Par aktuālo Rīgā (21.02.2019.)

Par aktuālo Rīgā (21.02.2019.)

22.02.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums “Par aktuālo Rīgā” Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

 

Raidījuma ieraksts:

 

#2394 Latvietis 2018-12-05 13:25:20
Labdien, mazliet jau sakrājies, tāpēc vēlos uzdot dažus jautājumus publiski:
1. par drošību ielās- n-tos gadus rakstu satiksmes departamentam par ielu horizontālo apzīmējuma atjaunošanu- visu laiku viena un tā pati atbilde- nav naudas. Bet paskatoties šodien, vismaz pusei ielu vairs nav šī apzīmējuma, pat ielas, kur agrāk bija dubultās nepārtrauktās līnijas (attiecīgi bīstami veikt manevru apgriežoties vai citādi), piemēram tā jau neveiksmīgi izveidotais Eksports un Elizabetes ielas krustojums kur 4 joslas, Valdeķu iela, Eksporta iela, Ganību dambis, Mūkusalas ielau.t.t. – es neesmu nevienā Eiropas valstī redzējis šādu nolaidību, jo tas reāli apdraud satiksmes drošību.
2. Mīļā tēma bērnudārzi – ņemot vērā pieredzi ar pirmo bērnu, šoreiz jaundzimušo bērniņu reģistrēju tajā pat dienā kad piedzima, un uzreiz iestājos bērnudārzu rindā – pagājis 1,5 gads, pēc rindas spriežot – ne ātrāk kā pēc 2 gadi tiksim, labi it kā ir atbalsts privātajos- bet arī tajos vietu nav, kā arī vidēji mēnesī (visos privātajos cenas +/- vienādas) man pie dotācijām jāpiemaksā ap 150 EUR – tas ir normāli??? Vai tas nav pretrunā ar satversmi?
3. Vai RD ir padomājusi par milzīgo autostāvvietu problēmu guļamrajonos? Vai šis jautājums atstāts pašplūsmā? Jūs vēlaties atbrīvot centru no automašīnām, bet tai pat laikā guļamrajonos fiziski nav, kur novietot auto pašiem iedzīvotājiem, nerunājot jau par tiem kas ierodas ik dienu Rīgā no Pierīgas uz darbu… Izveidojiet kaut maksas daudzstāvu autostāvvietas, šī problēma arī jau ir kritiska ne vien no ērtību viedokļa bet no drošības viedokļa- uztaisiet eksperimentu – vakaros palūdziet lai ugunsdzēsēju vai neatliekamās palīdzības auto pamēģina izbraukt, caur pieblīvētajām ielām, kur ar viegloiauto bieži var iestrēgt… Paldies, ar cerību ka kādreiz Rīga kļūs labāka.

1. Seguma horizontālais apzīmējums tiek atjaunots katru gadu. Tā kā ielu tīkls ir vairāk nekā 1000 kilometru garš un horizontālo marķējumu atjaunot uzreiz visā Rīgā nav iespējams, tas, tāpat kā ielu remonts, tiek plānots. Arī marķējuma atjaunošana notiek pēc grafika, izvērtējot negadījumu skaitu, nolietojumu un citus faktorus. Horizontālais marķējums tiks atjaunots arī šogad pēc attiecīgā plāna.

Horizontālā marķējuma atjaunošanai Rīgas domes Satiksmes departaments uz pieciem gadiem pēc iepirkuma procedūras noslēdz līgumu ar uzņēmējiem par konkrētām ielām, kurās horizontālais marķējums ik gadu jāatjauno. Informācija par jautājumā nosauktajām ielām:

 • Eksporta ielā (no Muitas ielas līdz Elizabetes ielai) un Ganību dambī šogad tiks atjaunots marķējums;
 • Mūkusalas ielā notiek remonts, līdz ar to marķējumu veiks remontdarbu veicējs;
 • Valdeķu ielai iespēju atjaunot marķējumu šogad speciālisti vēl izvērtēs – nevar apgalvot.

2. Vispārējās izglītības likums nosaka, ka pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs bērnus uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Savukārt Izglītības likuma 4. pants nosaka, ka obligāta ir bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Pamatojoties uz šiem normatīvajiem aktiem, Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus „Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs bērni tiek uzņemti pieteikumu reģistrēšanas kārtībā, ievērojot šādu secību:

 1. bērni, kuriem piešķirts statuss “obligātās izglītības vecums”,
 2. bērni, kuriem piešķirts statuss “Komisijas lēmums”,
 3. bērni, kuriem piešķirts statuss “brālis/māsa”,
 4. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Rīga,
 5. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta nav Rīga,
 6. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ir apkaimes, kur bērns iestādē tiek uzņemts līdz ar pieteikumā norādīto mācību uzsākšanas laiku, bet ir apkaimes, kur rindas ir garākas un vietu nākas gaidīt ilgāk kā citviet.

Lai risinātu pirmsskolas pakalpojuma nodrošinājumu Rīgas pašvaldība sadarbojas ar privātajiem bērnudārziem, nodrošinot līdzfinansējumu. No 2019. gada janvāra ir paaugstināts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums, proti, par 1.5- 4 gadu veciem bērniem mēnesī līdzfinansējums ir 246.19 eiro, bet par 5-6 gadus (obligātais izglītības vecums) veciem bērniem tas ir 187.59 eiro mēnesī. Par šādu summu privātajam pakalpojuma sniedzējam ir jāsamazina maksa privātajā bērnudārzā.

Pakalpojuma summa privātajās izglītības iestādēs ir dažādas, bet, ņemot vērā, objektīvi nav iespējams pārliecināties, ka komersanta noteiktās pakalpojuma izmaksas, ko sedz klients atbilst faktiskajām pakalpojuma izmaksām, proti, ka bērna vecākiem sedzamās pakalpojuma izmaksas nav nepamatoti palielinātas peļņas gūšanas. Ir iestādes, kurā vecākiem ir jāpiemaksā aptuveni tāda pati summa, kāda būtu jāmaksā pašvaldības bērnudārzā, bet ir, protams, arī iestādes, kur maksa ir daudz augstāka.

3. Centra atslogošanai no privātā autotransporta nav tiešas ietekmes uz daudzstāvu dzīvojamo māju mikrorajoniem, kur galvenā problēma ir tā, ka šie masīvi būvēti padomju laikos, kad automobilizācijas līmenis bija 50-150 auto uz 1000 iedzīvotājiem. Šobrīd uz 1000 iedzīvotājiem ir 350 automašīnas.

Mikrorajonos zeme, galvenokārt, atrodas privātīpašumā un īpašniekiem pašiem ir jāvienojas par iekšpagalmu infrastruktūras pilnveidošanu, piemēram, esošo piebraucamo ceļu paplašināšanu, veidojot kabatas autostāvvietām, izvietojot ceļazīmes, kas ierobežo autostāvvietas izmantošanu pie attiecīgās mājas. Līdz ar to, pašvaldība nav tiesīga investēt līdzekļus sveša īpašuma sakārtošanā, stāvvietu ierīkošanā vai maksas pieprasīšanā. Vēl pastāv iespēja novietot automašīnas pašvaldības izbūvētajās stāvvietās ielu malās vai privātajās maksas autostāvvietās.

Lai uzlabotu auto novietņu situāciju guļamrajonos, pašvaldība iespēju robežās veic stāvvietu izbūvi ielu malās, sarkano līniju robežās. Pērn, piemēram, vairākās Rīgas maģistrālajās ielās izbūvētas stāvvietu “kabatas” 109 automašīnām. Darbs pie stāvvietu izbūves turpināsies arī turpmāk. Šogad Rīgas domes Satiksmes departaments darbu uzsāks uzreiz pēc sniega nokušanas. Stāvvietas izbūvētās pilsētas sarkano līniju robežās pilsētas guļamrajonos 2018.gadā:

 1. autonovietnes, kā īslaicīgas lietošanas būves, izbūve Valdeķu ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei posmā no Ozolciema ielas līdz Ēbelmuižas ielai – 25 autostāvvietas;
 2. autonovietnes, kā īslaicīgas lietošanas būves, izbūve Rušonu ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei posmā no Maskavas ielas līdz Aglonas ielai – 35 autostāvvietas;
 3. autonovietnes, kā īslaicīgas lietošanas būves, izbūve Ēbelmuižas ielas stādījumu joslā blakus brauktuvei posmā no Valdeķu ielas līdz Līvciema ielai – 49 autostāvvietas.

 

#2393 Lauris 2018-12-04 17:30:52
Vai arī šogad uz Ziemassvētkiem Rīgas Domes satiksmes departamenta darbinieki saņems treknās prēmijas par it kā labi paveikto darbu?

Nē, Rīgas domes Satiksmes departamenta darbiniekiem Ziemassvētkos netika izmaksātas prēmijas.

 

#2392 Nika 2018-12-04 14:02:53
Labdien. Man divi jautājumi: 1.Pašreiz dzīvoju Rīgas piepilsētā un vērtējot situāciju ar bērnudārziem Rīgā ir skumīgi. Vēlamies ar ģimeni pārvākties uz dzīvi Rīgā, bet bērnudārza tēma. Sanāk, ka man jāatrod persona, pie kura piedeklarēt sevi un bērnu un tad gaidīt, kad pienāks rinda. Līdz ar rindas pienākšanu reāli varēsim pārvākties uz Rīgu. Vai ir kāda pozitīva tendence? Pierakstīties var joprojām maksimāli 3 dārziņos uzreiz? 2. Kā ir ar sociālo dzīvokļu iespējām šobrīd, vai jauna ģimene vispār var pretendēt uz dzīvokli? Cik gadi būtu jāgaida? Cik mājas uzceļ gadā?

1. Jā, joprojām var reģistrēt bērnu rindā uz trīs bērnudārziem. Kā prioritāte uzņemšanai iestādē ir noteikta bērna un vismaz viena vecāka Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētā dzīvesvieta (rīdziniekiem Rīgas bērnudārzos ir prioritāte attiecībā pret bērniem, kas nav rīdzinieki).

Ar rindas garumu var runāt tikai mācību gada sākumā. Uz 2017./2018. gada sākumu rindā bija ap 1000 bērnu, kuriem vieta nebija nodrošināta, kaut gan viņi bija izteikuši vēlmi uzsākt bērnudārza gaitas tieši šajā gadā. Tie ir bērni vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem. Ar 5-6 gadu vecuma bērniem un viņu nodrošināšanu ar vietām problēmu nav, visvairāk trūkst vietu pašiem mazākajiem bērniem.
Ne vienmēr pusotrs gads bērnam aprit līdz septembrim, kad sākas mācību gads. Ir arī bērni, kuri dzimuši oktobrī, novembrī un decembrī. Pa to laiku, kamēr bērni izaug līdz dārziņa vecumam, parasti grupas jau ir nokomplektētas. Tad, ja mazulis nav saņēmis vietu pašvaldības bērnudārzā, ir divas iespējas.

Pirmkārt – apmeklēt privāto bērnudārzu un saņemt Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu. Otrkārt – izmantot aukles pakalpojumus , kur arī ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojuma apmaksai, kas mēnesī, sākot ar 2019.gadu, ir 142.12 eiro. Saņemot šos pakalpojumus var turpināt gaidīt rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā. Lai pretendētu uz Rīgas domes līdzfinansējumu privātā bērnudārza maksājuma samazināšanai, nav obligāti jāstāv rindā pašvaldības bērnudārzā, bet bērnam ir jābūt deklarētam Rīgā.

Lai risinātu pirmsskolas pakalpojuma nodrošinājumu Rīgas pašvaldība sadarbojas ar privātajiem bērnudārziem, nodrošinot līdzfinansējumu. No 2019. gada janvāra ir paaugstināts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums, proti, par 1.5- 4 gadu veciem bērniem mēnesī līdzfinansējums ir 246.19 eiro, bet par 5-6 gadus (obligātais izglītības vecums) veciem bērniem tas ir 187.59 eiro mēnesī. Par šādu summu privātajam pakalpojuma sniedzējam ir jāsamazina maksa privātajā bērnudārzā.

Obligātās izglītības vecuma bērniem līdzfinansējums samazināts par valsts budžeta mērķdotācijas apmēru, jo MK noteikumi nosaka, ka privātai izglītības iestādei, izsniedzot vecākam rēķinu, ir jānorāda savas izmaksas pa izdevumu pozīcijām, kā arī pašvaldības atbalsta un valsts budžeta mērķdotācijas vienam bērnam kopējā apmēra samazinājums. Tas nozīmē, ka obligātās izglītības vecuma bērniem privātajās izglītības iestādēs attiecīgi ir jāsamazinās mācību maksa par valsts budžeta mērķdotācijas daļu.

Jā, vēl joprojām bērnu uzreiz pēc dzimšanas var piereģistrēt ne vairāk kā trīs pirmsskolas izglītības iestādēs.

2. Sociālie dzīvokļi galvenokārt ir paredzēti maznodrošinātām pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti. Citām personu grupām, kuras atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību, tiek piedāvāti īrēšanai pašvaldībai piederošie īres dzīvokļi. Šeit jāpiebilst, ka palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā tiek reģistrēts ierobežots personu loks, kuru paplašināt, piemēram, izveidojot jaunu palīdzības reģistru jaunajām ģimenēm, tuvākajā laikā nav plānots. Personas lēmums mainīt dzīvesvietu neuzliek attiecīgai pašvaldībai pienākumu nodrošināt viņu ar dzīvojamo telpu.

2016. gada martā pēc renovācijas nodoti ekspluatācijā 15 dzīvokļi dzīvojamā mājā Dubultu ielā 4, savukārt rudenī pēc renovācijas tika nodota ekspluatācijā 48 dzīvokļu māja Ieriķu ielā 28 un sociālā dzīvojamā māja ar 215 dzīvokļiem Aglonas ielā 35/1. Arī 2017.gadā pēc renovācijas nodots ekspluatācijā 31 dzīvoklis dzīvojamā mājā Mārupes ielā 39.

Savukārt 2019. gadā paredzēts pēc renovācijas nodot ekspluatācijā 18 dzīvokļu dzīvojamo māju Valdlauču ielā 10 un saskaņā ar Rīgas domes lēmumu 2019.gada nogalē ieplānots pabeigt sociālo dzīvojamo māju 1.kārtas ar 218 dzīvokļiem Mežrozīšu ielā, Bolderājā, būvniecību.

 

#2391 Gundega B. 2018-12-03 16:08:27
Laba diena! Vai tiks remontēts Zemitānu tilts? Pie Zemitānu stacijas tās trepes, kas ved no tilta uz leju. Tātad abas apakšā ir apliktas ar sētu. Jau kādu laiku. Bet pēc remonta vēl neizskatās. Kāpēc tā?

 • 2018.gada vasarā tika veikta galvenā inspekcija un inspekcijas slēdzienā konstatēts, ka tilta stāvoklis no nestspējas viedokļa ir apmierinošs, bet no lietojamības viedokļa neapmierinošs. Kāpņu margu un atsevišķu konstrukciju stāvoklis neapmierinošs, tāpēc rekomendēts izstrādāt tilta pārbūves būvprojektu.
  Jorģa Zemitāna tilta betona konstrukcijām ir veikta aizsargslāņa nokalšana zonās, kur pastāv tā atdalīšanās risks, veikta kāpņu korodējušo metāla nosedzošo konstrukciju demontāža, un ir veikta to zemtilta zonu daļu, kur pastāv drošības apdraudējuma risks, nožogošana. Rīgas domes Satiksmes departaments ir uzdevis pilnsabiedrības “Daugavas labā krasta uzturētājs”, kas saskaņā ar līgumu, nodrošina transporta būvju ikdienas uzturēšanu, turpmāk pievērst pastiprinātu uzmanību Jorģa Zemitāna tilta regulārai apsekošanai, un nepieciešamības gadījumā veikt darbības satiksmes dalībnieku drošības nodrošināšanai.
  2018.gada maijā drošības palielināšanai uz tilta kāpnēm uzstādītas pagaidu margas, kas nepieļauj gājēju piekļūšanu esošajām margām. Lai novērstu tilta defektus un saglabātu tā nestspēju un ilgmūžību, nepieciešams izstrādāt Jorģa Zemitāna tilta atjaunošanas būvprojektu.
 • Jorģa Zemitāna tilta pārbūves būvprojekta izstrāde tiks uzsākta 2019.gadā. Pārbūve varētu sākties 2020.gadā.
 • 5. februārī uz Zemitāna tilta tika uzstādītas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes, līdz ar ko turpmāk tur pārvietoties varēs ar ātrumu 30 kilometri stundā. Šāds lēmums pieņemts, jo mainīgo laikapstākļu dēļ uz tilta strauji veidojas bīstamas bedres. Rīgas domes Satiksmes departaments aicina autovadītājus būt vērīgiem un ievērot jaunos ierobežojumus. Ierobežojums būs spēkā līdz brīdim, kad tiltu apsaimniekotāji varēs aizpildīt bedres ar atbilstošu karstā asfalta tehnoloģiju. Šādus darbus iespējams veikt, kad gaisa temperatūra ir +5 līdz +10 grādu robežās.

 

#2390 Viktorija 2018-12-03 14:21:47
Labdien! Vai atlaides studentu braukšanas kartēm sabiedriskajā transportā attiecas arī uz tiem studentiem, kuri dzīvo Rīgā, bet studē Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī vai Jelgavā?

Studentiem, kuri iegūst augstāko izglītību kādā no Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētām izglītības iestādēm, sabiedriskajā transportā pienākas braukšanas maksas atvieglojumi. Atlaides pienākas arī studentiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā un kuri studē ārpus Rīgas reģistrētā augstākās izglītības iestādē. Ar atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā var braukt pilna laika studējošie un nepilna laika studenti.

Rīgas domes 2010.gada saistošie noteikumi Nr.89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” nosaka, ka Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošie un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošie – braukšanas maksas atvieglojums:

 • EUR 25,00 (t.sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām vienā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā;
 • EUR 34,00 (t.sk. PVN) apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām visos tramvaju, trolejbusu vai autobusu maršrutos.

 

#2389 Arnolds B. 2018-11-30 11:11:22
Labrīt. Vai Aldara parka labiekārtošanai būs būt? Gaidām ar nepacietību. Attīstības departamenta mājas lapā stāv rakstīts, ka termiņš 2017.gads. Vai tiešām būšu palaidis garām un viss jau ir izdarīts?

Mājaslapā norādītais termiņš attiecas uz parka būvprojekta izstrādi, nevis uz būvniecību. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodrošina projekta “Aldara parka rekonstrukcija (metu konkurss, būvprojekta izstrāde)” īstenošanu, kura ietvaros personālsabiedrība “RE-ARTA” ir izstrādājusi būvprojektu. Būvprojekts šobrīd ir saskaņošanas procesā ar inženierkomunikāciju turētājiem. Objekta būvniecība ir atkarīga no pašvaldības finanšu iespējām tuvākajos gados.

Aldara parka pārbūves metu konkursa, kas noritēja 2016.gadā, augstākās vietas ieguvējs pilnsabiedrība “Re-Arta”, kuras biedri ir arhitektu biroji SIA „ARH STADIJA” un SIA „Baltex Group”, kopš 2017.gada februāra veic parka pārbūves būvprojekta izstrādes darbus.

Izstrādājot parka pārbūves būvprojektu, parks tiks veidots kā mūsdienīgs apkaimes parks ar daudzveidīgām atpūtas iespējām dažādām iedzīvotāju vecuma grupām, vienlaikus saglabājot vēsturisko romantisma gaisotni. Pārbūves ietvaros paredzēta mākslīgo pilsdrupu un kādreizējās ūdenstilpnes funkcionalitātes risinājumu izstrāde, dārznieka mājas un labierīcību izbūve, brīvdabas amfiteātra un vietas vasaras kafejnīcai izbūve, bērnu un jauniešu aktīvās zonas izveide, tajā skaitā iezīmējot vietu veloparka, skeitparka izveidei Rīgas 28.vidusskolas tuvumā, kas jau tiks īstenots nākamo projektu ietvaros. Tāpat tiks nodrošināti labiekārtojuma elementi, vides pieejamības risinājumi (visiem sabiedrības locekļiem, t.sk. iespēju robežās – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar maziem bērniem). Īpaša uzmanība tiks pievērsta apstādījumu veidošanai un nodrošināšanai. Paredzēts risināt arī nožogojuma jautājumu, ņemot vērā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja „Dauderi” nodaļas teritoriju un dzelzceļa sliedes, kā arī visa parka teritorijas norobežošanu tumšajās diennakts stundās Aldara parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā, kas veidots 19.gs. beigās kā alus darītavas „Waldschlößchen” jeb „Meža pils” (mūsdienās – A/S „Aldaris”) īpašnieka savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. 20.gs. trīsdesmitajos gados parks tika pārbūvēts un izmantots valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vajadzībām, bet pēc Otrā Pasaules kara parks kļuva par publiski pieejamu teritoriju.

Mūsdienās Aldara parks un mākslīgās pilsdrupas ir vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis, taču tas atrodas degradētā stāvoklī un tiek izmantots lielākoties Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju ikdienas solim, kā arī Rīgas 28.vidusskolas skolēnu aktivitāšu vajadzībām, savukārt mākslīgās pilsdrupas, kas kopš 20.gs. sešdesmitajiem gadiem tika izmantotas kā alpīnistu treniņu un sacensību vieta, bet drošības apsvērumu dēļ vairs nav piemērotas alpīnistu nodarbībām.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes