Par aktuālo Rīgā (06.12.)

Par aktuālo Rīgā (06.12.)

07.12.2018

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Andri Ameriku par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums “Par aktuālo Rīgā” Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

 

Raidījuma ieraksts:

 

 

#2371 Guntis 2018-11-20 16:24:47
Man ir lūgums. Es dzīvoju Ķekavas ielā 8-2. Zemgales priekšpilsētā. Augšstāvā virs manis, 6.dzīvoklī, saimnieks virtuves nosūcēju pieslēdza kopējai ventilācijas šahtai. Kā rezultātā, visas viņu virtuves smakas un gāzes, ieslēdzot gāzes plīti, iekļūst manā dzīvoklī. Mums ir pastāvīgi jāatver logs virtuvē un jāaizver durvis uz istabu. Es zinu, ka nosūcējus ir aizliegts pieslēgt kopējai ventilācijas sistēmai. Pagājušajā gadā es to paziņoju Zemgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centram pa tālruni pa tālruni 8900. Viņi apsolīja rīkoties. Tomēr netika veiktas nekādas darbības. Tad 2018. gada 18. jūlijā es nosūtīju ierakstīto vēstuli uz Zemgales priekšpilsētas centru. Tomēr līdz šim nav veikta pārbaude, un nekas nemainās. Apmēram 20 dienas pēc vēstules nosūtīšanas man piezvanīja un, teica, ka rīkosies. Bet atkal nekas netika darīts. Pēc mana atkārtota zvana uz RNP pie durvīm parādījās paziņojums, ka nosūcēju aizliegts pieslēgt kopējai ventilācijai. Tas arī viss. Nav veikta neviena pārbaude. Uz manu vēstuli nav atbildes. Vai paziņojumu uz durvīm var uzskatīt par atbildi? Lūdzu, rīkojieties.

Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 80.punktā noteikts: “dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi trijos gados, ja objektā ir gāzes aparāts”. Dzīvojamās mājas Ķekavas ielā 8, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana veikta 2018.gada februārī. Tādējādi SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) veikusi Ugunsdrošības noteikumos noteikto prasību izpildi. Taču, pamatojoties uz saņemto sūdzību, RNP ugunsdrošības inženieris vienojās ar pakalpojuma sniedzēja pilnsabiedrības “Reģionālā skursteņslaucītāju apvienība” skursteņslaucītāju par papildus/atkārtotu ventilācijas kanālu pārbaudi Dzīvojamajā mājā, iesniedzēja dzīvokļa īpašumā, kā arī augšējo stāvu dzīvokļu īpašumos, ja būs nepieciešams un tiks nodrošināta piekļuve. Šajā sakarā novembra beigās RNP ugunsdrošības inženieris vairāk kārt mēģināja veikt telefonisku saziņu ar iesniedzēju, zvanot uz RNP rīcībā esošajiem tālruņa numuriem, taču diemžēl neveiksmīgi. Iesniedzējs aicināts telefoniski sazināties ar RNP ugunsdrošības inženieri (tālrunis darba laikā: 25483341), lai vienotos par abpusēji pieņemamu apsekošanas/pārbaudes laiku.

RNP līdzšinējā pieredze liecina, ka problēmas ar dzīvojamo māju dabīgās ventilācijas sistēmu darbību nereti saistītas ar to, ka iedzīvotāji, veicot kosmētisko remontu dzīvoklī, bez saskaņojuma pārbūvē mājas dabīgās ventilācijas kanālus, aizsprosto tos, pieslēdzot mehānisko ventilācijas sistēmu (tvaika nosūcēju) dabiskajam ventilācijas kanālam, tādējādi pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto.

Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktā noteikts: “Aizliegts daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”. Savukārt Noteikumu 516.punktā noteikts: “Šo noteikumu 89.10. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī”.

Gadījumā, ja iepriekš minētās pārbaudes rezultātā tiks konstatēts Ugunsdrošības noteikumu pārkāpums, attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam tiks norādīts uz nepieciešamību to novērst. Taču svarīgi uzsvērt, ka RNP kā dzīvojamo māju pārvaldniekam saskaņā ar likuma normām un normatīvajiem aktiem nav juridiskas tiesības administratīvi sodīt vai citādi panākt, lai dzīvokļa īpašnieks uztur ventilācijas kanālus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma (turpmāk – Likums) 9.pantā noteikto par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā. Atbilstoši Likuma 10.pantam ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir pienākums nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu. Taču RNP ir problemātiski nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu, ja iedzīvotāji neievēro/pārkāpj Ugunsdrošības noteikumus. Likuma 11.pants nosaka fizisko personu pienākumu ievērot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības.

Atbilstoši Likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktajam valsts ugunsdrošības uzraudzību veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – Amatpersonas). Likuma 13.panta trešajā daļā noteikts, ka Amatpersonas valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros veic plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes. Amatpersonas, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, informē un izglīto sabiedrību par veicamajiem pasākumiem ugunsdrošības jomā. Atbilstoši Likuma 13.panta piektajai daļai, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, Amatpersonām ir tiesības:

  1. pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu objektos;
  2. fotografējot un izdarot videoierakstus, fiksēt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus;
  3. lūgt, lai tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments vai cits personu identificējošs dokuments;
  4. apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū;
  5. izsniegt atzinumu par objekta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;
  6. sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir piekritīga Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
  7. pieprasīt un bez maksas saņemt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju;
  8. pieprasīt, lai tiek veikta ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaude.

Tādējādi, ja ir aizdomas par Ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem Dzīvojamajā mājā, iedzīvotājiem ir tiesības vērsties VUGD ar lūgumu veikt pārbaudi objektā (VUGD kontakti pieejami interneta vietnē: http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts/).

Savukārt papildus informācija par mehānisko ventilācijas sistēmu (tvaika nosūcēju) pievienošanu dabīgās ventilācijas kanālam pieejama VUGD interneta vietnē: http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/faq/par_ugunsdrosibas_noteikumiem/17116-par-tvaika-nosucejiem. Tāpat Rīgas domes informatīvajā portālā pieejama plašāka RNP speciālista sniegta informācija saistībā ar dzīvojamo māju ventilācijas sistēmām: https://www.riga.lv/lv/news/smakas-jusu-dzivokli-6-svarigi-fakti-par-ventilaciju?9372 (raksts latviešu valodā) un https://www.riga.lv/ru/news/zapah-v-kvartire-shestj-vazhnyh-faktov-o-ventiljacii?9372 (raksts krievu valodā).
RNP atvainojas par atbildes sniegšanas aizkavējumu!

 

#2370 Ralfs 2018-11-19 15:46:56
Labdien, interesē jautājums par Krievu salas projektu. Atmiņā nāk Jūsu raidījums, kad Amerika kungs ar putām uz lūpām solīja, ka centrā no 19 gada 1.janvāra netiks neviens ogļu vagons izkrauts, kas nenotiek pēc plāna, un kāpēc. Vai par šo atlikto termiņu stividorkompānijas nes atbildību, un tiks piemērotas sankcijas? Gribētu saņemt detalizētu izklāstu, paldies!

#2369 Ralfs 2018-11-19 15:45:30
Labdien, interesē jautājums par Krievu salas projektu. Atmiņā nāk Jūsu raidījums, kad Amerika kungs ar putām uz lūpām solīja, ka centrā no 19 gada 1.janvāra netiks neviens ogļu vagons izkrauts, kas nenotiek pēc plāna, un kāpēc. Vai par šo atlikto termiņu stividorkompānijas nes atbildību, un tiks piemērotas sankcijas? Gribētu saņemt detalizētu izklāstu, paldies!

Es arī šobrīd apstiprinu iepriekš teikto. Tātad, tas ir lielais Eiropas projekts, kur tika piešķirti 50 miljoni eiro, lai uzlabotu vides kvalitāti. Visi šobrīd Brīvostas pārvaldes un Rīgas domes rīcībā esošie dokumenti arī liecina par to, ka jau pirms nākamā gada sākuma – decembrī uzņēmēji pārceļas uz Krievu salu. Kas attiecīgi nozīmē to, ka Krievu salas projekts sāk darboties. Līdz 11.03.2019. ne tikai netiek ievestas jaunas kravas, bet arī visi ogļu atlikumi – viss tas, kas šobrīd ir sakrauts kaudzēs, – tiek aizvests no Daugavas labā krasta.

Gan ar Rīgas Centrālo terminālu, gan ar SIA Strek ir parakstīta vienošanās, kas paredz, ka jau no 11.03.2019. visiem ogļu krājumiem ir jābūt izvestiem. Tā kā būtisks nosacījums ir Eiropas norādītais projekta kontroles datums (31.03.2019.), ar gandarījumu varu teikt, ka nav pamata apšaubīt, plānoto darbību savlaicīgu norisi. Tātad vēlreiz par plānoto – no 01.01.2019. Daugavas labajā krastā jaunas ogļu kravas vairs netiek ievestas, un līdz 11.03.2019. arī visi krājumi ir izvesti no minētās teritorijas!

 

#2368 Gunita 2018-11-19 11:45:12
Kā vērtējat lielā 100.gades salūta pasākumu Krastmalā no satiksmes un sabiedriskā transporta organizēšanas viedokļa? Vai viss tika organizēts atbilstoši cilvēku daudzumam?

18.novembrī tika nodrošināti papildus reisi (autobusi, tramvaji un trolejbusi). Ņemot vērā, ka daudzi pasākumu apmeklētāji tomēr bija izvēlējušies ierasties uz pasākumu ar privāto transportu, kas bieži vien tika novietots neatļautās vietās, tādējādi radot papildus sastrēgumu jau tā piesātinātajā satiksmē, nebija iespējams veikt vēl papildus sabiedriskā transporta reisus.

Kas attiecas uz sabiedrisko transportu pēc pasākuma, jāsaka, ka svētki pulcēja ļoti lielas ļaužu masas, kas veidoja arī sastrēgumus un sabiedriskā transporta kavējumus. Jānorāda, ka visi paredzētie reisi 18. novembrī tika izpildīti, taču drošības apsvērumu dēļ policija paredzētos satiksmes ierobežojumus atcēla ar nobīdi, tādēļ pēc plkst. 21:00 gandrīz visiem tramvaju, autobusu un trolejbusu reisiem radās kavējums līdz pat 2 stundām. Turklāt Rīgā pēc salūta bija vērojami ļoti lieli sastrēgumi, kas ietekmēja arī sabiedriskā transporta kustību.

Arī šoreiz lielākajās pieturvietās bija nozīmēti RP SIA “Rīgas satiksme” darbinieki, kuri sekoja līdzi transporta piepildījumam, tieši tāpat, kā Mežaparkā, taču centrā pieturvietas un transporta maršruti ir ļoti daudz, atšķirībā no Mežaparka, kur ir viens tramvaja maršruts un regulēšana nepieciešama pārsvarā vienā vai divās pieturvietās.

Sabiedriskais transports gan salūta, gan citu pasākumu laikā veica savu maršrutu, tajā skaitā brauca pāri tiltiem, un, kā uzsvērts iepriekš, arī Rīgas satiksmes transports ir atkarīgs no situācijas uz ceļa, tāpēc arī šoreiz transports apstājās tur, kur sākās sastrēgums. Grūti iedomāties, kā varētu vienā vietā novietot autobusus un trolejbusus, jo tas veidotu vēl lielākus, turklāt mākslīgus sastrēgumus, jo transporta vienības ir daudz, turklāt arī lielas.
Reisu skaits tiek izvērtēts katru reizi, pirms katra pasākuma.

#2367 Pāvels 2018-11-16 14:25:53
Laba diena! Interesē iekšpagalma remonts pie jaunā spēļu laukuma Mežciemā. Es gribētu zināt, vai pilsētas varas iestādes sakārtos piekļuvi laukumam? Laukums atrodas uz Mežciema ielas starp 23 un 23 mājas. 1, un ceļš, kas atrodas tieši aiz Motormuzeja, pagrieziens slimnīcas virzienā, ir ļoti slikts un bedrains. Laukums ir brīnišķīgs un vecāki ved bērnus arī no citiem rajoniem. Paldies.
Iedzīvotāja jautājumā minētais ceļš starp dzīvojamām mājām Mežciema ielā 23 un Mežciema ielā 23 k-1 nav pašvaldības valdījumā, bet atrodas šo māju funkcionēšanai nepieciešamajos zemes gabalos, kam ir dažādi īpašnieki un tam nav servitūta statusa, kas reģistrēts zemesgrāmatā. Abām daudzdzīvokļu mājām ir dažādi apsaimniekotāji (Mežciema ielai 23 – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (Turpmāk – RNP), Mežciema ielai 23 k-1 DzĪKS “Mežciems” ).

Par pašvaldības līdzekļiem prioritāri tiek laboti koplietošanas piebraucamie ceļi, kas ir caurbraucami un kam ir zemesgrāmatā reģistrēts servitūta statuss. Līdz ar to tuvākā laikā par pašvaldības līdzekļiem to remontēt nav paredzēts. RNP vērš uzmanību, ka remontdarbi pie ēkas Mežciema ielā 23 var tikt veikti dzīvokļu īpašnieku nodrošinātā finansējuma ietvaros, kā arī lemt par dzīvojamajā mājā uzkrāto finanšu līdzekļu izlietojumu var tikai konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieki. RNP darbu organizēšanu var veikt, pamatojoties uz saņemtu dzīvokļu īpašnieku lēmumu. Kopības lēmums pieņemams un noformējams, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma 16., 17., 18., 19., 20. un 21.panta nosacījumus, un iesniedzams jebkurā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centrā (adreses un darba laiki pieejami interneta vietnē – http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/klientu_apkalposanas_centri). Veidlapu paraugi dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai, kā arī plašāka informācija par lēmumu pieņemšanas kārtību pieejama interneta vietnē www.rnparvaldnieks.lv, sadaļā – Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana.

Jautājumu gadījumā par kopības lēmumu pieņemšanas kārtību iedzīvotāji ir aicini vērsties jebkurā no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centriem (adreses un darba laiki pieejami vietnē http://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientu_serviss/klientu_apkalposanas_centri), līdzi ņemot īpašumtiesības un personas identitāti apliecinošus dokumentus (pilnvarotā persona – arī pilnvaras oriģinālu), vai vērsties pie jurista, pirms tam veicot pierakstu turpat klientu apkalpošanas centrā.

Attiecīgi par iespējamo remontdarbu veikšanu mājas Mežciema ielā 23 k-1 apsaimniekotajā teritorijā jāvēršas pie DzĪKS “Mežciems”.

 

#2366 Aleksandrs 2018-11-16 10:43:15
Labdien. Jautājums par Jaunciema gatvi, pagriezienu uz Bukultiem, pirmajiem metriem līdz Bukultiem. Nav apgaismojuma. Saprotams, ka apgaismojumu ierīkot ir dārgi, bet varbūt pastāv iespēja kādu atzīmi – balto līniju novilkt drošībai?

2019.gada RD Satiksmes departamenta darbu plānā iekļauta papildus ceļu horizontālā apzīmējuma uzklāšana Jaunciema gatves un Ādažu ielas krustojumā. Plāns tiks realizēts atbilstoši piešķirtajam finansējumam un tehniskajām iespējām. (Satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik pilnīgs ir ielu drošības tehniskais aprīkojums, tai skaitā ceļu horizontālie apzīmējumi jeb marķējumsceļa horizontālais apzīmējums. Tas būtiski uzlabo satiksmes drošību.)

 

#2365 Ginta 2018-11-16 09:18:46
Ar bērniem bieži ejam pa Ķīšezera ielu netālu no tā saucamā Vairogielas pārvada. Tur slēgtā teritorijā stāv aptuveni 8 pēc skata jauni trolejbusi. Bērni joprojām domā, ka tur ir trolejbusu mājas-depo? Bet tā viņi jau kādu ilgāku laiku tur draudzīgi stāv un uz darbu nedodas. Varbūt varētu izstāstīt, kas šie ir par trolejbusiem un kāpēc viņi tur atrodas?

RP SIA “Rīgas satiksme” informē, ka šajā adresē atrodas oficiālais Škoda dīleris, ar kura palīdzību tiek piegādāti trolejbusi, tāpēc tie tur arī atrodas/ redzami.

 

#2364 Toms 2018-11-15 14:52:10
Labdien. Mans zemes gabals atrodas Vairoga ielā 43. Tas robežojas ar kaimiņiem, kuru teritorijā ir divi lapu koki (ozols un bērzs). Daļa šo koku zaru pārkaras manā teritorijā. Es esmu tas, kas grābj šo zaru lapas un tīru teritoriju. Pēc tam organizēju mašīnu, kas izved lapu maisus (33-35), maksājot naudu. Kam šādā situācijā būtu jākopj koki, jāgrābj lapas, kas krīt no zariem, kas pārkārušies manā teritorijā?

Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” nosaka, ka nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sakopšanu jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekam, tajā skaitā savākt lapas, kas iekritušas no blakus esošā īpašuma kokiem. Papildus informācijai – jau septīto gadu pēc kārtas Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja nodot savāktās kritušās lapas. Konkrētās vietas var atrast Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv, bet šajā gadījumā, Vairoga ielas iedzīvotājiem tuvākā lapu nodošanas vieta ir Tālivalža un Stūrīša ielas krustojumā. (Šogad pēdējā lapu savākšanas diena bija 11.novembrī. Lai nenokavētu lapu izvešanas dienas, iedzīvotāji ir aicināti turpmāk sekot līdzi datumiem Rīgas domes portālā www.riga.lv)

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes