.

Attiecībā uz sabiedriskā transporta pieturvietām informējam, ka šobrīd notiek būvprojekta izstrāde pieturvietu pārbūvei Jūrmalas gatvē, kā ietvaros, vietās, kur to tehniski iespējams izdarīt, pieturvietām paredzēts izbūvēt kabatas.

 

#1922 Andris Mūrnieks  2017-04-27 13:50:35

Labdien! Vēlētos uzzināt, kad savienos Slokas ielu ar Daugavgrīvas ielu (Durbes iela) paldies.

Rīgas domes Satiksmes departamentā šobrīd ir uzsākti Durbes ielas projektēšanas darbi. Ja  projekta saskaņošana ritēs raiti, tad nākamajā gadā tie varētu noslēgties.

 

#1921 Iveta Bahmane 2017-04-27 10:38:39

Labdien! Vēlos uzdot jautājumu Amerika kungam par satiksmi Rīgā, Ziepniekkalna ielā. Uzskaitīšu esošos novērojumus: 1) netiek ievērots braukšanas ātrums virzienā uz centru (50km/h) un diezgan bieži iela pārvēršas par ātrgaitas šoseju, jo neviens nekontrolē braucējus. Sevišķi neomulīgi ir, kad ātrumu neievēro milzīgas, pārkrautas smagās automašīnas. Kāpēc uz Kalnciema tilta ir fotoradars, vai tad Ziepniekkalna ielā to nevar uzstādīt? 2) Uz ielas ir atļauti vairāki kreisie pagriezieni, tomēr smagās automašīnas nevar izgriezt atļauto līkumu un tāpēc- vai nu griež no labās joslas vai arī uzbrauc uz zālāja. Veidojas riskantas situācijas, jo ņemot vērā 1.punktu – aizmugurē esošās automašīnas var nesaprast manevru un laicīgi nenobremzēt. 3) Starp gājēju pārējām ir apmēram 600 m. Ļoti bieži ir novērots, ka cilvēki skrien pāri 4 joslām, jo nevēlas iet puskilometru līdz pārējai. Arī pie autobusa pieturām (Šautuves iela) nav pārejas, kaut arī nesen tika atklāts jauns autobusa maršruts ar numuru 60. Tātad, tas liek domāt, ka ir pieprasījums. 4) Šajā rajonā ir gan dzīvojamās mājas (Komētas un Dignājas ielas daudzdzīvokļu mājas, ir privātā apbūve gandrīz visas ielas garumā, kā arī biroji – Upmalas un lieli uzņēmumi (ACB) – tātad Rīgas iedzīvotāju kas šeit strādā un dzīvo ir pietiekoši, lai par viņiem kāds rūpētos. Esmu rakstījusi uz RD Satiksmes departamentu, bet viņiem ir sekojoša stratēģija: vai nu atšaudās ar vēstulēm, ka iedzīvotāju blīvums neatbilst kaut kādiem lielumiem vai arī atbild uz vēstulēm ignorējot uzdoto jautājumu vai neatbild vispār. Tad nu mans jautājums: cerot, ka šajā rajonā Rīgas iedzīvotāji tomēr ir vēlami – tad kad tiks uzlabota satiksmes drošība šajā ielā un veiktas ātruma ievērošanas aktivitātes? Ar cieņu, Iveta

1) Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrole ir policijas pārziņā. Savukārt attiecībā par fotoradaru izvietošanu, informējam, ka to uzstādīšanu veic VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Vietu izvēle tiek noteikta sadarbojoties ar atbildīgajām institūcijām, piemēram Valsts policiju, VAS “Latvijas valsts ceļi”, kā arī izvērtējot satiksmes drošības aspektus, piemēram, ceļu satiksmes negadījumus. Turpinot ceļu tīklu aprīkošanu ar fotorodariem, pašvaldība ierosinās izvērtēt iespēju uzstādīt fotoradaru arī Ziepniekkalna ielā.

2) Kravas transportlīdzekļiem kreisie manevri jāveic vadoties pēc esošās ielas konfigurācijas un ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Lai risinātu jautājumu par kravas transporta novirzīšanu un organizēšanu, pakāpeniski tiek izstrādāti un realizēti projekti par pilsētas centra apvedceļu veidošanu, piemēram, Dienvidu tilta komplekss un Austrumu maģistrāle. Arī tuvākajos gados ir plānots realizēt vairākus vērienīgus projektus – Ziepniekkalna ielas un Vienības gatves savienojums, Austrumu maģistrāle posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai, satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem Rīga – Skulte.

3) Gājēju pārejas tiek ierīkotas saskaņā ar Latvijas valsts standartā 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām. Šis standarts ir iekļauts 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” kā obligāta prasība gājēju pāreju ierīkošanai. LVS 190-10 nosaka, ka neregulējama gājēju pāreja tiek paredzēta tikai pie noteiktas gājēju un transportlīdzekļu satiksmes plūsmas intensitātes, kā arī tās nedrīkst ierīkot tad, ja vienā virzienā ir vairāk par vienu satiksmes joslu. Šāda prasība ieviesta, tieši satiksmes drošības apsvērumu dēļ, lai blakus braucošie transportlīdzekļi neierobežotu gājēja redzamību. Savukārt, lai ierīkotu ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu, kas ir laikietilpīgs un finansiāli dārgs process. Rīgā ir vairākas vietas, kur nepieciešama luksofora objektu izveide, diemžēl, ņemot vērā ierobežotos līdzekļus, kas atvēlēti luksoforu objektu projektēšanai un būvniecībai, īsā laika periodā nav iespējams paredzēt visu šo vietu pārbūvi.

 

#1920 Agita 2017-04-26 19:26:19

Jaunciems. Vai sagaidīsim kādu oficiālu un drošu pludmali Jaunciemā? Varbūt ir iespējams atrast kādu pašvaldībai piederošu zemes gabalu pie ezera un sakopt tā, lai peldētāji (kuri brauc arī no citiem Rīgas rajoniem) varētu kaut cik komfortabli baudīt vasaras priekus?

Rīgas pilsētas pašvaldībai nav Jaunciemā pie ezera piederošu zemes gabalu, kur varētu izveidot peldvietu.

Rīgas dome sarunu ceļā risinās jautājumu ar privātīpašniekiem, lai panāktu vienošanos par iespēju iedzīvotājiem nokļūt līdz ezeram.

 

#1919 Ivars 2017-04-26 14:50:30

Gribētu uzzināt kad šajā pavasarī ir plānots atjaunot nodeldēto veloceliņu apzīmējumu? Sezona jau sākusies, Rīgas velo nedēļa rit pilnā spēkā bet horizontālā apzīmējuma varētu pat teikt, ka nav.

Ceļu horizontālais apzīmējums ir uzklāts gandrīz visā Lāčplēša ielas un Brīvības ielas posmā, kā arī atjaunots demontētais apzīmējums uz veloceļa Imantā.  Darbi aizkavējās, jo šis bijis līdz šim garākais pavasaris ar zemāko vidējo gaisa temperatūru, jo, atbilstoši normatīvos noteiktajam, ceļa horizontālo apzīmējumu drīkst uzklāt beznokrišņu periodā pie vidējās diennakts gaisa temperatūras ≥ +10°C. Ceļa seguma virsmai pirms apzīmējumu uzklāšanas ir jābūt tīrai un sausai.

 

#1918 Jadviga 2017-04-25 12:17:47

Sen nebija sanācis būt tai Rīgas pusē, bet nesen gadījās iegriezties Vidzemes tirgū un jāsaka, ka nezinu vai to par tādu maz vairs var dēvēt. Strādā tikai viens paviljons un tajā pašā tirgotāju rindas ir tik retas, ka nav pat no kā izvēlēties. Ārpus tikai pāris būdas vaļā – pāris apģērbiem, pāris puķēm un viss. Kādēļ tāda postaža? Vai un kad ir plāns to atkal padarīt par normālu tirgu kāds tas bija agrāk?

Akciju sabiedrība „Rīgas Centrāltirgus” (turpmāk-RCT), lai pārtrauktu apsaimniekošanas izdevumu segšanu no Centrāltirgus ieņēmumiem, pamatojoties uz 2015.gada 10.aprīļa Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.02-05/25A, Vidzemes tirgus teritoriju Brīvības ielā 90A (ēkas un tām piesaistītais zemes gabals Brīvības ielā 90A) iznomājusi SIA „Kaufmann Concepts”. Īpašums iznomāts SIA “Kaufmann Concepts” ar mērķi veikt tirgus pārvaldītāja funkcijas un organizēt tirgus darbību atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu tirdzniecības vietu pieejamību Vidzemes tirgū, bet zemes gabals nodots nomā īpašuma uzturēšanai, apsaimniekošanai, bez jaunas apbūves tiesībām. Saskaņā ar noslēgto nomas līgumu, nomnieks ir izstrādājis un iesniedzis Vidzemes tirgus attīstības koncepciju, tajā paredzot ēku/būvju pārbūvi, teritorijas labiekārtošanu un turpmākās izmantošanas plānu, kas patlaban tiek izvērtēta.

Līdz 2021. gadam ir spēkā RCT un Rīgas domes līgums par Vidzemes tirgus nomu. Privātu investīciju piesaistes pabeigšana tirgū būs iespējama līdz ar nomas līguma pagarināšanu vai Vidzemes tirgus ieguldīšanu RCT pamatkapitālā. Šobrīd RCT intensīvi strādā, Vidzemes tirgus ieguldīšanai uzņēmuma pamatkapitālā. Vidzemes tirgus sakārtošanu aizkavē arī tirgus teritorijas vidū esošais paviljons, kura īpašuma tiesības nav sakārtotas. Tiklīdz būs atrisināti minētie juridiskie jautājumi, tā kļūs iespējams realizēt tirgus attīstības koncepciju.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes