Par aktuālo Rīgā (17.05.)

Par aktuālo Rīgā (17.05.)

18.05.2018

 

Uzdod savu jautājumu šeit

#2219 Ģirts Pūpolbergs 2018-04-25 21:32:06
Sveicināti, god.vicemēra kungs! Ļoti vēlos uzzināt: Kam domāta Rīgas municipālā policija, kārtības nodrošināšanai pilsētā, vai kādu indivīdu iegribu apmierināšanai un iedzīvotāju atnaudošanai ? Jautājums radās, kad Zasulauka ielas 19 mājas pagalmā 23.aprīļī pēc pusnakts {atspoguļots arī 24.aprīļa raidījumā Degpunkts} 11 automašīnām tika izrakstīti administratīvie protokoli-lēmumi par transportlīdzekļa neatļautu novietošanu uz brauktuves. Kurš atbildīgs par inspektoru kvalifikāciju , šajā gadījumā Ceļu satiksmes noteikumu zināšanu , ja viņš neatšķir daudzdzīvokļu mājas pagalmu no brauktuves {ielas, ceļa}? Esmu apstrīdējis lēmumu, bet uz labvēlīgu iznākumu neceru, jo no paziņām, kuri arī cietuši no municipālās policijas absurdajiem lēmumiem, zinu, ka bezcerīgi. Varbūt Dome var izbeigt municipāļu patvaļu? Saprotiet mani pareizi : neesmu pret likumpārkāpēju, nekauņu sodīšanu, esmu pret idiotismu ! Ar cieņu, Zasulauka ielas 19 iedzīvotājs.

1) Daudzdzīvokļu namu pagalmos arī uz piebraucamajiem ceļiem attiecas visi tie paši noteikumi, kas attiecas uz brauktuvi.
Par šo jautājumu “šķēpus lauzuši” daudzi iedzīvotāji un tādēļ šajā jautājumā ir arī plaša tiesu prakse, kas apliecina, ka policisti šajā situācijā pieņēmuši pareizu lēmumu. Proti, konkrētais pārkāpums ir par stāvēšanu, ja līdz brauktuves pretējai malai ir mazāk par trim metriem.
Par tiesas.lv portālā administratīvo lietu judikatūras sadaļā tieši šis jautājums izlikts kā viens no piemēriem (skat. pirmo spriedumu)
https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6459
Lai būtu mazāk strīdu par Ceļu satiksmes noteikumiem (Turpmāk-CSN) dzīvojamā zonā, Rīgas pašvaldības policija (Turpmāk-RPP) jau pirms kāda laika ir vērsusies CSDD ar saviem ieteikumiem, kā uzlabot CSN normu tekstu, lai turpmāk nerastos nekādu pārpratumu.

Turklāt jāpiebilst, ka arī šajā gadījumā, protams, bija izsaukums RPP mobilajā aplikācijā, jo paši pēc savas iniciatīvas policisti uz attiecīgo pagalmu visdrīzāk nebrauktu. RPP prioritāte ir uzraudzīt sabiedrisko kārtību, nevis “līmēt plāksterus”.

Vienai šīs ēkas iedzīvotājai viss tika izskaidrots notikuma vietā, vēlāk to pašu RPP viņai izskaidroja Facebook vēstulēs, tāpat skaidrojums sniegts arī raidījumā “Degpunktā”.
2) Dzīvojamās mājas Zasulauka ielā 19, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja), teritorija tika iekļauta Rīgas Pārdaugavas Izpilddirekcijas sarakstā iekšpagalmiem, kuru ceļu segumi tiek atjaunoti par pašvaldības līdzekļiem. To arī Rīgas Pārdaugavas Izpilddirekcija, piesaistot darba izpildītāju, veica 2017.gadā. Iekšpagalmi tiek atjaunoti, neizvērtējot citas iespējas, kā vien to, kāds ir bijis vēsturiskais zemes virsmas segums. Dzīvojamās mājas iedzīvotāj vēlējušies, lai bruģī ar citas krāsas bruģakmeņiem izveidot līniju, kas norobežotu gājēju ceļu.
Tā kā šobrīd ir izbūvēta arī ietve, tad esošais iekšpagalma ceļa platums nenodrošina divu mašīnu samainīšanos, nav iespējas piebraukt operatīvajam transportam, neuzbraucot uz ietves.
Pēc būtības šī situācija ir divējāda – pirms remonta bija neapmierinošas kvalitātes piebraucamais ceļš, kura stāvoklis visus neapmierināja, bet, uz kura varēja turēt mašīnas. Šobrīd ir labs ceļa segums ar ietvi, taču tagad ir labi redzamas robežas, un tātad nedrīkst turēt automašīnas.
Risinājums šajā situācijā ir tikai un vienīgi Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē, proti, dzīvokļu īpašnieku kopībai jālemj par zemes virsmas seguma maiņu, kā arī zaļās zonas pārveidošanu par ceļa nobrauktuvi vai autostāvvietu (teorētiski Dzīvojamās mājas teritorijā ir aptuveni 26 tekošie metri, kuros tad varētu izveidot ne vairāk kā 10 automašīnu vietas).
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (Turpmāk – Sabiedrība) dara zināmu, ka stāvvietas paplašināšana paredz zaļās zonas samazināšanu. Lai veiktu šādas darbības ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu un nepieciešams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojumu. Tāpat nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no komunikāciju īpašniekiem, pārvaldītājiem, kuru komunikācijas atrodas Dzīvojamās mājas piegulošajā teritorijā.
Dzīvokļu īpašnieki var pilnvarot Sabiedrību veikt būvprojekta izstrādi un realizāciju, u.c. nepieciešamās darbības, kas saistītas ar papildus vietu autotransporta novietošanai izveidi Dzīvojamās mājas piegulošajā teritorijā, un piešķirt finansējumu. Saņemot Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, Sabiedrība uzsāktu jautājuma tālāku risināšanu ar attiecīgajām institūcijām. Dzīvokļu īpašnieki var slēgt arī trīspusējo līgumu ar savu izvēlēto pakalpojumu sniedzēju par būvprojekta izstrādi un realizāciju.
Ņemot vērā, ka Dzīvojamās mājas piesaistītais zemesgabals atrodas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā, tad kopības lēmuma pieņemšanai nepieciešams 3/4 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par Sabiedrības pilnvarošanu būvprojekta izstrādē un realizācijā, nosakot finansēšanas avotu.
Papildus minētajam Sabiedrība ir sagatavojusi vairākus dokumentu paraugus un ievietojusi savā mājas lapā internetā – www.rnparvaldnieks.lv, sadaļā “Klientiem”, “Kopsapulces lēmumu pieņemšana” (https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/kopibas_lemumu_pienemsana/).
Konsultēties juridiskos jautājumos, t.sk. arī minētā kopības lēmuma sagatavošanā, dzīvokļu īpašnieki var pie Sabiedrības jurista pieņemšanas laikā, līdzi ņemot īpašumtiesības un personas identitāti apliecinošus dokumentus (pilnvarotā persona – arī pilnvaras oriģinālu), pirms tam veicot pierakstu interneta vietnē: https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/ vai jebkurā no Sabiedrības klientu apkalpošanas centriem (adreses un darba laiki pieejami interneta vietnē: http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientu_serviss/klientu_apkalposanas_centri). Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.14:00 līdz plkst.19:00.

#2218 Pēteris K 2018-04-25 13:45:36
Lūdzu sakiet, kad var sagaidīt ielas savešanu kārtībā Mazā Piena ielā Rīgā? Piebildīšu, ka šī iela ir gandrīz neizbraucama un bedres tik dziļas, ka automašīnai par braucot tiek bojāta grīda un vēl atgādinu, ka šis ir vēsturiskais centrs, kur nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nodoklis ir lielākais Rīgā. Arī nav vispār ietvju un ar bērnu ratiņiem ir lielas grūtības šeit pārvietoties.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka Mazās Piena ielas seguma greiderēšanas darbu veikšanu ir plānots veikt 2018.gada maija mēnesī, kad ielas segums būs pilnībā nožuvis visā nesošās kārtas biezumā, jo ielu brauktuvju segumi, kuru nesošā kārta ir mitra, kuri ir piesātināti ar ūdeni, netiek greiderēti, jo šāda rīcība situāciju nevis uzlabo, bet pasliktina.
Lai būtiski uzlabotu seguma stāvokli Mazajā Piena ielā ir jāizstrādā būvprojekts, kurā jāiekļauj ielas braucamās daļas seguma, jaunu ietvju, ielas apgaismojuma un lietus kanalizācijas izbūve (t.sk. lietus pieņēmēju izbūve). Diemžēl finanšu līdzekļi ielu izbūves un pārbūves darbu veikšanai ir ierobežoti. Tie līdzekļi, kurus, sabalansējot visas no pašvaldības budžeta finansējamās vajadzības, ir bijis iespējams piešķirt pilsētas ielu izbūvei vai pārbūvei, pamatā tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu realizēšanai, uzsākto ielu izbūves projektu pabeigšanai. Pie šādiem apstākļiem tuvāko gadu laikā netiek plānots izstrādāt un realizēt Mazās Piena ielas pārbūves projektu. Uzlabojoties finansiālajai situācijai un pēc jau izstrādātā projekta realizācija tiks izskatīta iespēja iekļaut augstākminēto ielas projektējamo objektu sarakstā.

#2217 Olga 2018-04-25 10:00:17
Labdien! Liels Jums paldies par skaisto Ķengaraga promenādi un veloceliņu. Lūgums nodrošināt civilizētu piekļuvi promenādei īpaši māmiņām ar ratiem un invalīdiem ratiņkrēslos. Šobrīd pa ceļu brauc automašīnas, ceļ putekļus un mazie akmentiņi tiek mesti uz gājējiem. Pēc lietus var nokļūt zem netīras dušas. Runa ir par piekļuvi promenādei no Maskavas ielas starp tirdzniecības centriem Dole un Zoom. Tuvojas vasaras sezona un cilvēki ar bērniem uz promenādi dodas masveidā. Tāpat veci ļaudis. Pats īsākais ceļš būtu pie veikala Gigant. Paldies.

Visā posmā no t/c “DOLE” līdz t/c “ZOOM” no Maskavas ielas līdz Daugavmalas gājēju un veloceliņam var nokļūt pa 5 ceļiem.

1) Divi no šiem ceļiem ir ielas ar grants segumu (grants ir vienkāršoti – pareizi būtu – nesaistīti minerālmateriāli, jo parasti ir sajaukums no smilts/grants/dolomīta šķembas).
Profilēšanas darbus ielās ar grants segumu nav iespējams veikt šķīdoņa laikā. Ielu brauktuvju segumi ir pārmitrināti un zaudē nestspēju, smagā tehnika uzbraucot uz pārmitrināto un nestspēju zaudējušo ielu nevis uzlabo, bet pasliktina ielas stāvokli. Ielu brauktuvēm, ar grants segumu, profilēšanas darbu veikšanai tiek izvēlēts laiks, kad brauktuvju segums ir nožuvis un atguvis nestspēju. Darbus ir ieplānots veikt aprīlī – maijā.
Rīgas domes Satiksmes departaments (Turpmāk-Departaments) paskaidro, lai uzlabotu ielas tehnisko stāvokli, tā jāpārbūvē, bet vispirms jāizstrādā pārbūves būvprojekts, kurā būtu atrisināta lietus ūdens novadīšana, ielas apgaismojums, izbūvētas ietves un veikta apakšzemes komunikāciju sakārtošana.
Šobrīd finanšu līdzekļi tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai, – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu īstenošanai, uzsākto maģistrālo ielu izbūves projektu pabeigšanai, kā arī sabiedriski nozīmīgu ielu (ar būtisku gājēju, transportlīdzekļu intensitāti, sabiedriskā transporta kustību u.tml.) pārbūvei vai izbūvei. Lai uzlabotu ielas tehnisko stāvokli, Rumbas ielas segums atsevišķās vietās tiek profilēts ar jauna materiāla papildināšanu.
Ņemot vērā nepietiekamo finansējumu, kā arī Departamenta Investīciju plāna 2017.-2019.gadam noteiktās prioritātes, Departaments tuvāko gadu laikā neplāno veikt Rumbas ielas pārbūvi.

2) Iedzīvotāji minējuši ceļu – pats īsākais ceļš būtu pie veikala “Gigant”
Dabā tas ir ceļš no Maskavas ielas pa asfaltētu laukumu pie “Gigants” 75 metru garumā pa SIA “Regita Pluss” zemes īpašumu un turpinās 125 metri pašvaldības īpašumā pieslēdzoties agrākam bezseguma ceļam, kas uz Maskavas ielas pusi izbeidzas, jo apbūvēts ar daudzlīmeņu stāvvietu.

Iedzīvotāju lūgums nav realizējams, jo:
• SIA “Regita Pluss” jebkurā mirklī var slēgt savu īpašumu gājēju tranzīta kustībai;
• visā šajā pašvaldības īpašumā ir jāveic kompleksa labiekārtošana, kam šobrīd nav piešķirts finansējums.
3) Vēl ir 2 piebraucamie ceļi:
• viens ar cieto segumu, otrs grants (Maskavas iela – peldvieta pie promenādes). Grants ceļu, ka jau tas paredzēts šādu ceļu ekspluatācijai, beidzoties ziemas sezonai līdz peldsezonas sākumam planēs, profilēs un veiks pretputekļu apstrādi.
• par otru ceļu ir noslēgts būvdarbu līgums un tiks ieklāts betona bruģa segums. Šis ceļš ir iekļauts lielajā pašvaldības iepirkumā. Precīzu darba izpildes laiku šobrīd nav iespējams noteikt.

#2216 Tīra Rīga 2018-04-25 08:35:22
Labdien! Un atkal par grafiti. Uzskatu, ka šī problēma risināma saknē. Piemēram, vēlams, lai izglītības iestāžu plānos iekļautu ekskursijas uz netīrām mājām un salīdzinātu šo ainu ar tīrajām. Ekskursijas vajadzētu jau sākot no vecāka bērnudārzu grupas no 5-6 gadiem, un skolā no 10 līdz 12 gadiem.

1. Skolu mācību programmā sociālo zinību un dabaszinātņu programmā tiek runāts arī par tīru vidi, tīras vides saglabāšanu, personīgo higiēnu, sakoptu vidi, kārtības uzturēšanu mājās, savā apkārtnē, pilsētā, valstī, un tamlīdzīgi. Skolas pēc savas iniciatīvas iesaistās arī “Lielās talka” aktivitātēs un sakopj pilsētu, savu apkārtni. Ir skolas, kuras projektu ietvaros dodas sakopt kādu vietu ne tikai savā pilsētā, bet arī citviet. Līdztekus šim aktivitātēm ar skolēniem tiek runāts par tīras un sakoptas vides nozīmi.
Tāpat vēlākajās klasēs kultūras vēsturē tiek mācīts par dažādiem mākslas stiliem, to veidošanos, attīstību.
Arī klases audzināšanas stundās pedagogi runā ar sakoptas vides nozīmīgumu gan katra ikdienā, gan pilsētas, valsts kontekstā un identitātes veidošanā.
2. Rīgas pašvaldības policija (Turpmāk-RPP) regulāri brauc uz skolām un izglīto jauniešus par dažādām tēmām, tostarp arī par sienu apķēpāšanu vai grafiti.
Vidēji mēnesī RPP darbinieki noorganizē aptuveni 100 šādas lekcijas. RPP pilnībā piekrīt, ka šajā jautājumā maksimāli daudz jāstrādā preventīvi un policija to arī dara. Papildu preventīvajam darbam normatīvajos aktos ir noteikta arī atbildība par šādu ķēpāšanu.
3. Te nav runa par pārkāpumu vai noziedzības apturēšanu, bet gan par vispārējo kultūras līmeni.

#2215 Raivis 2018-04-24 06:57:25
Vai ejot uz studiju, esat pamanījuši kādā stāvoklī ir Sāremas iela? Vai plānojas tās remonts? Esmu rakstījis SD bet 2 nedēļu laikā ir aizlāpītas dažas bedres.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka lai būtiski uzlabotu seguma stāvokli Sāremas ielā, ir jāizstrādā būvprojekts, kurā jāiekļauj ielas braucamās daļas seguma, jaunu ietvju, ielas apgaismojuma un lietus kanalizācijas izbūve (t.sk. lietus pieņēmēju izbūve). Diemžēl finanšu līdzekļi ielu izbūves un pārbūves darbu veikšanai ir ierobežoti. Tie līdzekļi, kurus, sabalansējot visas no pašvaldības budžeta finansējamās vajadzības, ir bijis iespējams piešķirt pilsētas ielu izbūvei vai pārbūvei, pamatā tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu realizēšanai, uzsākto ielu izbūves projektu pabeigšanai. Pie šādiem apstākļiem tuvāko gadu laikā netiek plānots izstrādāt un realizēt Sāremas ielas pārbūves projektu. Uzlabojoties finansiālajai situācijai un pēc jau izstrādātā projektu realizācijas tiks izskatīta iespēja iekļaut augstākminētās ielas projektējamo objektu sarakstā. Papildus Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka Sāremas ielā regulāri tiks apsekota un veikts bedrīšu remonts.

#2214 Oskars V. 2018-04-21 09:12:12
Labrīt. Vai netiek plānots remonts pazemes tunelī pie VEF? Izskatās bēdīgi. Sienas nokrāsotas, grafiti.

Gājēju tuneļa Brīvības gatvē pie bijušās VEF remonts tuvāko gadu laikā netiek plānots.
Ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros prioritāri tiek un tiks novērsti objektu (t.sk. arī šī tuneļa) defekti, kas apdraud satiksmes drošību un tikai pēc tam pārējie defekti (t.sk. grafiti tīrīšana).
Grafiti tīrīšana no transporta būvēm tiek plānota piešķirtā finansējuma ietvaros, pārsvarā tiek veikta pilsētas centra objektos. Ja pieejamais finansējums būs pietiekams, tad tiks veikta grafiti tīrīšana arī tunelī pie bijušās VEF.

#2213 Sandra 2018-04-20 14:41:42
Labdien. Sakiet lūdzu, kādēļ dzīvoklis tiek apkurināts, ja temperatūra ārā ir + 10, +15 grādi? Vairākkārtīgi zvanīju pa bezmaksas tālruni 80000610. Saprotu, naktis ir aukstas. Laikā, kad māju apkalpoja Rīgas Siltums, šādu situāciju nebija, viss bija kārtībā. Paldies. Zilupes iela 29.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka pieteikums par apkures sistēmas apsekošanu dzīvojamajā mājā Zilupes ielā 29, Rīgā tika nodots PS “Siltumserviss Rīga”, kuri veica dzīvojamās mājas individuālā siltummezgla apsekošanu, kā arī apkures automātiskās vadības sistēmas regulēšanu, samazinot apkures temperatūru.
Jautājumu gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Tehniskās pārvaldes Inženierkomunikāciju nodaļas Siltumiekārtu daļas siltumiekārtu inženieriem: A.Selezņevu (kontakttālrunis darba laikā: 26385703) vai V.Perevalovu (kontakttālrunis darba laikā: 28655587).
Lielākajā daļā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekoto dzīvojamo māju darbojas automatizēta apkures sistēma, kas nodrošina automātisku siltuma padeves pielāgošanos atbilstoši āra gaisa temperatūras svārstībām.
Apkure SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotajām dzīvojamām mājām tiek nodrošināta līdz brīdim, kamēr iestājas vienmērīgi silts laiks un māju automatizētās siltumsistēmas pakāpeniski atslēdzas. Individuālo siltummezglu apkures atslēgšanās iestatīta pie āra gaisa temperatūras +10°C. Automatizētā sistēma nodrošina to, ka pavasara sezonā siltumenerģija apkurei tiek patērēta tikai nepieciešamajā apjomā.
Gadījumā, ja mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas noteikt citu apkures intensitātes režīmu, vai arī noteikt siltumenerģijas piegādes atslēguma datumu, noslēdzot apkures sezonu ātrāk vai vēlāk, ir jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā, un tas jāiesniedz jebkurā no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centriem vai jānosūta pa pastu uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” juridisko adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1010.

#2212 Uldis Salenieks 2018-04-19 18:02:52
Ceļu satiksme Dienvidu tilta nobrauktuvē pie Rīgas piena kombināta. No rīta un pēcpusdienā ir lieli sastrēgumi pirms apļveida krustojuma ar Bauskas ielu. To ļoti labi varētu risināt papildus joslas izbūve nogriezties pa labi pirms iebraukšanas aplī, kā tas ir izdarīts Mūkusalas aplī pie Salu tilta, kur pilnībā ir pazuduši sastrēgumi no Salu tilta puses. Pie piena kombināta tur ir plaša zāliena zona, kur to varētu izveidot. Nezinu par zemes īpašuma tiesībām, bet gan, ka to var sakārtot. Mēs visi ceļojam un zinām, ka daudzās zemēs tā ir un tas darbojas ļoti eleganti.

Projekts Dienvidu tilta 3.kārta realizēts atbilstoši izstrādātajam projektam, ņemot vērā perspektīvās satiksmes plūsmas. Rīgas domes Satiksmes departaments norāda, ka šobrīd tiek izstrādāts projekts tai skaitā Dienvidu tilta 4.kārtai, kas savienos Ziepniekkalna ielu ar Vienības gatvi. Pēc šī projekta realizācijas, sagaidāms, ka būtiski mainīsies un pārdalīsies transporta plūsmas Pārdaugavā. Papildus tam, Dienvidu tiltam piegulošajai trasei ir plānoti vairāki attīstības objekti, kas arī ietekmēs pastāvošos satiksmes situāciju. Ņemot vērā minēto un to, ka papildus joslas izveidei norādītajā vietā pie rotācijas apļa Bauskas ielā, nepieciešamas izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu, kas saistīts ar inženiertīklu pārvietošanu un var sastādīt būtiskas izmaksas, šobrīd nav lietderīgi virzīt attiecīgos projektēšanas darbus.
Papildus Rīgas domes Satiksmes departaments norāda, ka šādas papildus joslas izveide būtiski apgrūtina gājējiem krustojuma šķērsošanu, tādēļ šādi risinājumi visbiežāk tiek pielietoti, lai nodrošinātu prioritāru kustību maģistrālajam virzienam. Konkrētajā gadījumā rotācijas apļi pie Bauskas ielas ir paredzēti vietējās satiksmes nodrošināšanai.

#2219 Ģirts Pūpolbergs 2018-04-25 21:32:06
Sveicināti, god.vicemēra kungs! Ļoti vēlos uzzināt: Kam domāta Rīgas municipālā policija, kārtības nodrošināšanai pilsētā, vai kādu indivīdu iegribu apmierināšanai un iedzīvotāju atnaudošanai ? Jautājums radās, kad Zasulauka ielas 19 mājas pagalmā 23.aprīļī pēc pusnakts {atspoguļots arī 24.aprīļa raidījumā Degpunkts} 11 automašīnām tika izrakstīti administratīvie protokoli-lēmumi par transportlīdzekļa neatļautu novietošanu uz brauktuves. Kurš atbildīgs par inspektoru kvalifikāciju , šajā gadījumā Ceļu satiksmes noteikumu zināšanu , ja viņš neatšķir daudzdzīvokļu mājas pagalmu no brauktuves {ielas, ceļa}? Esmu apstrīdējis lēmumu, bet uz labvēlīgu iznākumu neceru, jo no paziņām, kuri arī cietuši no municipālās policijas absurdajiem lēmumiem, zinu, ka bezcerīgi. Varbūt Dome var izbeigt municipāļu patvaļu? Saprotiet mani pareizi : neesmu pret likumpārkāpēju, nekauņu sodīšanu, esmu pret idiotismu ! Ar cieņu, Zasulauka ielas 19 iedzīvotājs.

1) Daudzdzīvokļu namu pagalmos arī uz piebraucamajiem ceļiem attiecas visi tie paši noteikumi, kas attiecas uz brauktuvi.

Par šo jautājumu “šķēpus lauzuši” daudzi iedzīvotāji un tādēļ šajā jautājumā ir arī plaša tiesu prakse, kas apliecina, ka policisti šajā situācijā pieņēmuši pareizu lēmumu. Proti, konkrētais pārkāpums ir par stāvēšanu, ja līdz brauktuves pretējai malai ir mazāk par trim metriem.
Par tiesas.lv portālā administratīvo lietu judikatūras sadaļā tieši šis jautājums izlikts kā viens no piemēriem (skat. pirmo spriedumu)

https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6459

Lai būtu mazāk strīdu par Ceļu satiksmes noteikumiem (Turpmāk-CSN) dzīvojamā zonā, Rīgas pašvaldības policija (Turpmāk-RPP) jau pirms kāda laika ir vērsusies CSDD ar saviem ieteikumiem, kā uzlabot CSN normu tekstu, lai turpmāk nerastos nekādu pārpratumu.

Turklāt jāpiebilst, ka arī šajā gadījumā, protams, bija izsaukums RPP mobilajā aplikācijā, jo paši pēc savas iniciatīvas policisti uz attiecīgo pagalmu visdrīzāk nebrauktu. RPP prioritāte ir uzraudzīt sabiedrisko kārtību, nevis “līmēt plāksterus”.

Vienai šīs ēkas iedzīvotājai viss tika izskaidrots notikuma vietā, vēlāk to pašu RPP viņai izskaidroja Facebook vēstulēs, tāpat skaidrojums sniegts arī raidījumā “Degpunktā”.

2) Dzīvojamās mājas Zasulauka ielā 19, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja), teritorija tika iekļauta Rīgas Pārdaugavas Izpilddirekcijas sarakstā iekšpagalmiem, kuru ceļu segumi tiek atjaunoti par pašvaldības līdzekļiem. To arī Rīgas Pārdaugavas Izpilddirekcija, piesaistot darba izpildītāju, veica 2017.gadā. Iekšpagalmi tiek atjaunoti, neizvērtējot citas iespējas, kā vien to, kāds ir bijis vēsturiskais zemes virsmas segums. Dzīvojamās mājas iedzīvotāj vēlējušies, lai bruģī ar citas krāsas bruģakmeņiem izveidot līniju, kas norobežotu gājēju ceļu.

Tā kā šobrīd ir izbūvēta arī ietve, tad esošais iekšpagalma ceļa platums nenodrošina divu mašīnu samainīšanos, nav iespējas piebraukt operatīvajam transportam, neuzbraucot uz ietves.

Pēc būtības šī situācija ir divējāda – pirms remonta bija neapmierinošas kvalitātes piebraucamais ceļš, kura stāvoklis visus neapmierināja, bet, uz kura varēja turēt mašīnas. Šobrīd ir labs ceļa segums ar ietvi, taču tagad ir labi redzamas robežas, un tātad nedrīkst turēt automašīnas.

Risinājums šajā situācijā ir tikai un vienīgi Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē, proti, dzīvokļu īpašnieku kopībai jālemj par zemes virsmas seguma maiņu, kā arī zaļās zonas pārveidošanu par ceļa nobrauktuvi vai autostāvvietu (teorētiski Dzīvojamās mājas teritorijā ir aptuveni 26 tekošie metri, kuros tad varētu izveidot ne vairāk kā 10 automašīnu vietas).

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (Turpmāk – Sabiedrība)dara zināmu, ka stāvvietas paplašināšana paredz zaļās zonas samazināšanu. Lai veiktu šādas darbības ir nepieciešams izstrādāt būvprojektu un nepieciešams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojumu. Tāpat nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no komunikāciju īpašniekiem, pārvaldītājiem, kuru komunikācijas atrodas Dzīvojamās mājas piegulošajā teritorijā.

Dzīvokļu īpašnieki var pilnvarot Sabiedrību veikt būvprojekta izstrādi un realizāciju, u.c. nepieciešamās darbības, kas saistītas ar papildus vietu autotransporta novietošanai izveidi Dzīvojamās mājas piegulošajā teritorijā, un piešķirt finansējumu. Saņemot Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, Sabiedrība uzsāktu jautājuma tālāku risināšanu ar attiecīgajām institūcijām. Dzīvokļu īpašnieki var slēgt arī trīspusējo līgumu ar savu izvēlēto pakalpojumu sniedzēju par būvprojekta izstrādi un realizāciju.

Ņemot vērā, ka Dzīvojamās mājas piesaistītais zemesgabals atrodas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā, tad kopības lēmuma pieņemšanai nepieciešams 3/4 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par Sabiedrības pilnvarošanu būvprojekta izstrādē un realizācijā, nosakot finansēšanas avotu.

Papildus minētajam Sabiedrība ir sagatavojusi vairākus dokumentu paraugus un ievietojusi savā mājas lapā internetā – www.rnparvaldnieks.lv, sadaļā “Klientiem”, “Kopsapulces lēmumu pieņemšana” (https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/kopibas_lemumu_pienemsana/).

Konsultēties juridiskos jautājumos, t.sk. arī minētā kopības lēmuma sagatavošanā, dzīvokļu īpašnieki var pie Sabiedrības jurista pieņemšanas laikā, līdzi ņemot īpašumtiesības un personas identitāti apliecinošus dokumentus (pilnvarotā persona – arī pilnvaras oriģinālu), pirms tam veicot pierakstu interneta vietnē: https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/vai jebkurā no Sabiedrības klientu apkalpošanas centriem (adreses un darba laiki pieejami interneta vietnē: http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientu_serviss/klientu_apkalposanas_centri). Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.14:00 līdz plkst.19:00.

#2218 Pēteris K 2018-04-25 13:45:36
Lūdzu sakiet, kad var sagaidīt ielas savešanu kārtībā Mazā Piena ielā Rīgā? Piebildīšu, ka šī iela ir gandrīz neizbraucama un bedres tik dziļas, ka automašīnai par braucot tiek bojāta grīda un vēl atgādinu, ka šis ir vēsturiskais centrs, kur nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nodoklis ir lielākais Rīgā. Arī nav vispār ietvju un ar bērnu ratiņiem ir lielas grūtības šeit pārvietoties.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, kaMazās Piena ielas seguma greiderēšanas darbu veikšanu ir plānots veikt 2018.gada maija mēnesī, kad ielas segums būs pilnībā nožuvis visā nesošās kārtas biezumā, jo ielu brauktuvju segumi, kuru nesošā kārta ir mitra, kuri ir piesātināti ar ūdeni, netiek greiderēti, jo šāda rīcība situāciju nevis uzlabo, bet pasliktina.

Lai būtiski uzlabotu seguma stāvokli Mazajā Piena ielā ir jāizstrādā būvprojekts, kurā jāiekļauj ielas braucamās daļas seguma, jaunu ietvju, ielas apgaismojuma un lietus kanalizācijas izbūve (t.sk. lietus pieņēmēju izbūve). Diemžēl finanšu līdzekļi ielu izbūves un pārbūves darbu veikšanai ir ierobežoti. Tie līdzekļi, kurus, sabalansējot visas no pašvaldības budžeta finansējamās vajadzības, ir bijis iespējams piešķirt pilsētas ielu izbūvei vai pārbūvei, pamatā tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu realizēšanai, uzsākto ielu izbūves projektu pabeigšanai. Pie šādiem apstākļiem tuvāko gadu laikā netiek plānots izstrādāt un realizēt Mazās Piena ielas pārbūves projektu. Uzlabojoties finansiālajai situācijai un pēc jau izstrādātā projekta realizācija tiks izskatīta iespēja iekļaut augstākminēto ielas projektējamo objektu sarakstā.

#2217 Olga 2018-04-25 10:00:17
Labdien! Liels Jums paldies par skaisto Ķengaraga promenādi un veloceliņu. Lūgums nodrošināt civilizētu piekļuvi promenādei īpaši māmiņām ar ratiem un invalīdiem ratiņkrēslos. Šobrīd pa ceļu brauc automašīnas, ceļ putekļus un mazie akmentiņi tiek mesti uz gājējiem. Pēc lietus var nokļūt zem netīras dušas. Runa ir par piekļuvi promenādei no Maskavas ielas starp tirdzniecības centriem Dole un Zoom. Tuvojas vasaras sezona un cilvēki ar bērniem uz promenādi dodas masveidā. Tāpat veci ļaudis. Pats īsākais ceļš būtu pie veikala Gigant. Paldies.

Visā posmā no t/c “DOLE” līdz t/c “ZOOM” no Maskavas ielas līdz Daugavmalas gājēju un veloceliņam var nokļūt pa 5 ceļiem.

1) Divi no šiem ceļiem ir ielas ar grants segumu (grants ir vienkāršoti – pareizi būtu – nesaistīti minerālmateriāli, jo parasti ir sajaukums no smilts/grants/dolomīta šķembas).

Profilēšanas darbus ielās ar grants segumu nav iespējams veikt šķīdoņa laikā. Ielu brauktuvju segumi ir pārmitrināti un zaudē nestspēju, smagā tehnika uzbraucot uz pārmitrināto un nestspēju zaudējušo ielu nevis uzlabo, bet pasliktina ielas stāvokli. Ielu brauktuvēm, ar grants segumu, profilēšanas darbu veikšanai tiek izvēlēts laiks, kad brauktuvju segums ir nožuvis un atguvis nestspēju. Darbus ir ieplānots veikt aprīlī – maijā.

Rīgas domes Satiksmes departaments (Turpmāk-Departaments) paskaidro, lai uzlabotu ielas tehnisko stāvokli, tā jāpārbūvē, bet vispirms jāizstrādā pārbūves būvprojekts, kurā būtu atrisināta lietus ūdens novadīšana, ielas apgaismojums, izbūvētas ietves un veikta apakšzemes komunikāciju sakārtošana.

Šobrīd finanšu līdzekļi tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai, – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu īstenošanai, uzsākto maģistrālo ielu izbūves projektu pabeigšanai, kā arī sabiedriski nozīmīgu ielu (ar būtisku gājēju, transportlīdzekļu intensitāti, sabiedriskā transporta kustību u.tml.) pārbūvei vai izbūvei. Lai uzlabotu ielas tehnisko stāvokli, Rumbas ielas segums atsevišķās vietās tiek profilēts ar jauna materiāla papildināšanu.

Ņemot vērā nepietiekamo finansējumu, kā arī Departamenta Investīciju plāna 2017.-2019.gadam noteiktās prioritātes, Departaments tuvāko gadu laikā neplāno veikt Rumbas ielas pārbūvi.

2) Iedzīvotāji minējuši ceļu – pats īsākais ceļš būtu pie veikala “Gigant”

Dabā tas ir ceļš no Maskavas ielas pa asfaltētu laukumu pie “Gigants” 75 metru garumā pa SIA “Regita Pluss” zemes īpašumu un turpinās 125 metri pašvaldības īpašumā pieslēdzoties agrākam bezseguma ceļam, kas uz Maskavas ielas pusi izbeidzas, jo apbūvēts ar daudzlīmeņu stāvvietu.

Iedzīvotāju lūgums nav realizējams, jo:

· SIA “Regita Pluss” jebkurā mirklī var slēgt savu īpašumu gājēju tranzīta kustībai;

· visā šajā pašvaldības īpašumā ir jāveic kompleksa labiekārtošana, kam šobrīd nav piešķirts finansējums.

3) Vēl ir 2 piebraucamie ceļi:

· viens ar cieto segumu, otrs grants (Maskavas iela – peldvieta pie promenādes). Grants ceļu, ka jau tas paredzēts šādu ceļu ekspluatācijai, beidzoties ziemas sezonai līdz peldsezonas sākumam planēs, profilēs un veiks pretputekļu apstrādi.

· par otru ceļu ir noslēgts būvdarbu līgums un tiks ieklāts betona bruģa segums. Šis ceļš ir iekļauts lielajā pašvaldības iepirkumā. Precīzu darba izpildes laiku šobrīd nav iespējams noteikt.

#2216 Tīra Rīga 2018-04-25 08:35:22
Labdien! Un atkal par grafiti. Uzskatu, ka šī problēma risināma saknē. Piemēram, vēlams, lai izglītības iestāžu plānos iekļautu ekskursijas uz netīrām mājām un salīdzinātu šo ainu ar tīrajām. Ekskursijas vajadzētu jau sākot no vecāka bērnudārzu grupas no 5-6 gadiem, un skolā no 10 līdz 12 gadiem.

1. Skolu mācību programmā sociālo zinību un dabaszinātņu programmā tiek runāts arī par tīru vidi, tīras vides saglabāšanu, personīgo higiēnu, sakoptu vidi, kārtības uzturēšanu mājās, savā apkārtnē, pilsētā, valstī, un tamlīdzīgi. Skolas pēc savas iniciatīvas iesaistās arī “Lielās talka” aktivitātēs un sakopj pilsētu, savu apkārtni. Ir skolas, kuras projektu ietvaros dodas sakopt kādu vietu ne tikai savā pilsētā, bet arī citviet. Līdztekus šim aktivitātēm ar skolēniem tiek runāts par tīras un sakoptas vides nozīmi.

Tāpat vēlākajās klasēs kultūras vēsturē tiek mācīts par dažādiem mākslas stiliem, to veidošanos, attīstību.

Arī klases audzināšanas stundās pedagogi runā ar sakoptas vides nozīmīgumu gan katra ikdienā, gan pilsētas, valsts kontekstā un identitātes veidošanā.

2. Rīgas pašvaldības policija (Turpmāk-RPP) regulāri brauc uz skolām un izglīto jauniešus par dažādām tēmām, tostarp arī par sienu apķēpāšanu vai grafiti.

Vidēji mēnesī RPP darbinieki noorganizē aptuveni 100 šādas lekcijas. RPP pilnībā piekrīt, ka šajā jautājumā maksimāli daudz jāstrādā preventīvi un policija to arī dara. Papildu preventīvajam darbam normatīvajos aktos ir noteikta arī atbildība par šādu ķēpāšanu.

3. Te nav runa par pārkāpumu vai noziedzības apturēšanu, bet gan par vispārējo kultūras līmeni.

#2215 Raivis 2018-04-24 06:57:25
Vai ejot uz studiju, esat pamanījuši kādā stāvoklī ir Sāremas iela? Vai plānojas tās remonts? Esmu rakstījis SD bet 2 nedēļu laikā ir aizlāpītas dažas bedres.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka lai būtiski uzlabotu seguma stāvokli Sāremas ielā, ir jāizstrādā būvprojekts, kurā jāiekļauj ielas braucamās daļas seguma, jaunu ietvju, ielas apgaismojuma un lietus kanalizācijas izbūve (t.sk. lietus pieņēmēju izbūve). Diemžēl finanšu līdzekļi ielu izbūves un pārbūves darbu veikšanai ir ierobežoti. Tie līdzekļi, kurus, sabalansējot visas no pašvaldības budžeta finansējamās vajadzības, ir bijis iespējams piešķirt pilsētas ielu izbūvei vai pārbūvei, pamatā tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu realizēšanai, uzsākto ielu izbūves projektu pabeigšanai. Pie šādiem apstākļiem tuvāko gadu laikā netiek plānots izstrādāt un realizēt Sāremas ielas pārbūves projektu. Uzlabojoties finansiālajai situācijai un pēc jau izstrādātā projektu realizācijas tiks izskatīta iespēja iekļaut augstākminētās ielas projektējamo objektu sarakstā. Papildus Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka Sāremas ielā regulāri tiks apsekota un veikts bedrīšu remonts.

#2214 Oskars V. 2018-04-21 09:12:12
Labrīt. Vai netiek plānots remonts pazemes tunelī pie VEF? Izskatās bēdīgi. Sienas nokrāsotas, grafiti.

Gājēju tuneļa Brīvības gatvē pie bijušās VEF remonts tuvāko gadu laikā netiek plānots.

Ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros prioritāri tiek un tiks novērsti objektu (t.sk. arī šī tuneļa) defekti, kas apdraud satiksmes drošību un tikai pēc tam pārējie defekti (t.sk. grafiti tīrīšana).

Grafiti tīrīšana no transporta būvēm tiek plānota piešķirtā finansējuma ietvaros, pārsvarā tiek veikta pilsētas centra objektos. Ja pieejamais finansējums būs pietiekams, tad tiks veikta grafiti tīrīšana arī tunelī pie bijušās VEF.

#2213 Sandra 2018-04-20 14:41:42
Labdien. Sakiet lūdzu, kādēļ dzīvoklis tiek apkurināts, ja temperatūra ārā ir + 10, +15 grādi? Vairākkārtīgi zvanīju pa bezmaksas tālruni 80000610. Saprotu, naktis ir aukstas. Laikā, kad māju apkalpoja Rīgas Siltums, šādu situāciju nebija, viss bija kārtībā. Paldies. Zilupes iela 29.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka pieteikums par apkures sistēmas apsekošanu dzīvojamajā mājā Zilupes ielā 29, Rīgā tika nodots PS “Siltumserviss Rīga”, kuri veica dzīvojamās mājas individuālā siltummezgla apsekošanu, kā arī apkures automātiskās vadības sistēmas regulēšanu, samazinot apkures temperatūru.

Jautājumu gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Tehniskās pārvaldes Inženierkomunikāciju nodaļas Siltumiekārtu daļas siltumiekārtu inženieriem: A.Selezņevu (kontakttālrunis darba laikā: 26385703) vai V.Perevalovu (kontakttālrunis darba laikā: 28655587).

Lielākajā daļā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekoto dzīvojamo māju darbojas automatizēta apkures sistēma, kas nodrošina automātisku siltuma padeves pielāgošanos atbilstoši āra gaisa temperatūras svārstībām.

Apkure SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotajām dzīvojamām mājām tiek nodrošināta līdz brīdim, kamēr iestājas vienmērīgi silts laiks un māju automatizētās siltumsistēmas pakāpeniski atslēdzas. Individuālo siltummezglu apkures atslēgšanās iestatīta pie āra gaisa temperatūras +10°C. Automatizētā sistēma nodrošina to, ka pavasara sezonā siltumenerģija apkurei tiek patērēta tikai nepieciešamajā apjomā.

Gadījumā, ja mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas noteikt citu apkures intensitātes režīmu, vai arī noteikt siltumenerģijas piegādes atslēguma datumu, noslēdzot apkures sezonu ātrāk vai vēlāk, ir jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā, un tas jāiesniedz jebkurā no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centriem vai jānosūta pa pastu uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” juridisko adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1010.

#2212 Uldis Salenieks 2018-04-19 18:02:52
Ceļu satiksme Dienvidu tilta nobrauktuvē pie Rīgas piena kombināta. No rīta un pēcpusdienā ir lieli sastrēgumi pirms apļveida krustojuma ar Bauskas ielu. To ļoti labi varētu risināt papildus joslas izbūve nogriezties pa labi pirms iebraukšanas aplī, kā tas ir izdarīts Mūkusalas aplī pie Salu tilta, kur pilnībā ir pazuduši sastrēgumi no Salu tilta puses. Pie piena kombināta tur ir plaša zāliena zona, kur to varētu izveidot. Nezinu par zemes īpašuma tiesībām, bet gan, ka to var sakārtot. Mēs visi ceļojam un zinām, ka daudzās zemēs tā ir un tas darbojas ļoti eleganti.

Projekts Dienvidu tilta 3.kārta realizēts atbilstoši izstrādātajam projektam, ņemot vērā perspektīvās satiksmes plūsmas. Rīgas domes Satiksmes departaments norāda, ka šobrīd tiek izstrādāts projekts tai skaitā Dienvidu tilta 4.kārtai, kas savienos Ziepniekkalna ielu ar Vienības gatvi. Pēc šī projekta realizācijas, sagaidāms, ka būtiski mainīsies un pārdalīsies transporta plūsmas Pārdaugavā. Papildus tam, Dienvidu tiltam piegulošajai trasei ir plānoti vairāki attīstības objekti, kas arī ietekmēs pastāvošos satiksmes situāciju. Ņemot vērā minēto un to, ka papildus joslas izveidei norādītajā vietā pie rotācijas apļa Bauskas ielā, nepieciešamas izstrādāt ielas pārbūves būvprojektu, kas saistīts ar inženiertīklu pārvietošanu un var sastādīt būtiskas izmaksas, šobrīd nav lietderīgi virzīt attiecīgos projektēšanas darbus.

Papildus Rīgas domes Satiksmes departaments norāda, ka šādas papildus joslas izveide būtiski apgrūtina gājējiem krustojuma šķērsošanu, tādēļ šādi risinājumi visbiežāk tiek pielietoti, lai nodrošinātu prioritāru kustību maģistrālajam virzienam. Konkrētajā gadījumā rotācijas apļi pie Bauskas ielas ir paredzēti vietējās satiksmes nodrošināšanai.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes