Par aktuālo Rīgā (24.08.)

Par aktuālo Rīgā (24.08.)

25.08.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1952 Toms Kiziks 2017-07-28 15:54:58

Vai tiešām jāsagaida kāds letāls gadījums, lai beidzot remontdarbi Rīgas ielās tiktu veikti kvalitatīvi un droši? Kopš pagājušās vasaras nekas nav mainījies. Došanās pa Rīgas centru atgādina seno japāņu raidījumu Takeši pils. Jūs atvainojaties par neērtībām un visu vainu noveļat uz būvniekiem. Bet vai Jakrina, Amerika un Ušakova kungs nav par šo balagānu atbildīgi?

Jebkuru būvdarbu veikšana blīvi apdzīvotās teritorijās ir sarežģīta un rada neērtības satiksmes dalībniekiem, kas īslaicīgi var būt arī būtiskas. Šī ir pirmā reize, kad tik apjomīgi darbi norit gandrīz visās centra maģistrālajās ielās, ietekmējot ikvienu rīdzinieku un pilsētas viesi, tāpēc atvainojamies visiem satiksmes dalībniekiem par sagādātajām neērtībām.

Papildus informējam, ka pirms būvsezonas sākuma Satiksmes departaments rīkoja tikšanos ar atbildīgajiem būvdarbu veicējiem un Darba inspekciju, lai pārrunātu un atgādinātu nepieciešamību strādāt saskaņā ar normatīviem, domājot gan par strādnieku, gan visu satiksmes dalībnieku drošību un ērtībām.

Pēc pirmo sūdzību saņemšanas, kad būvdarbi jau bija uzsākti, Satiksmes departamenta vadība, Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Latvijas valsts ceļu pārstāvji tikās ar Rīgas ielu seguma atjaunošanas atbildīgajiem būvdarbu veicēju – AS “Ceļu pārvalde”, SIA “Roadeks”, AS “A.C.B”, SIA “Binders”, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” pārstāvjiem un piesaistītajiem būvuzraugiem, lai atkārtoti pārrunātu satiksmes organizāciju būvdarbu zonās.

Tāpat, Satiksmes departaments jūlijā Rīgas ielu remontdarbu veicējiem piemēroja 11 aktus par līgumsoda piemērošanu, par darba vietas neatbilstošu aprīkošanu. Kopumā līgumsodu apmērs sasniedzis ir teju 8000 eiro. Tāpat departaments atbildīgajiem būvdarbu veicējiem un būvuzraugiem ir izteicis vismaz piecdesmit mutiskus brīdinājumus. Pašvaldības mērķis nav sodīt, bet norādīt uz nepilnībām, lai tās vairs netiktu pieļautas, mainot izpratni par drošu satiksmes organizāciju būvobjektā, sākot ar atbildīgo būvdarbu veicēju vadību un beidzot ar strādniekiem.

Tikšanās laikā Rīgas ielu seguma atjaunošanas atbildīgie būvdarbu veicēji apstiprināja, ka būvdarbu zonā nereti ir veikta neatbilstoša satiksmes organizācija, norādot, ka, lai risinātu radušās problēmas un no nepilnībām izvairītos nākotnē, katram objektam tiks piesaistīti speciālisti, kas būvdarbu zonā būs atbildīgi tikai par drošu satiksmes organizāciju un normatīvu prasību ievērošanu.

 

#1951 Ainārs Žukulis 2017-07-28 15:42:46

Jau kopš Rīgas sabiedriskajā transportā ir izvietoti ekrāni, regulāri ir reizes, kad uz ekrāniem netiek rādītas pieturas vai uz blakus esošiem ekrāniem rāda vienu un to pašu. Sociālajos tīklos Rīgas satiksme vairāk kārt uz šiem aizrādījumiem atbildēja, ka notiekot testēšanas darbi un drīz viss strādāšot. Šonedēļ trīs reizes izmantoju sabiedrisko transportu un divās reizēs nerādīja pieturas vai ekrāni vienkārši bija tumši. Vai Amerika kungs Jūs varētu ieviest skaidrību, cik ilgi tad tas turpināsies? Pirmo reizi par to RS sūdzējos jau pagājušā gada nogalē. 

Integrētā kustības kontroles, drošības un pasažieru informēšanas sistēma, kura ieviesta sabiedriskā transporta līdzekļos un  vadības centrā, nav gatavs standarta produkts, kas būtu pieejams pakalpojumu tirgū. Šī ir unikāla sistēma, kura tiek izstrādāta pēc Rīgas satiksmes izvirzītajām prasībām. Prasības ir augstas, bet tas arī piešķir sistēmai unikalitāti, ņemot vērā Rīgas satiksmes milzīgo pieredzi pasažieru pārvadāšanas jomā.  Rīgas satiksme  ik dienu pārvadā teju pusmiljonu pasažieru  84 maršrutos, nodrošinot vairāk kā 750 sabiedriskā transporta līdzekļu kustību Rīgas ielās. Ņemot vērā apjomīgo maršrutu un sabiedrisko transporta līdzekļu skaitu, kā arī projekta sarežģīto struktūru, veicot kopēju inteliģento transportlīdzekļa sistēmas integrāciju ar centrālo pārvaldības sistēmu un esošajām uzņēmuma sistēmām, salāgošanas process notiek sarežģītāk nekā plānots un vairākos gadījumos  nepieciešamas papildus programmiskās izstrādes. Tas nozīmē, ka, lai panāktu visu ierīču salāgotu darbību, laiku pa laikam tiek veikta sistēmas rekonfigurācija. Līdz ar to sistēmas darbības pielāgošanas procesā vēl arvien atsevišķos maršrutos, atsevišķos transporta līdzekļos var rasties atsevišķas nekorektas informācijas attēlošanas iespējas, kam rūpīgi tiek sekots līdzi, un katrs gadījums tiek izskatīts ar nolūku rast optimālu rezultātu.

 

#1950 Krišjānis 2017-07-28 12:29:25

Sveiki! Iepriekš, “pateicoties” iepriekšējo īpašnieku ūdens skaitītāju rādītāju neiesniegšanai, nācās apmaksāt krietni lielāku ūdens apjomu, nekā ir patiesie rādītāji, un reālais dzīvokļa ūdens patēriņš joprojām nav sasniedzis apmaksāto summu. Pēc skaitītāju maiņas un RNP darbinieka kļūdas tika ignorēts avansa maksājums par 10+ m3 karstā ūdens un sistēmā tika ievadīts rādījums, kas atbilst tagadējā skaitītāja rādījumam. RNP atbild, ka kļūdu var labot tikai ar visu mājas iedzīvotāju piekrišanu un atsakās atmaksāt manis samaksāto avansa summu. Kāpēc RNP vienpersoniski izlemj “piesavināties” manu avansa maksājumu, un kāpēc šo kļūdu varēja ievest dzīvē bez jebkādas mājas iedzīvotāju piekrišanas, bet tās labošanai tāda ir nepieciešama??? 

Paskaidrojam – ja starp atsevišķas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nav panākta vienošanās par pakalpojumu maksas aprēķinu un norēķinu kārtību, kritērijus, pēc kuriem tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par pakalpojumiem, nosaka Ministru kabinets.

Vairumā gadījumu dzīvojamajās mājās dzīvokļu īpašnieki nav spējuši noteikt savu kārtību, kādā pārvaldniekiem veikt maksas aprēķinus par dzīvokļu īpašniekiem nodrošinātajiem pakalpojumiem. Tādējādi SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) ir pienākums katras šādas dzīvojamās mājas ūdens patēriņa aprēķinos piemērot Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – Noteikumi) noteikto pakalpojumu aprēķinu metodiku.

Paskaidrojam, ka Noteikumi paredz maksas aprēķinus konkrētiem dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamajā mājā konstatēto ūdens patēriņa starpību, ja izpildās Noteikumu 19.1 punktā minētie nosacījumi, piemēram, kāds no dzīvokļu īpašniekiem vismaz trīs mēnešus pēc kārtas neiesniedz pārvaldniekam ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk – ŪPS) rādījumus, dzīvoklī nav uzstādījis ŪPS, nav savlaicīgi verificējis dzīvokļa ŪPS u.c. (ja neizpildās neviens no Noteikumu 19.1 punktā minētajiem nosacījumiem, bet tik un tā veidojas ūdens patēriņa starpība, tā tiek aprēķināta apmaksai visiem attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem).

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS uzstādīšanu, nomaiņu/verifikāciju, tehnisko stāvokli, rādījumu pareizumu, kā arī pareizu ŪPS rādījumu iesniegšanu mājas pārvaldniekam aprēķinu veikšanai ir atbildīgs attiecīgā dzīvokļa īpašuma īpašnieks.

Saistībā ar ūdens patēriņa starpības aprēķinu jaunajiem dzīvokļu īpašniekiem paskaidrojam, ka šādas situācijas mēdz būt divos gadījumos:

  1. Tiek iegādāts dzīvokļa īpašums ar ŪPS, kam beidzies normatīvajos aktos noteiktais kalpošanas laiks (4 un vairāk gadu) vai dzīvokļa īpašums, kurā nav vispār uzstādīti ŪPS. Neskatoties, ka dzīvokļa īpašumam ir mainījusies īpašuma tiesība, pakalpojumu maksas aprēķinos RNP pret visiem dzīvokļu īpašniekiem (bijušajiem un esošajiem) jāpiemēro vienlīdzīga attieksme. Iegūstot īpašuma tiesību uz dzīvokli, jaunais dzīvokļa īpašnieks pārņem lietas (šajā gadījumā – pakalpojumu uzskaites mērierīces) valdījumā no iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka. Strīdu risināšanā un zaudējumu piedziņā par dzīvokļa īpašuma tiesības iegūšanas brīdī dzīvoklī nepareiziem/ bojātiem/ neverificētiem ŪPS, jaunais dzīvokļa īpašnieks ir tiesīgs ar pretenziju vērsties pie iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka vai celt prasību tiesā.
  2. Jaunais dzīvokļa īpašnieks vismaz 3 mēnešus nav iesniedzis dzīvokļa ŪPS rādījumus aprēķinu veikšanai. Nereti starp jaunajiem dzīvokļu īpašniekiem pastāv maldīgi uzskati, ka tiem kā dzīvokļu īpašniekiem pienākumi pildāmi tikai no tā brīža, kad bijušais īpašnieks atbrīvojis dzīvokli / jaunais dzīvokļa īpašnieks ievācies dzīvoklī. Tomēr jānorāda, ka lietu tiesībās valdījums nošķirams no īpašuma tiesības kā tiesiskas varas pār lietu. Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pantā noteiktie dzīvokļu īpašnieku pienākumi neietilpst to tiesību kategorijā, kurus jaunie dzīvokļu īpašnieki iegūst tikai pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā, piemēram, pārdot, dāvināt vai apgrūtināt ar īpašuma tiesībām.

Ar šo norādām, ka katra dzīvokļa īpašnieka pienākumi, t.sk. iesniegt dzīvokļa ŪPS rādījumus pārvaldniekam aprēķinu veikšanai, sākas no dienas, kad noticis darījums (noslēgts pirkuma līgums) / veikts ieraksts zemesgrāmatā / stājies spēkā tiesas nolēmums par izsoles akta apstiprināšanu saistībā ar dzīvokļa īpašnieka maiņu. Saistības, kas izriet no civiltiesiskiem darījumiem (īres/nomas līgumi, vienošanās u.c.), kas pastāv starp RNP klientu (dzīvokļa īpašuma īpašnieku) un trešajām personām (šajā gadījumā – bijušo dzīvokļa īpašnieku), RNP nav saistošas, gluži tāpat kā dzīvokļu nodošanas-pieņemšanas akti, kuru parakstīšanas dienu nereti jaunie dzīvokļu īpašnieki uztver kā atskaites punktu pakalpojumu maksas aprēķinu uzsākšanai.

Tādējādi vēlreiz norādām – neskatoties, ka dzīvokļa jaunais īpašnieks ievācies dzīvoklī vēlāk nekā īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, jaunajam dzīvokļa īpašniekam saistoši visi Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktie dzīvokļa īpašnieka pienākumi, sākot no dienas, kad noticis darījums (noslēgts pirkuma līgums) / veikts ieraksts zemesgrāmatā / stājies spēkā tiesas nolēmums par izsoles akta apstiprināšanu saistībā ar dzīvokļa īpašnieka maiņu.

Norādām, ka RNP nesummē mēnešus, kad bijušais un jaunais īpašnieks nav iesniedzis dzīvokļa ŪPS rādījumus aprēķinu veikšanai. Jaunajam dzīvokļa īpašniekam ŪPS rādījumu neiesniegšanas gadījumā var tikt aprēķināta maksa par mājas ūdens patēriņa starpību tikai tādā gadījumā, ja, skaitot no dienas, kad zemesgrāmatā mainījusies īpašuma tiesība, jaunais dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis pārvaldniekam dzīvokļa ŪPS rādījumus vismaz trīs mēnešus pēc kārtas.

Jautājumā par avansa maksājumiem norādām, ka RNP nav noslēgusi nevienu vienošanos ar kādu no tās pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku par pakalpojumu avansa maksājumiem (šajā gadījumā – avansa maksājumiem par ūdens patēriņu). Šādu vienošanos slēgšana arī turpmāk netiek plānota. Precīzu pakalpojumu uzskaitei svarīgs priekšnoteikums ir noteiktajā laikā un korekti nolasīti dzīvokļu mērierīču rādījumi (šajā gadījumā – dzīvokļu ŪPS rādījumi), kas iesniegti pārvaldniekam pakalpojumu aprēķinu veikšanai. RNP nav tiesīga atsevišķam dzīvokļa īpašniekam pakalpojumu aprēķinos piemērot citu metodiku vai bez leģitīma iemesla veikt sagatavoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinu pārrēķinu par ūdens patēriņu, radot papildus izdevumus pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. Ja RNP veiktu ūdens patēriņa aprēķinu pārrēķinus atsevišķam dzīvokļa īpašniekam, starpība, kas rastos pārrēķina rezultātā, būtu jāsedz pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. RNP bez dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības atbilstīga lēmuma šādu pārrēķinu nav tiesīga veikt.

Lai RNP varētu sniegt plašāku skaidrojumu par konkrēto gadījumu, nepieciešams precizēt iesniedzēja dzīvokļa adresi. Aicinām iesniedzēju sazināties ar RNP, vēršoties jebkurā RNP Klientu apkalpošanas centrā.

 

#1949 Tomass 2017-07-27 13:30:26
Vai uz Brīvības ielas tuvākajā laikā tiks izveidots veloceliņš? 

Norādām, ka šobrīd Brīvības iela pilda maģistrālās ielas funkciju – ir liela transportlīdzekļu un sabiedriskā transporta intensitāte. Ņemot vērā apkārtējo ielu tīklu, Brīvības ielai nav alternatīvu un nav iespējama plūsmas novirzīšana uz citām ielām.  Velojoslu ieviešana nedrīkst būtiski pasliktināt sabiedriskā transporta kustību, kā arī pārējiem transportlīdzekļiem radītajiem traucējumiem ir jābūt samērotiem ar apkārtējo ielu tīklu iespējām nodrošināt normālas satiksmes norisi.

Brīvības ielas nozīme un funkcija samazināsies pēc pilsētas centra apbraucamā loka izveides –  iztrūkstošo Austrumu maģistrāles posmu izbūves, kā arī citu vērienīgu projektu realizācijas, kas novirzīs satiksmi no pilsētas centra. Pēc šo projektu realizācijas noteikti tiks izvērtēta iespēja uzlabot pārvietošanos ar velosipēdiem šajā Brīvības ielas posmā.

Šobrīd Brīvības ielas platums nav pietiekams, lai neveicot ielas pārbūvi, izveidotu nepārtrauktu velojoslu visa minētā posma garumā – atsevišķi posmi ir pārāk šauri, lai nodrošinātu satiksmei nepieciešamo joslu platumu un vēl ierīkotu normatīviem atbilstošas velojoslas.

 

#1948 Visvaldis Dzirkalis 2017-07-27 09:57:10
Katram Rīgas domes deputātam pienākas bezmaksas abonements stāvvietās. Bet Rīgā taču tagad ir moderns, ērts, ātrs un lēts sabiedriskais transports. Vai tā popularizēšanas nolūkos šo bezmaksas abonementu stāvvietās nevajadzētu aizstāt ar bezmaksas e-talona izsniegšanu? Nekad neesmu redzējis Rīgas mēru vai vicemēru izmantojam Rīgas sabiedrisko transportu. 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, lai deputāts varētu realizēt savas pilnvaras, pašvaldībai ir pienākums pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros un domes noteiktajā kārtībā nodrošināt deputātus ar pašvaldības iestāžu rīcībā esošo transportlīdzekļu pakalpojumiem.

Ņemot vērā esošās budžeta iespējas un tehniskos resursus, nav iespējams nodrošināt katru domes deputātu ar transportlīdzekļa pakalpojumiem. Lai izpildītu 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto, deputātiem tiek piedāvāts pārvietoties ar sev piederošo transporta līdzekli, nodrošinot bezmaksas stāvvietu izmantošanu pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” valdījumā esošajās stāvvietās. Šādā veidā tiek risināts jautājums par dažādu objektu pieejamību deputātiem savu pienākumu pienācīgai pildīšanai.

Minētais risinājums tika akceptēts Rīgas domes iekšējos noteikumos “Rīgas domes deputātu darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība” 12.punktā, kas nosaka, ka deputātiem tiek piešķirts Rīgas pašvaldības   SIA “Rīgas satiksme” autostāvvietu lietošanas mēneša abonements. Autostāvvietu lietošanas mēneša abonementu deputātiem, uzrādot vadītāja apliecību un transportlīdzekļa reģistrēšanas apliecību, izsniedz RD Saimniecības pārvalde.

(Tā tas nav tikai šajā sasaukumā, tā ir vēsturiski izveidojusies kārtība jau vairākus deputātu sasaukumus.)

#1947 Valdis Bērziņš 2017-07-26 10:43:58

Labdien. Rīgā autovadītāji sūdzas par iegrimušām aku lūkām. Skaidrs, ka lielākajā vairākumā tās ir sen un nekvalitatīvi uzstādītas un nav vairs ko vainot, bet remonts nav paredzēts budžetā. Bet nesen rekonstruētajos posmos problēma ir līdzīga, tikai iegrimusi ir nevis lūka, bet izdilusi amortizējošā blīve starp lūku un vāku un vāks ir par dažiem centimetriem nosēdies. Kad paredzēts sākt šo blīvju nomaiņu un turpmāk sekot līdzi blīvju stāvoklim

Tas ir komplicēts jautājums. Aku vāki pieder dažādiem īpašniekiem. Katrs sava budžeta ietvaros veic remontu, tādēļ, lai sniegtu pilnvērtīgu atbildi, būtu jāsaprot par kādiem posmiem ir runa.

Rīgas ūdens šogad veic ļoti apjomīgus aku vāku regulēšanas un labošanas darbus visā Rīgā. SIA “Rīgas ūdens” (RŪ) pērk augstākās kvalitātes lūkas http://www.meierguss.de/imagebroschueren.html

Uzstādītas identiskas lūkas kā Vācijā un Austrijā, kuras speciāli sertificē dinamisko slodžu noturībai. Iepriekš tika uzstādītas vienkāršākas lūkas, kurām šāda sertifikāta nebija, taču arī ar tām nekādu īpašo problēmu nebija. Ņemot vērā, ka lūkas un to vākus pēdējā laikā piegādā “RŪ” (augstas prasības izstrādājumu piegādātājiem), problēma varētu būt ar ceļu būves firmu iebūvētajiem vākiem. Iespējams, ka blīvējums konkrētajā vietā kaut kādu apsvērumu dēļ nemaz nav uzlikts, kas vērtējams kā darba kvalitātes brāķis – “RŪ” tam vienmēr nevar izsekot, jo šīs lūkas un blīvējumu uzstāda ceļu remontētāji. Ūdensvada remontdarbus veicot, blīvējumu darba procesā mēdz noraut arī “RŪ” darbinieki, taču, ja šāds fakts tiek konstatēts, nekavējoties tiek ielikta jauna blīve. Rezumējot: vēlams precizēt, kurā vietā novērotas šādas problēmas, jo uzņēmums nav vienīgais inženierkomunikāciju turētājs, varbūt tās nemaz nav “RŪ” lūkas.

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Krišjānis
6 gadi

Pievienoju papildus informāciju iepriekš uzdotajam jautājumam (#1950 Krišjānis 2017-07-28 12:29:25).

Dzīvoklis ir Biķernieku ielā 71-61.

Karstā ūdens rādījums nomaiņas brīdī – 589,064. Apmaksātā vērtība un ieraksts e-parvaldnieks.lv portālā – 604,000. Pārmaksa – ~15 kubikmetri.
Karstā ūdens rādījums pēc nomaiņas – 242,920. Apmaksātā vērtība (RNP izpratnē) un ieraksts e-parvaldnieks.lv portālā – 242,920. Pārmaksa – 0 kubikmetri.
Manā izpratnē jaunajam rādījumam e-parvaldnieks.lv portālā un RNP sistēmā vajadzētu būt 257,856. Vai kļūdos?


Aktualitātes