Par aktuālo Rīgā (19.04.)

Par aktuālo Rīgā (19.04.)

20.04.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

#2188 Aina 2018-03-28 13:17:06
Sveiki. Interesanti, kura ir garākā iela pilsētā? Un pretēji.

Rīgas domē ir 2 iestādes, kas nodarbojas ar ielu uzskaiti, bet katra savām vajadzībām:
1. Rīgas pilsētas Būvvaldes Adresācijas nodaļa, kas uztur ielu viduslīnijas ar to nosaukumiem;
2. Rīgas domes Satiksmes departaments uztur ielu garumus un seguma veidus, lai tos iesniegtu “Latvijas Valsts ceļi” atbilstoši LR normatīviem.

Viena no garākajām ielām Rīgā ir Jaunciema gatve. Nākamās garākās – Maskavas iela un K.Ulmaņa gatve.
Savukārt viena no īsākajām ielām Rīgā ir Kaimiņu iela. Nākamās īsākās – Maisa iela un Ķēniņu iela.

#2187 GunārsR. 2018-03-27 15:02:14
Labdien! Vai ir iespēja, ka tiks remontēta Tapešu ielas braucamā daļa, ēku Nr.51, 52, 50 rajonā? Iela ir ļoti sliktā stāvoklī. Pat taksometri bieži atsakās piebraukt, jo ir tik kritisks ceļš. Paldies iepriekš!

Pamatojoties uz iedzīvotāja jautājumā norādīto informāciju, tiek sniegta šāda atbilde:
1) Dzīvojamās mājas Tapešu ielā 50, 51 un 52 un to piebraucamie iekškvartāla ceļi atrodas uz zemes gabaliem ar kadastra Nr. 0100 065 0020 un Nr. 0100 065 0024, kas ir pilnībā privātīpašumi. Līdz ar to nekādi piebraucamo iekškvartālu ceļu seguma remonta darbi šajos objektos pašlaik netiek plānoti;
2) Ceļa posms, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās no Dzirciema ielas līdz Jūrmalas virziena dzelzceļa līnijas robežai, nav izbūvēts un tuvākajā laikā jaunas ielas izbūve nav plānota;
3) Rīgas domes Satiksmes departaments aicina piebraukšanai pie jautājumā minētajām ēkām izmantot Mazās Stacijas ielu, kas regulāri tiek apsekota un, kur regulāri tiek veikts bedrīšu remonts.

#2186 Gvido 2018-03-27 10:39:56
Labdien! Vicemēra kungs, man kā Bolderājas iedzīvotājam ir vairāki jautājumi: 1.Kad tiks nostiprināts dambis Lielupes ielas rajonā (bijušais Jahtklubs)?
2.Kad tiks remontētas ielas (Stūrmaņu ielas sākums un krustojums ar Lielupes ielu)? Daudz ielu ir sliktā stāvoklī, ja neskaita to, pa kuru pārvietojas 3.maršruta autobuss.
3.Kad Rīgas dome uzlabos satiksmi mūsu rajonā? Dzelzceļa līnijas izveidošana uz Bolderāju pēdējos 10 gadus netiek skatīta.

1.Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) 2017.gadā ir sagatavojis un Centrālajā līgumu un finanšu aģentūrā iesniedzis Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Bolderājas pretplūdu pasākumi” iesniegumu. Projekta mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām, samazināt augstu plūdu risku Bolderājas apkaimē un nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku attīstību.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikta jaunas inženiertehniskās būves plūdu risku novēršanai izbūve Bolderājā gar Lielo ielu posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai (tiltam pār Buļļupi), kas samazinās augstu plūdu risku Bolderājas apkaimē, to pasargājot no stipra ZR vēja radīto vējuzplūdu radītā ūdens līmeņa paaugstināšanās Buļļupē. Dambja rekonstrukcija Lielupes ielas rajonā projekta īstenošanas ietvaros nav paredzēta.
Departaments 2017.gada augustā ir noslēdzis līgumu par priekšizpētes un būvprojekta izstrādi posmam no Grants ielas līdz tiltam par Buļļupi. Būvprojektu paredzēts izstrādāt līdz 2019.gada sākumam un pēc tam uzsākt pretplūdu būves būvdarbus, ko plānots pabeigt līdz 2021.gada beigām.
2. Stūrmaņu ielas un Lielupes ielas tiks apsekotas un vajadzības gadījumā tiks veikts bedrīšu remonts. Seguma atjaunošana šīm ielām 2018.gadā nav plānota. Papildus informācija – 2018.gadā tiks veikta Mežrozīšu ielas (posmā no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr.34) pārbūve. Tāpat šobrīd tiek izstrādāts projekts Flotes ielas rekonstrukcijai (pārbūvei).
3. RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka jautājums par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu uz Bolderāju ir aktuāls, un nav palicis arī bez RP SIA “Rīgas satiksme” ievērības. Šis jautājums jau ir aktualizēts, un tiek veikta situācijas priekšizpēte, lai apzinātu veicamo darbu kopumu un apzinātu iespējas organizēt pasažieru pārvadājumus šādā maršrutā.
Tomēr uz šo brīdi RP SIA “Rīgas satiksme” nevar prognozēt, kad šāda veida pārvadājumi varētu tikt uzsākti, jo tas atkarīgs arī no vairākiem ārējiem faktoriem.

#2185 Lotars 2018-03-26 19:14:52
Sveiki tātad Saeimai ir tā, kad pirms viņu sēdes Twitteri parādās, kas būs dienas kārtībā un parādās, ka video tiešraide – kādēļ Rīgas Domes sēdes, kad notiek, nav līdzīgi? – Ka Twitteri parādās informācija un tad, ja kādam interesē var droši sekot līdzi…

Līdz šim Rīgas domē nav bijusi tāda prakse, šī arī ir pirmā reize, kad tiek runāts par to, ka būtu šāds pieprasījums, taču tehnisku šķēršļu tam nav.  Līdz šim pie Rīgas domē Twitterī ir vērsušies par tiešraižu kvalitāti, piemēram, bet ne par to, ka nebūtu zināms, kad notiek sēdes. Iedzīvotāja jautājumā minētās informācijas izvietošana Twitterī tiks izvērtēta.

#2184 Valters 2018-03-26 10:25:15
Sveiki, gribēju uzzināt saistībā ar Rail Baltica projektu-kā būs ar autobusu galapunktu Abrenes ielā tas necietīs, un paliks tur pat, vai arī viņam arī būs kādas izmaiņas?

Rail Baltica sniedz šādu informāciju:
“SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” informē, ka, saskaņā ar pašlaik izstrādātajiem risinājumiem projekta “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūve” īstenošanas laikā netiks mainīts autobusu galapunkts “Abrenes ielā”.
Vienlaicīgi jāņemt vērā, ka, būvdarbu izpildes laikā, sākot ar 2021.gadu, tiks ietekmēta satiksmes organizēšana Rīgas pilsētas centrā. Tiek plānota savlaicīga iedzīvotāju informēšana.

#2183 Dzidra Bērziņa 2018-03-23 15:37:48
Labdien! Mūsu mājas Laboratorijas ielā 21 korpuss 1 iedzīvotāji ir nokļuvuši grūtā un nepatīkamā situācijā. Privatizācijas procesa laikā, kādā dīvainā veidā zem viena numura ar dažādiem korpusiem tika apvienota mūsu ēka, celta 1980.gadā un blakus esošā pirmskara ēka. Ilgu laiku, mūsu mājas iedzīvotāju rēķinos tika iekļauta maksa par visiem remontiem, kas tika veikti kaimiņmājā. Vēlāk, pēc ilgas “staigāšanas pa iestādēm”, mums izdevās sadalīt finanses. Nesen, mums paziņoja, ka blakus esošā ēka Laboratorijas ielā 21 neatbilst noteikumiem, apdraud cilvēku dzīvību un degradē pilsētvidi; ka nepieciešams veikt dārgu ēkas fasādes remontu un mūsu mājas iedzīvotāji tiek lūgti piedalīties lēmuma pieņemšanā, kā arī minētā remonta finansēšanā – pretējā gadījumā sods, NĪ nodokļa palielināšana un citas sankcijas. Mēs uzskatām, ka tas ir nelikumīgi, ka mūs vispār traucē šajā jautājumā! Mums nav jāmaksā par blakus esošajām mājām un gribam, lai visu dokumentāciju pilnībā un galīgi sadala.

Atbilstoši valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas datiem, uz zemes gabala ar kadastra Nr.0100 036 0050 atrodas dzīvojamā māja Laboratorijas ielā 21, ar kadastra apzīmējumu 0100 036 0050 001, dzīvojamā māja Laboratorijas ielā 21 k-1, ar kadastra apzīmējumu 0100 036 0050 002 un divas palīgceltnes – lit.Nr.004 un lit.Nr.005.
Pamatojoties uz minēto, dzīvojamā māja Laboratorijas ielā 21, Rīgā un dzīvojamā māja Laboratorijas ielā 21 k-1, Rīgā kopā veido vienu īpašumu, kurš sastāv no 39 dzīvokļu īpašumiem. Tā kā dzīvojamās mājas Laboratorijas ielā 21, fasāde neatbilst arhitektoniskajam stilam, abu iepriekš minēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir nepieciešams pieņemt lēmumu par fasādes atjaunošanu.
Dzīvojamo māju Laboratorijas ielā 21, Rīgā un Laboratorijas ielā 21 k-1, Rīgā dzīvokļu īpašnieki var pieņemt kopības lēmumu, nosakot, ka dzīvojamās mājas Laboratorijas ielā 21, fasādes atjaunošanas darbu izmaksas segs tikai un vienīgi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, tādējādi atbrīvojot dzīvojamās mājas Laboratorijas ielā 21 k-1, dzīvokļu īpašniekus no fasādes atjaunošanas darbu izmaksu segšanas.
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums jānoformē atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajām prasībām un jāiesniedz jebkurā no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) klientu apkalpošanas centriem. Plašāka informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību un formu pieejama RNP interneta vietnē:
https://rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/kopibas_lemumu_pienemsana/.
Jautājumu gadījumā par kopības lēmumu pieņemšanas kārtību aicinām vērsties pie jurista, līdzi ņemot īpašumtiesības un personas identitāti apliecinošus dokumentus (pilnvarotā persona – arī pilnvaras oriģinālu), pirms tam veicot pierakstu interneta vietnē https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/ vai jebkurā no RNP klientu apkalpošanas centriem (adreses un darba laiki pieejami interneta vietnē  http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientu_serviss/klientu_apkalposanas_centri).
Papildus – saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes sniegto informāciju paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme tiks piemērota tikai tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem atsevišķais īpašums atrodas ēkā, kurā ir jāveic fasādes atjaunošana, proti, tikai dzīvojamās mājas Laboratorijas ielā 21, Rīgā dzīvokļu īpašniekiem.

#2182 Mare 2018-03-23 10:45:59
Labdien! Ļoti daudz cilvēku dodas uz Valsts ieņēmumu dienesta ēku kājām. Ejot no tramvaja pieturas, iznāk pārvietoties pāri nesakoptai pļavai. Lietus laikā celiņš veidojas netīrs. Vai Jūs neplānojat savest kārtībā šo nesakopto teritoriju?

Jautājumā minētā pļava ir privātīpašums, kam kā apgrūtinājums nav noteiktas gājēju ietves, taču iedzīvotāji, tam ejot pāri, ir iestaigājuši taciņu, jo tas ir tuvākais ceļš no tramvaja pieturām uz Valsts ieņēmuma dienesta (Turpmāk – VID) galveno ēku.
Svarīgi minēt, ka VID šo situāciju ir atrisinājis Kokneses prospekta un Rusova ielas krustojumā uzstādot norādes, kā pa asfaltētiem gājēju ceļiem, ejot gar Ķīšezera ielu, var nonākt līdz VID ieejai. Tas ir tikai nedaudz garāks ceļš.

#2181 Varis 2018-03-22 15:35:50
Sveiki. Tuvojas ikgadējā lielā talka. Tā es arī īsti nesaprotu, vai varu pieteikt arī savu privāto teritoriju? Vai varu ierosināt sakopt kādu, kas nav mana? Pārdaugavā, piemēram.

Potenciālais talkotājs var pieteikt talkošanai jebkuru vietu, kuru uzskata par piesārņotu un kurā viņaprāt viņš varētu padarīt labu darbu.
Piesakot talkošanas vietu, talkotājs nereti nezina īpašuma piederību kopjamajam gabalam. Tādēļ pēc tā pieteikšanas, katra vieta tiek izvērtēta. Ja izvēlētā vieta ir privātīpašums, tad tās kopšana Lielās talkas ietvaros var tikt aptiprināta tikai ar zemes īpašnieka apstiprinājumu, ka īpašnieks neiebilst šādai darbībai uz viņa īpašuma un, ka savāktos atkritumus izvedīs īpašnieks pats, par saviem līdzekļiem. Ja šāds apstiprinājums netiek saņemts, talkošanas vietas privātīpašumā netiek apstiprinātas.
Lielā Talka arī šajā pavasarī 28. aprīlī  visā Latvijā pulcēs talkotājus, kas mūsu zemi centīsies padarīt tīrāku un skaistāku. Ikviens Latvijas iedzīvotājs var pieteikt piesārņotās vietas mājaslapā www.talkas.lv, lai talkas dienā šajās teritorijās organizētu sakopšanas darbus.
Tiem, kuri ievērojuši vietas, kuras ir nepieciešams sakopt, tiek aicināti tās atzīmēt mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes – Piesārņoto vietu karte”, klāt pievienojot nelielu aprakstu. Savukārt talkot gribētāji šajā kartē var sākt meklēt vietas, kurām noderētu čaklas rokas Lielās Talkas dienā.
Konkrēti par Pārdaugavu – Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas kontaktpersona par Lielās talkas organizēšanu  – Laura Apkalne 67012319.

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Trīsciems
5 gadi

Labdien. Vai ir ceriba ,ka Jaunciema gatvē tiks izbūvēts velo vai gājeju ceļs?


Aktualitātes