Par aktuālo Rīgā (08.03.)

Par aktuālo Rīgā (08.03.)

09.03.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#2142 Valters 2018-02-14 09:15:50
Sveiki! Stāstīšu un jautāšu par problēmu ar atkritumiem.. Sāksim ar to, ka šo jautājumu ar visām fotogrāfijām biju aizsūtījis uz Vides SOS, bet joprojām nekas nav mainījies… Tātad uz Vides SOS vēstuli ar bildēm biju sūtījis 2018.gada 8.Janvārī. Ceru, kamēr Jūs saņemsiet un atbildēsiet varbūt būs kaut kas mainījies. Nosūtīšu nokopēto, ko sūtīju vides sos: tātad, pļaviņa labajā puse “iznāk” no galapunkta jeb Dispičeru punkta Jugla-3 – adrese Murjāņu iela 58. Es nezinu, kam tā pļaviņa pieder, bet regulāri viņa tiek piedrazota ar atkritumiem.. vasarā tie ir bomži, bet vēsajos laikos, gan jau kādi no autovadītājiem .. jo pie tās pļaviņas bieži atstāj mašīnas… vasarā var arī manīt, ka riepas mētājās arī pļaviņā.. pirms pļaviņas netālu no luksofora arī divstāvu privātmāja nesen uzbūvēta – tad gan jau viņiem ārpus savas teritorijas arī cik tur tie metri jāpieskata..un tur pie tās uzbūvētās mājas netālu arī mētājās atkritumi maisos…braucot ar autobusu laukā no galapunkta tieši var redzēt, kā mētājās. Tālāk pie pļaviņas maisi ir sastutēti ar atkritumiem šobrīd. Un pastaigājot pa pašu pļaviņu aiz kaut kādiem krūmiem arī var pamanīt maisus. Gribētu zināt, ja arī kādi citi klausītāji kādreiz redz šādu situāciju, ka tiek kaut kur atstāti daudz miskastes maisi pilni ar kaut ko, vai ir, kāda iestāde, kam to ziņot, lai novērš nekārtības? Policijai varbūt jāzvana, vai kam?

• Jautājumā minētā teritorija pie autobusu galapunktiem Jugla-3, jeb pretī dispečerpunktam ir vairāku īpašnieku privātīpašumā. Pašvaldībai tur ir pavisam neliela teritorija, kuru Rīgas Ziemeļu izpilddirecija periodiski sakopj un to izdarīs arī šogad pēc sniega nokušanas.
• Rīgas domes Administratīvā inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atbilstoši savai kompetencei sniedz šādu informāciju:
Inspekcija, pārzinot situāciju, regulāri apseko Murjāņu ielas 58, Rīgā, tuvāko apkārtni un par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem atbildīgajām personām sastāda apskates protokolus (pēdējo reizi 21.02.2018.).
Ziemas periodā primāri tiek uzraudzītas/apsekotas gājēju ietves, lai nodrošinātu gājējiem drošu pārvietošanos. Turpretim nekustamo īpašumu – neapbūvēto zemes gabalu apsekošanu apgrūtina uzsnigušais sniegs, zem kura atkritumi nav saredzami.
Savukārt kārtība, kādā kopjama Rīgas pilsētas pašvaldībā esoša nekustamā īpašuma un tam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija, noteikta Rīgas domes 28.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kurus atbilstoši savai kompetencei kontrolēt tiesīgas ir Inspekcijas amatpersonas un Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.
Atbilstoši Saistošo noteikumu 4.1. un 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām atbildīgajai personai (minēta šo noteikumu 3.punktā, t.i. – nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam, būves īpašniekam, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu māja) ir jānodrošina nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu, apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos, kā arī ietves tīrīšanu.
• Rīgas pašvaldības policija (Turpmāk – RPP) informē, ka iepriekš uz šo adresi izsaukumi nav bijuši. Tāpat arī nav novērots, ka tur valdītu nekārtība. Taču jebkurā gadījumā šī vieta ir apsekota, taču (tāpat kā Administratīvajai inspekcijai) pārkāpumus sniega dēļ nav iespējams konstatēt. Kad nokusīs sniegs, šī vieta atkal tiks apsekota. Ja teritorija nebūs sakārtota, tad teritorijas īpašnieku sauks pie atbildības.

Vienlaikus iedzīvotāji tiek aicināti par šādiem pārkāpumiem ziņot pa tiešo policijai vai Rīgas domes Administratīvajai inspekcijai. Ideālā gadījumā, ja ir tāda iespēja, ziņojumam pievienot arī fotoattēlus (piemēram, RPP mobilajā aplikācijā).

 

#2141 Marta M. 2018-02-14 09:12:10
Mūsu māja Tērbatas ielā robežojas ar Rīgas domes bērnudārzu, kas atrodas Ģertrūdes ielā. Viena no mūsu mājas sienām ierobežo bērnudārza pagalmu. Piekļūt pie tās var tikai caur bērnudārza telpām. Pie tam, uz mūsu mājas sienas ir uzzīmēts liels zīmējums. Gribējām siltināt šo sienu, kas ir mūsu īpašuma sastāvdaļa, bet bērnudārza darbinieki saka, ka pēc remonta mums būs jāatjauno zīmējumu. Vai tā ir? Kādas ir mūsu tiesības remontēt savu māja sienu?

Par minētās sienas siltināšanas iespējām ir jāskatās precīzāk projekta izstrādes gaitā:
• Pirmkārt – vai siltināšanas darbu ietvaros netiek pārkāptas zemes gabala robežas, jo visticamāk esošā ēkas gala siena ir tieši pa zemes gabala robežām. Līdz ar to palielinās ēkas apbūves laukums uz blakus esoša zemes gabala rēķina (šajā situācijā pašvaldības zemes gabala) un, vai tas vispār ir iespējams.

• Otrkārt – ja šie darbi teorētiski ir iespējami, kā tiks risināti darba drošības un darba organizācijas jautājumi, ņemot vērā, ka darbi veicami tikai no darbojošās pirmsskolas iestādes pagalma.

• Treškārt – ja Rīgas pilsētas būvvalde un Valsts kultūras pieminekļi teorētiski akceptē šos darbus (varbūt ēku nemaz neatļauj siltināt šo fasādi), noteikti projekts būs jāiesniedz arī Rīgas domes Īpašuma departamentam un iestādei uz darbu izvērtēšanu un saskaņošanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, konkrētajā gadījumā objekta īpašniekiem sākotnēji būtu jāvēršas Rīgas pilsētas būvvaldē, Rīgā, Amatu ielā 4, ar siltināšanas projekta ieceri, lai speciālisti varētu izvērtēt gan apsiltināmās sienas raksturu, gan uz sienas esošo zīmējumu. Ja zīmējumam ir kultūrvēsturiska vērtība un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija to apliecinās, ēkas sienu no ārpuses siltināt nedrīkstēs.

 

#2140 Anna 2018-02-13 10:25:57
Labdien! Kad tiks uzlabota Skanstes ielas ainava? Pašreiz tur vērojami mazdārziņi, bomži, utmldz.

Pilsētas attīstības departaments šobrīd izstrādā projektu “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”, kura ietvaros paredzēts labiekārtot mazdārziņu teritoriju, izveidojot arī atklātu lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu.
Papildus informācija – projekta ietvaros plānots izbūvēt Lapeņu, J. Dikmaņa, J. Krūmiņa, J. Daliņa ielas un ar to saistītās inženiertehniskās komunikācijas.
Projekta rezultātā būs radīta sakopta un sabiedrībai viegli pieejama un lietojama pilsētvide. Projektu plānots realizēt līdz 2020.gadam.

 

#2139 Anda 2018-02-12 13:32:02
Labdien! Sakiet lūdzu, vai beidzot tiks izveidota gājēju pāreja uz Dammes ielas iepretim 4.un 1.tramvaja galapunktam un t/c “Maxima X”??? Pagaidām uz Dammes ielas, posmā starp Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu, ir tikai VIENA gājēju pāreja un tā ir pret veikalu Rimi, kas atrodas pie Anniņmuižas bulvāra. Ar šo jautājumu pie Amerika kunga griezos 2016.gada rudenī uz ko Amerika kungs atbildēja, ka manis minētā gājēju pāreja esot Satiksmes departamenta 2017.gada plānā!!! Ir iesācies 2018.gads, taču minētā gājēju pāreja joprojām nav!!! Labu laiku atpakaļ zīmes, kas apzīmē gājēju pāreju jau bija uzstādītas, taču tā kā uz asfalta netika uzzīmētas baltās strīpas, tad autovadītāji zilo zīmīti neņēma vērā. Pēc kāda laika zīmes tika noņemtas. Vai tiešām to uzstādīšana un balto svītru uzkrāsošana ir tik sarežģīta???

Rīgas domes Satiksmes departaments (Turpmāk – Departaments) informē, ka gājēju pāreja Dammes ielā pie tramvaju galapunkta bija ierīkota to nesaskaņojot atbilstoši normatīvo aktu prasībām un neatbilda satiksmes drošības normām. Tādēļ gājēju pāreja tika likvidēta. Lai nodrošinātu gājējiem iespēju droši šķērsot ielu, tika uzsākta projekta izstrāde par neregulējamas gājēju pārejas ierīkošanu Dammes ielā pie TC Maxima. Lai nodrošinātu gājējiem drošu iespēju šķērsot Dammes ielu – nodrošinot gājēju redzamību pirms gājēju pārejas, lai autovadītājs savlaicīgu pamanītu gājēju, kurš tuvojas gājēju pārejai, ņemot vērā ielas malā esošos kokus un ielas līkumu – vienīgā vieta, kur bija iespējams paredzēt gājēju pāreju, daļēji skāra privātīpašumā esošu zemi. Sazinoties ar zemes īpašnieku tika panākta mutiska vienošanās, ka gājēju pāreja tiks saskaņota, tomēr vēl šobrīd zemes īpašnieks nepieciešamo dokumentāciju nav saskaņojis. Tādēļ Departaments ir uzsācis procesu par zemes atsavināšanu Dammes ielas sarkano līniju robežās, lai būtu iespējams ierīkot gājēju pāreju. Ņemot vērā, ka process ir laikietilpīgs, Departaments šobrīd nevar prognozēt, kad būs iespējams izbūvēt minēto gājēju pāreju.

 

#2138 Raivis 2018-02-08 14:36:24
Labdien! Jautājums ir par Mārkalnes ielu. Posms no Brīvības ielas līdz dzelzceļam ir ļoti sliktā stāvoklī, nemitīgi nākas lauzt mašīnas gan tiem kas dzīvo šajā posmā, gan bērnudārza apmeklētājiem. Tas pats attiecas arī uz Tirzas ielu. Tāpat interesē, vai ir plānots savienot abus Mārkalnes ielas posmus, kāda ir šīs ielas loma Ziemeļu koridora projektā, kas tas ir par projektu – “Murjāņu – Mārkalnes ielas trase”? Paldies!

• Rīgas domes Satiksmes departaments apsekos Mārkalnes ielu un Tirzas ielu un veiks bedru remonta darbus.
• Šobrīd Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības plānā Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekts ir iekļauts ilgtermiņa perspektīvas projektu sarakstā, norādot, ka projekta realizācija līdz 2020.gadam netiks uzsākta.

 

#2137 Krista 2018-02-07 08:48:39
Sveicināti, vai Rīgas Domes Satiksmes departamenta, RD Attīstības departaments sadarbojas vai aicina uz sēdēm Viesturu Krūmiņliepu ? Viņam tik interesantas un labas idejas Twitteri var izlasīt… ja nesadarbojieties rekur ieliku, kā viņu Twitteri atrast @briedisunrepshe. Viņš ir tātad pilsētplānošanas student; iesaku lasīt viņa Twitteri, iespējams, tas kaut ko var atrisināt…

 

• Rīgas domes Satiksmes departaments sadarbojas ar dažādu nevalstisko organizāciju un biedrību pārstāvjiem, nepieciešamības gadījumā pieaicinot uz plānošanas sanāksmēm, vai lūdzot paust viedokli par konkrētiem satiksmes organizācijas/būvniecības/projektēšanas risinājumiem. Arī Viesturs Krūmiņliepa ir RD Satiksmes departamenta redzeslokā.
• Pilsētas attīstības departaments informē, ka līdz šim students- Viesturs Krūmiņliepa nav bijis praksē vai jebkādā citā veidā iesaistījies Pilsētas plānošanā. Uz Pilsētas attīstības komitejas sēdēm atsevišķi neviens netiek aicināts. Tikai tieši iesaistīti cilvēki – piemēram, lokālplānojuma izstrādātāji un tamlīdzīgi. Iedzīvotāji var sekot līdzi Pilsētas attīstības departamenta projektiem par iespēju iesaistīties kādā no tiem.

 

#2136 Bruno 2018-02-07 08:35:46
Labvakar, sakiet, kur Rīgā ir paredzēts uzstādīt un ieviest jaunas pieturas pasažieru vilcienam? Vai vispār šogad ir paredzētas kādas jaunas pieturvietas, piemēram, Alfa?

Sazinoties ar VAS “Latvijas dzelzceļš” tiek sniegta informācijā, ka šogad jaunas stacijas vai pieturas punkti Rīgā netiks izveidoti.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes