Par aktuālo Rīgā (28.09.)

Par aktuālo Rīgā (28.09.)

29.09.2017

Uzdod savu jautājumu šeit

#1985 Valters 2017-08-30 19:22:49

Sveiki! Runāšu un jautājums par mazdārziņiem. Tātad, lai izvēlētos mazdārziņu kartība ir tāda, ka tev iedod karti tu ej ar karti uz mazdārziņu un meklē, kuru tu vēlies; kartē ir līniju numuri un māju numuri realitātē, piemēram, brīvie sakņu dārzi Vidzemes priekšpilsētā, Jaunciema gatvē pie Juglas kanāla, tur tikai ir dažas mājiņas, kur ir numurs un līnijas numurs; tad ir pa pilno mājas, kur nav numura un līnijas numura, kā arī ir vienkārši tukšas teritorijas, kur tu pat nesaproti, vai tas kaut kas skaitās vai neskaitās nekas. Tad nu jautājums, vai tad nevar pašvaldība nodrošināt, ka kaut vai uz krustojumiem ierakt stabus ar līniju numuriem – vismaz tā daudz maz varētu tikt pie kādas skaidrības. Un, jā es jau nezinu, vai šajā vieta tā ir vienīgā lieta, varbūt citos rajonos mazdārziņiem ir tā pati problēma?

Lai iznomātu mazdārziņu, kārtība ir šāda:
1. Brīvo mazdārziņu saraksts pieejams:
• Internetā: www.riga.lv – pašvaldība – Rīgas pilsētas īpašumi – informācija par brīvajiem mazdārziņiem;
• Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā pie ziņojumu dēļa;
• Zvanot pa tālr. 67026665 (Ziemeļu rajons) vai 67026648 (Vidzemes priekšpilsēta).
2. Nomnieks atnāk uz izpilddirekciju pēc interesējošās mazdārziņu teritorijas kartes.
3. Līdzi ņemot karti, dodas uz mazdārziņu teritoriju skatīties brīvos – pieejamos mazdārziņus.
4. Kad vēlamais mazdārziņš ir atrasts, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu dodas atpakaļ uz izpilddirekciju un raksta iesniegumu.
5. Iesniegumu skata izpilddirekcijas Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija.
6. Ja uz dārziņu nav pietiekusies maznodrošināta persona, invalīds vai daudzbērnu ģimene, kuriem ir priekšroka – mazdārziņa saņemšana komisijā tiek apstiprināta.
7. Nomnieks tiek aicināts ierasties izpilddirekcijā un parakstīt zemes nomas līgumu. Pēc līguma abpusējas parakstīšanas tiek izrakstīts rēķins par mazdārziņa zemes nomu.

Lai risinātu jautājumu par orientēšanos mazdārziņu teritorijās, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija nomniekiem jau ir uzdevusi, pie sava iznomātā mazdārziņa norādīt – uzrakstīt mazdārziņa numuru, kas būtiski atvieglos orientēšanos problēmu.
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija mazdārziņu nomniekiem arī nepārtraukti atgādina, par nepieciešamību izvietot vai atjaunot mazdārziņu numerācijas zīmes.
Pārējo Rīgas rajonu izpilddirekcijās ir līdzīga kārtība, kādā iznomā mazdārziņus. Sūdzības nav saņemtas.

 

#1984 gājëjs 2017-08-29 08:55:04

Labdien. Līduma ielā pie mājas nr.14 ir izveidojusies situācija, ka koku zari, lapas, rada nekvalitatīvu apgaismojumu ielai un ietvei. Tiek apgaismotas lapas, kā rezultāta ietve ir tumsā, arī brauktuve.
Bezjēdzīgi tiek tērēta elektroenerğija. Vai šī situācija tiks labota ?

Atzarojamo ielu saraksts tiek sastādīts pamatojoties uz ikgadējiem apsekošanas rezultātiem, kā arī saņemtiem iedzīvotāju iesniegumiem, piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
Koku zaru apzāģēšanu un vainagu retināšanu pilsētā ir tiesīgas veikt organizācijas ar speciāli apmācītu personālu un arboristu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu, pakalpojumu sniedzējs tiek izvēlēts atklātas iepirkuma procedūras kārtībā.
Minētā iepirkuma procedūra par pakalpojumu sniegšanu šajā gadā ir noslēgusies, līdz ar to koku zaru retināšana Līduma ielā tiks iekļauta 2018.gada darbu plānā.

 

#1983 Raivis 2017-08-25 18:59:20

Labdien, Rīga – mīļā, bet lērums daudz neizdarību pilna. Jautāšu, kāpēc, kad tiek pļauta zāle ar trimeri, piemēram, gar ceļa malu vai gar stāvvietu, netiek izvietoti norobežojumi, lai netiktu bojāti citi privātīpašumi, šajā gadījumā automobiļi? Ar vienu it kā labu rīcību (labiekārtošana), tiek paveikta otram slikta lieta. Pēc šādas zāles pļaušanas automobiļu sāni ir apskādēti no mazajiem gružiem un akmens stieņiem, kas ar lielu spēku triecas pret automobiļu virsbūvi. Šāda lieta notiek regulāri, diemžēl, ne tikai Rīgā. Kāpēc Rīga nevarētu rādīt piemēru citām Latvijas pilsētām un ņemt labākos piemērus no Rietumeiropas?

Zāli ar trimmeriem parasti pļauj grūti pieejamās vai arī ar šķēršļiem esošajās teritorijās. Vairumā gadījumu daudz operatīvāk būtu zāli nopļaut ar kādu no tehnikām (traktors vai, piemēram, raideris), tomēr, ņemot vērā to, ka tuvumā atrodas kāda no automašīnām, pļaujot ar tehniku pastāv risks pļaujot pacelt kādu akmeni un bojāt kāda īpašumu (šajā gadījumā automašīnu). Ir gadījumi, kad iedzīvotāji, novietojot automašīnu, tās priekšējo vai aizmugurējo “bamperi” neapzināti atstāj zaļajā zonā (brauc, līdz automašīnas riteņi atduras pret bortu). Tādā gadījumā, kad notiek pļaušana, tur nav iespējams droši nopļaut.
Pļaušana pati par sevi ir daļēji bīstams process, bet pļaujot ar trimmeri operators pats var regulēt tā jaudu, apgriezienus, lai mazinātu zāles “izšķaidīšanos”.
Ņemot vērā, ka iesniedzējs nav norādījis adresi, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sniedz vispārīgu skaidrojumu uz iesniegto jautājumu.
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošām dzīvojamajām mājām piesaistīto zaļo teritoriju pļaušanu veic iepirkuma procedūrās izraudzītie pretendenti. Zāliena pļaušanas nosacījumi, t.sk. darbu veikšanas laikā veicamie drošības pasākumi, atrunāti noslēgtajos līgumos un atbildību par šo saistību izpildi nes darbu veicējs (zāliena pļaušanas pakalpojuma sniedzējs).
Vienlaikus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” norāda, ka gadījumos, kad lietai/īpašumam trešās personas darbības vai bezdarbības dēļ nodarīti bojājumi, cietušais tiesīgs vērsties pie vainīgās personas ar prasību novērst radīto kaitējumu vai atlīdzināt radušos zaudējumus. Jāņem vērā, ka, lai pastāvētu zaudējumu atlīdzības pienākums, jāpierāda radīto zaudējumu atlīdzības pamati, proti, prettiesiska rīcība, tiesību aizskārēja vaina, zaudējumu esamība vai cēloniskais sakars starp zaudējumiem un prettiesisko rīcību.
Ja zāliena pļaušanas laikā iesniedzēja īpašumam nodarīts kaitējums, ieteikums ar pretenziju vērsties pie personas, kura veica zāliena pļaušanas darbus.

 

#1982 jautājums no Mārupes-Rīgas 2017-08-25 16:54:54

Labdien! Lūgums pievērst uzmanību ne tikai Rīgas centra akūtām ceļu problēmām, bet arī, piemēram, Pārdaugavai! Lūgums rast iespēju izveidot vismaz gājēju celiņu (par velo satiksmi tikai sapņojam) Zolitūdes ielai. Sākot ar numuru 75 k-1 līdz 111. Ir izveidots brīnišķīgs gaisa tilts no Mārupes, bet kādā veidā var tikt piemēram līdz veloceliņiem uz Jūrmalu vai caur Imantu uz centru?

Nemaz nerunājot arī par to, ka šajā ceļa posmā pat gājējiem (Rīdziniekiem) nav droši pārvietoties! Un neaizmirstam par to, ka tuvojas ziema, kad pa ceļmalām vispār nav iespējams pārvietoties. Pēdējos gados arī autokustības intensitāte no Zolitūdes ir krasi pieaugusi! Jau iepriekš paldies par risinājumu.
Lai ierīkotu Zolitūdes ielā ietvi, jāizstrādā ielas pārbūves būvprojekts, kurā būtu atrisināta lietus ūdens novadīšana, izbūvējot lietus ūdens kolektoru, kā arī jāatrisina īpašumu, kas atrodas Zolitūdes ielas sarkano līniju robežās, daļu atsavināšanu. Finansējuma ierobežojuma dēļ un, ņemot vērā objekta prioritāti, Rīgas domes Satiksmes departamentam tuvāko gadu laikā nav iespējas veikt Zolitūdes ielas pārbūvi.

 

#1981 Rīgas iedzīvotāja 2017-08-25 16:27:00

Labdien! Katru dienu braucot uz Rīgas centru “SPĪD” acīs pamestas nepievilcīgas mājas. Lielirbes iela 9 (izskatās pēc iespējama arhitektūras pieminekļa) un Lielirbes iela 9A. Braucot no lidostas uz centru pieļauju, ka līdzīgi domā arī Rīgas viesi. Vai tiešām ar likumu nevar piespiest vismaz no ārpuses sakārtot (nokrāsot) šādus īpašumus? Paldies

Lai stimulētu īpašnieku (SIA “UCTAM BALTICS”) sakārtot administratīvo ēku Lielirbes ielā 9, kadastra apzīmējums 0100 075 0014 010 (turpmāk – Būve Nr.1) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas 14.08.2015. lēmumu Būvei Nr.1 tika noteikta klasifikācija – C kategorijas vidi degradējoša būve, piemērojot 3% nekustamā īpašuma nodokļa likmi.
Lai stimulētu īpašnieku (SIA “Talsu centrs”, sākot ar 22.05.2017. jauns īpašnieks SIA “Kalnciema centrs”) sakārtot tirdzniecības centru Lielirbes ielā 9a, kadastra apzīmējums 0100 075 2024 001 (turpmāk – Būve Nr.2) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas 05.12.2014. lēmumu Būvei Nr.2 tika noteikta klasifikācija – C kategorijas vidi degradējoša būve, piemērojot 3% nekustamā īpašuma nodokļa likmi.
Jautājums par turpmāko rīcību ar Būvēm ir īpašnieku kompetencē.
Šobrīd Rīgas pilsētas būvvaldē nav iesniegta būvniecības dokumentācija, lai ēkas atjaunotu vai kā tamlīdzīgi.
Taču Būvvalde 13.04.17. ir izsniegusi Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemes vienībām Ventspils ielā 63A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0014), Ventspils ielā 63D, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2023), Lielirbes ielā b/n , Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2106) un Lielirbes ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2100).
Detālplānojuma izstrādes mērķis :
Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izvietot multifunkcionālas apbūves apjomus un paredzot atbilstošu teritorijas parcelāciju.
Jāsaprot, ka tas nerisina tūlītēju ēku nojaukšanu vai atjaunošanu. Tas paredz plānot teritorijas attīstību, bet tā izstrāde ir vismaz 1,5 gadi.

 

#1980 vilks 2017-08-25 08:59:09

Labdien. 1)Kad tiks atjaunots asfalta segums Gaiļezera ielā? Iela ir (katastrofāla) vai esat pats izbraucis pa šo ielu abos virzienos? Pirms 2 gadiem teicāt ka 2017.gadā tiks atkarībā no ielu tehniskā stāvokļa nomainīts asfalta segums vai novērsti asfalta iesēdumi vecajās lauzumu vietas un iegrimušie aku vāki. 2) Kad tiks atjaunots asfalta segums Hipokrāta ielā ?

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka regulāri apseko un veic bedrīšu remontu Gaiļezera un Hipokrāta ielās.
Seguma atjaunošana tuvākajos trijos gados šajās ielās nav paredzēta.

 

#1979 Marina 2017-08-25 08:39:51

Labdien. Kāpēc joprojām netiek veikti VISMAZ nelieli remonta darbi Mežciema ielas 23 – 23k1 un 25 pagalam. Braucamais ceļš ir katastrofāls, piebārstīts ar šķembām. Kuras nonāk lietus ūdens savācēju kanalizācija. Vai beidzot būs kaut nelieli remonta darbi? Un kad? Ka arī gājēju trotuāri nav labā stāvokli.

Dzīvojamās mājas Mežciema ielā 23 piebraucamā ceļa asfaltbetona segumu kādus gadus atpakaļ ir salabojusi Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija un tas ir salīdzinoši labā stāvoklī. Slikti ir trotuāri, bet par to remontu jālemj šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem. Māja Mežciema ielā 25 k-2 pieder DzĪKS “Mežciems”. Māja un zemes gabals Mežciema ielā 25 (bijušais AS “Rīgas siltuma” siltuma punkts) ir fiziskas personas īpašums. Līdz ar to Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija tur darīt neko neplāno.

 

#1978 Jurģis 2017-08-24 18:38:06

Labdien. Varbūt būtu kāda iespēja ieviest papildu apgaismojumu, vai apzāģēt zarus ap esošo, Buru ielā, no trolejbusu parka līdz Laivu ielai? Braucot ar riteni tumsā ir ļoti grūti pamanīt bedres asfaltā un tur ļoti bieži tiek pārsistas velosipēdu riepas.

Koku zaru apzāģēšanu un vainagu retināšanu pilsētā ir tiesīgas veikt organizācijas ar speciāli apmācītu personālu un arboristu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu. Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” izsludinātās iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas ir tiesīgs veikt šāda veida darbus un esošo apgaismojuma laternu atbrīvošana no koku zariem Buru ielā ir iekļauta šī uzņēmuma 2017.gadā veicamo darbu ietvaros.
Sakarā ar uzdotā jautājuma daļu par papildus apgaismojuma ierīkošanas iespējām Buru ielā paskaidrojam, ka Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas Gaisma” veic esošo, līdz šim izbūvēto, pilsētas ielu apgaismojuma komunikāciju uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu. Aģentūrai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros nav paredzēts finansējums principiāli jaunu apgaismojuma tīklu projektēšanai un izbūvei līdz šim neapgaismotās pilsētas ielās vai atsevišķos to posmos. Vienlaikus jāatzīmē, ka Buru ielas pāru numuru pusē SIA “Rīgas satiksme” balstos ir izvietoti apgaismes ķermeņi, kas nodrošina šajā ielas pusē izbūvētai ietvei normatīvajos aktos paredzēto apgaismojuma līmeni.
Ar SIA “Rīgas satiksme” balstiem ir domāti kontakttīkla balsti uz kuriem ir piestiprinātas kontaktvadu atsaites.
Apsekojot minēto teritoriju, konstatēts, ka koku vainagi Buru ielas teritorijā tika sakopti 2015.gadā. 3 laternas atrodas Laivu ielas teritorijā un tās neaizsedz koku vainagi. Buru ielas un Jelgavas ielas krustojumā ir 2 laternas, kuru tuvumā nav koku.

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Elīna
5 gadi

Labdien! No rītiem vedot meitu uz bērnudārzu parasti izvēlamies īsāko ceļu, kas ved pa Purvciema ielu gar Rīgas Klasisko ģimnāziju un te nu sākas HAOSS. Šīs ģimnāzijas bērnu vecāki cenšas savu lolojumu pievest pie pašām skolas durvīm, nomezdami savu auto uz ielas tādējādi pilnībā nobloķējot vienu braukšanas joslu un tiem, kuri izmanto šo ielu, lai tiktu katrs savās rīta gaitās, to padara praktiski neiespējamu! Nervi čupā jau no paša rīta un diena sabojāta, jo pieklājīgs un smaidīgs braucējs no rītiem ir retais, it sevišķi, ja ir jāsaskaras ar agresīvu roku&pirkstu žestikulāciju ne pārāk pieklājīgu vārdu apmaiņu & vēl grūstīšanos izkāpjot no auto! Vai tas tiešām ir nepieciešams?! Varbūt ir vērts šo Purvciema ielu padarīt par vienvirziena iela & vismaz vecāki būs mierīgāki un bērni priecīgāki :)! p.s. šis pats haoss notiek arī pēcpusdienās/vakaros….


Aktualitātes