Par aktuālo Rīgā (23.11.)

Par aktuālo Rīgā (23.11.)

24.11.2017

Uzdod savu jautājumu šeit

#2031 Artūrs Cīrulis 2017-10-19 14:01:33
Labdien! Kad tiks sakārtota piestātne kruīzu kuģiem un terminālis Tallink prāmjiem Rīga-Stokholma? Un kad uz pasažieru ostu beidzot būs satiksme kā pie normāliem cilvēkiem? Un vai tik grūti Rīgas pasažieru ostā ielaist 2.autobusu pa Eksporta un Rūpniecības ielu? Un kad beidzot būs prāmis uz Helsinkiem un Dāniju?

Rīgas Brīvostas pārvalde atbild par drošu kuģu ienākšanu un pietauvošanos pie piestātnēm – par atbilstošu dziļumu uzturēšanu pie piestātnēm, par piestātņu tehniskā stāvokļa kontrolēšanu un par ostas kārtības un drošības noteikumu ievērošanu termināļos. No kuģošanas drošības viedokļa visas četras pasažieru un kruīzu kuģu piestātnes, kas atrodas Rīgas centrā pie “Rīgas Pasažieru termināļa” ir atbilstošā kārtībā, atbilst visām starptautiskajām kuģošanas normām un ostas prasībām. To apliecina lielais kruīza kuģu skaits pie šīm piestātnēm un “Tallinn“ prāmji, kas regulāri tauvojās pie tām.
Savukārt kārtību pasažieru terminālī nosaka tās privātais īpašnieks SIA “Rīgas pasažieru terminals”. Īpašnieks nosaka terminālī sniegto pakalpojumu klāstu, cenu par tiem, termināļa attīstības stratēģiju, līdz pat ēkas un apkārtnes vizuālajam izskatam. Privātā īpašnieka tiesības un pienākumus nosaka Latvijas likumdošana un Rīgas Brīvostas pārvaldei nav dotas tiesības iejaukties privātā īpašnieka kompetencē. Līdz ar to, ar jautājumu par termināļa un piestātņu “sakārtošanu” ir jāvēršas pie SIA “Rīgas Pasažieru terminals”.
Rīgas Brīvostas pārvalde neapšaubāmi ir ieinteresēta jaunu prāmju maršrutu izveidošanai no Rīgas ostas. Tiekoties ar kuģniecības kompānijām, kas operē prāmju maršrutus Baltijas jūrā, kā arī dažādos nozares forumos Rīgas Brīvostas pārvaldes pārstāvji vienmēr uzsver Rīgas ostas ieinteresētību jaunos prāmju maršrutos un Rīgas ostas iespējas prāmju uzņemšanai.
Vienlaikus jāteic, ka prāmju maršrutus izstrādā kuģniecības kompānijas – prāmju līniju operatori, balstoties uz komerciāliem apsvērumiem. Tiek vērtēts potenciālais kravas kravas plūsmas apjoms un pasažieru skaits (ieņēmumi) pret izmaksām prāmja kursēšanai šajā maršrutā. Ja kompānijai šis maršruts ir komerciāli izdevīgs, tad prāmju satiksme tiek atklāta. Attiecīgi arī šis nav jautājums Rīgas ostai un ostas pārvaldei, bet gan kuģošanas kompānijām- prāmju operatoriem. Latvijā šādu kompāniju nav. Vienīgo no Rīgas ostas kursējošo prāmju līniju Rīga – Stokholma, ir izveidojusi Igaunijas kuģniecības kompānija AS “Tallink Grupp”.
RP SIA “Rīgas satiksme” par jautājuma sadaļu saistītu ar sabiedrisko transportu:
Un kad uz pasažieru ostu beidzot būs satiksme kā pie normāliem cilvēkiem? Un vai tik grūti Rīgas pasažieru ostā ielaist 2.autobusu pa Eksporta un Rūpniecības ielu?
Uz pasažieru ostu nav plānots organizēt sabiedriskā transporta maršrutu. Pasažieru osta atrodas aptuveni 380 metru attālumā no 5., 7., 9. un 11.tramvaja pieturvietas, kas ir ērtas sasniedzamības attālums un nodrošina regulāru satiksmi uz pilsētas centru.

 

#2030 Kārlis Kaupužs 2017-10-19 13:11:23
Sveiki! Gribēju vaicāt vai ir un, kādi ir risinājumi problēmai Lubānas ielas posmā no Pļavniekiem līdz Deglava ielas aplim. Bēda ir tāda, ka pie Lubānas ielas esošajās mājās ļoti stipri tiek tricināta grunts un ir liels skaļums no pieguļošās maģistrāles. Vai ir iespējams un, kā būvēt kādu skaņas barjeru? Pēdējos gados no brīža, kad izveidoja Ērgļu šoseja ir būtiski palielinājusies smagā transporta plūsma. Otrs faktors ir arī atļautais braukšanas ātrums, kurš šajā posmā ir 50 km/h, bet pa lielam smagie vālē uz visiem 70 ja ne pat 80 km/h, kas izraisa lielas vibrācijas. P.S. Tas arī neļauj šķērsot ielu tuvāk esošā mikrorajona iedzīvotājiem, kuri vēlas nokļūt Lielveikalā DEPO, jo tuvākā gājēju pāreja atrodas 1 km attālumā. Dīvaini. Ar ko būtu jāsāk? Vai ir kaut vai iespēja uzstādīt ātruma ierobežojuma atgādinājuma zīmes?

Lubānas iela ir B kategorijas iela (augstākā kategorija pilsētas teritorijā) ar dominējošu savienošanas funkciju un pakārtotu piekļūšanas funkciju. Savienošanas funkcijas īstenošana un atbilstošās kvalitātes prasības ir noteicošās šīs kategorijas ielu izbūvē.
Būtiski uzlabot situāciju var tikai veicot ielas pārbūvi, attiecīgi ielai piegulošās infrastruktūras izveidi. Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, kas atvēlēti ielu pārbūvei un izbūvei, tuvākajos gados nav plānots veikt Lubānas ielas pārbūvi.
Savukārt Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrole ir policijas kompetencē. (Piebilde – Rīgas pašvaldības policijai nav tiesību uzraudzīt satiksmi, jo šīs tiesības ekskluzīvi ir Valsts policijai.)

 

#2029 Mirdza Mauriņa 2017-10-19 11:51:22
Labdien! Kad ir plānots savest kārtībā Kvēles ielu no Mežciema puses? Visas apkārtējās ielas ir asfaltētas, izņemot šo. Ikdienā iela ir šausmīga, bedre pie bedres, vasarā putekļu mākoņi, mājas logi un palodzes ar putekļu kārtu. Rudeņos un pavasaros – peļķes un dubļi, ka nav kur kāju spert. Ikdienā pa šo ielu vecāki ved savus bērnus uz dārziņu un mazie ķipari ir dubļainām kājām. Tāda sajūta, ka dzīvoju laukos nevis valsts galvaspilsētā.

Atbildēts pie #2028

 

#2028 Mirdza Mauriņa 2017-10-18 21:22:36
Labdien! Kad ir plānots savest kārtībā Kvēles ielu no Mežciema puses? Visas apkārtējās ielas ir asfaltētas, izņemot šo. Ikdienā iela ir šausmīga, bedre pie bedres, vasarā putekļu mākoņi, mājas logi un palodzes ar putekļu kārtu. Rudeņos un pavasaros – peļķes un dubļi, ka nav kur kāju spert. Ikdienā pa šo ielu vecāki ved savus bērnus uz dārziņu un mazie ķipari ir dubļainām kājām. Tāda sajūta, ka dzīvoju laukos nevis valsts galvaspilsētā.

Rīgas domes Satiksmes departamenta (turpmāk – Departaments) rīcības plānā 2016.-2020.gadam nav paredzēta Kvēles ielas pārbūve.
Departaments ir izsniedzis tehniskos noteikumus objekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Rīgā, Kvēles ielā b/n, Palsas ielā b/n, Dambjapurva ielā b/n (kadastra Nr.0100 124 2056)”, projektēšanai, kas ietver, ka būvniekam jāizstrādā Kvēles ielas posma pārbūves būvprojekts (no Palsas ielas ielas līdz Tebras ielai) – ielas braucamo daļu ar asfaltbetona segumu min 5.5m platumā un ietvi objekta pusē Kvēles ielā.

 

#2027 Edgars Ābrams 2017-10-17 17:20:26
Kam ir nepieciešamas jauni autobusi ar USB?

Jaunie autobusi ar USB uzlādes iespēju mobilajiem tālruņiem ir papildus uzlabojums, kas paredzēts klientiem, lai paaugstinātu komfortu.
(Lielākais jaunums – tagad autobusi aprīkoti ar USB lādētājiem. Salīdzinājumā ar iepriekš piegādātajiem autobusiem, salonos ir izvietotas vairākas elektronisko ierīču uzlādes ligzdas.)

 

#2026 Aija 2017-10-17 08:47:11
Vai tiek plānota laukuma pie tirdzniecības centra “Minska” Purvciemā rekonstrukcija? Ilgus gadus tur atradās privātā autostāvvieta. Pašreiz tur ir bedres, kas izveidojušās no nojauktajām sētām.

Rīgas pilsētas Būvvalde (Turpmāk – Būvvalde) sniedz šādu informāciju:
1) Nekustamie īpašumi – zeme gabali, kas atrodas Purvciemā, pie tirdzniecības centra “Minska” ir privātīpašumi un īpašnieks ar tiem ir tiesīgs rīkoties pēc saviem ieskatiem.
2) Šajā adresē ir likumīgi izbūvēta autostāvvieta, kas pieder juridiskai personai.
Būvvalde konstatē, ka 04.06.2013. ar Nr. 533 Būvvaldē akceptēts būvprojekts “Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvvietas” Dzelzavas ielā 36B, Rīgā (turpmāk – Būvprojekts), kurā paredzēta īslaicīgas lietošanas autostāvvietas izbūve uz zemes gabaliem ar kadastra Nr. 0100 070 2057 un Nr. 0100 070 2030. Būvprojekta realizācijai 27.01.2014. izdota būvatļauja Nr. BV-14-54-abv/V.
Būvprojektā paredzētie būvdarbi nodoti ekspluatācijā 31.07.2014. (akts Nr.14 02619 0010094).
Jaunas ieceres šajos zemesgabalos šobrīd Rīgas pilsētas Būvvaldē nav sniegtas.

 

#2025 Marija 2017-10-16 15:32:21
Sveiki! Mani uztrauc zaļās zonas saglabāšanas jautājums blakus poliklīnikai Aura-R, Nīcgales ielas sākumā. Kādēļ katru gadu šajā zaļajā laukumā tiek izvietotas atrakcijas un cirks? Pēc tam vienmēr ir izpostīti zālieni. Šobrīd zālienā izvietots cirks un liels skaits automašīnu. Kas pieļauj šo bardaku? Vai tiešām pilsētā nav tukšu noasfaltētu laukumu? Katru reizi, paejot garām ir žēl uz šo noskatīties.

Teritorija, kurā tiek izvietotas atrakcijas un cirks, ir privātīpašums.
Izrietoši, ja privātīpašnieks minēto teritoriju iznomā komersantam uz attiecīgu laika periodu atrakciju un cirka izvietošanai un darbībai, pašvaldībai tai piešķirtās kompetences ietvaros, nav tiesību ierobežot nedz privātīpašnieku (tiesības uz īpašumu, kas ietver arī tiesības ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem, ir aizsargātas ar Latvijas Republikas Satversmi), nedz komersantu.
Rīgas domes Administratīvā inspekcija (Turpmāk – Inspekcija) informē, ka 20.10.2017. tika veikta pārbaude nekustamā īpašuma teritorijā Nīcgales un Dzelzavas ielu krustojumā, Rīgā (teritorijā, kurā bija izvietots atrakcijas/cirks).
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146„Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasībām: teritorijā ir pieļauta atkritumu uzkrāšanās (tajā skaitā koku lapas).
Saistībā ar to, ka minēto saistošo noteikumu neievērošana ir administratīvs pārkāpums, atbildīgajai personai tika sastādīts apskates protokols.
Inspekcija 08.11.2017., atkārtoti pārbaudot nekustamā īpašuma teritoriju Nīcgales un Dzelzavas ielu krustojumā, Rīgā, (kur bija izvietots cirks) konstatēja, ka nekustamais īpašums joprojām netiek uzturēts atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasībām: teritorijā ir pieļauta atkritumu uzkrāšanās (tajā skaitā koku lapas).
Par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā un minētā nekustamā īpašuma īpašniekam 28.11.2017. tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes