Par aktuālo Rīgā (25.04.2019.)

Par aktuālo Rīgā (25.04.2019.)

26.04.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums “Par aktuālo Rīgā” Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

 

Raidījuma ieraksts:

 

#2468 Šoferis123 2019-04-07 11:26:55
Sveiki. Tilti sāpīgā tēma. Kas notiks ar Dienvidu tilta 4.kārtu. Cik saprotu, tiek izstrādāts projekts. Kad tas tiks pabeigts un uzsākta celtniecība?

Šobrīd notiek aktīvs Dienvidu tilta 4.kārtas projektēšanas process. Tiek izstrādāts apjomīgs Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai būvprojekts, lai jau šogad (rudens beigās), piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, varētu uzsākt tā būvniecību.

 

#2467 Indra 2019-04-06 08:42:40
Laba diena! Par suņiem. Kur es bez stresa varu pastaigāties ar suni un nesatraukties, ka man kāds aizrādīs, vai ir tiesīgs to darīt? Vai drīkstu pastaigāties konkrēti pa Juglas promenādi?

 • Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” (turpmāk – Noteikumi) 12.1. un 12.2. punkts nosaka, ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved pavadā, kā arī sunim ir uzlikts uzpurnis, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai.
 • Noteikumu 13. punkts nosaka: pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību;
 • Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldība ierobežojumus pastaigai ar suni ir noteikusi Rīgas domes 19.06.2007. saistošajos noteikumos Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”, kas paredz, ka publiskās vietās aizliegts: laikā no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00 vest pastaigā suni bez pavadas Rīgas pilsētas apstādījumos (apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības [..]), izņemot speciāli šim nolūkam ierīkotas un norobežotas teritorijas (6.8.punkts), un vest suni pastaigā bērniem paredzētās rotaļu un izklaides vietās un sporta laukumos (6.9.punkts).
 • Jāatceras, ka publiskas vietas nav pašu mājas pagalms un pat vislielākajā mīlestībā sunim nedrīkst ļaut skraidīt, kur ienāk prātā. Tomēr Rīgā ir atpūtas vietas, kur īpaši padomāts ne tikai par cilvēku, bet arī suņu labsajūtu:
  • Vērmanes dārzs;
  • Daugavas promenāde;
  • Ziedoņdārzs (Ziedoņdārzs ir viens no nedaudzajiem Rīgas centra parkiem, kur izveidots arī speciāls suņu pastaigas laukums.);
  • Grīziņkalna parks;
  • Ziemeļblāzmas parks;
  • Lucavsala – suņiem te ir īpašs suņu laukums;
  • Uzvaras parks;
  • Rīgas mežaparki.

Suņi nedrīkst atrasties Rīgas oficiālajās peldvietās! Bez pavadas suns nedrīkst uzturēties īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, Rīgas pilsētas apstādījumos (tās ir visas zaļās teritorija, kas atrodas ārpus mežiem, mežaparkiem un purviem, ieskaitot kapsētas un pagalmus) un bērniem paredzētos rotaļu un sporta laukumos. Un, lai kur jūs aizvestu kopīgie piedzīvojumi, pārliecinieties, ka ceļš zem jūsu kājām paliek tīrs un kārtīgs!

Ar suni drīkst pastaigāties pa Juglas promenādi, ievērojot noteikumus, kas attiecas uz suņu turēšanu un tā pastaigu pilsētā. (Izveidojot Juglas promenādi Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija neuzlika nekādas zīmes vai norādes, kas kaut kādā veidā regulētu darbības ar suņiem.)

 

#2466 Ināra 2019-04-05 15:24:00
Labdien! Mana laba paziņa dzīvo viena divistabu dzīvoklī. Viņa ir 88 gadus veca. Sociālais dienests piedāvāja iespēju nodrošināt dzīvokļa pieskatīšanu piecas reizes nedēļā. Pie viņas nāk patīkama un uzmanīga sieviete. No pensijas par šiem pakalpojumiem nākas maksāt 115.77 eiro. Kā rezultātā dzīvošanai no pensijas nekas daudz pāri nepaliek. Tādēļ sieviete lūdza sociālajam dienestam samazināt aprūpes dienas no piecām uz divām reizēm nedēļā. Saņēma atbildi, ka to nav iespējams mainīt. Pārrēķinu nav iespējam veikt un jebkurā gadījumā par divām dienām būs jāmaksā tikpat cik par piecām. Lūdzu risiniet situāciju un palīdziet kundzei.

Jebkurai personai, jebkurā situācijā, mainoties apstākļiem, ir iespēja vērsties Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD), ziņot par vajadzībām, saņemt novērtējumu un vajadzībām atbilstošu risinājumu. Ja persona, kura raksta par situāciju tiešām ir RSD kliente un saņem aprūpes mājās pakalpojumu pakalpojuma sniedzēja veidā, tad viņai ar pakalpojuma sniedzēju būtu jābūt noslēgtam līgumam, kurā noteikts, ka klienta pienākums ir ziņot RSD par izmaiņām savā veselības stāvoklī, vai iespējām piesaistīt citus resursus (piemēram, ģimenes locekļus) aprūpes darbu veikšanā, kas ir vai var būt par pamatu pakalpojuma apmēra un satura grozīšanai.

Personas minētajā stāstā tiešā veidā nav saprotams, ka personai būtu izmaiņas veselības stāvoklī, vai aprūpes darbus varētu veikt, izmantojot citus resursus, taču tas neizslēdz iespēju personai ziņot RSD, ka viņai ir nepieciešams mazāka apjoma atbalsts aprūpes darbu veikšanā, norādot, kuri aprūpes darbi tiešām ir vitāli nepieciešami, no kuriem varbūt varētu atteikties, lai spētu par pakalpojumu samaksāt sev vēlamo daļu no saviem ienākumiem.

Situācija, ka RSD neļautu klientei samazināt pakalpojuma apjomu, nav pieļaujama! Klientei jāvēršas tajā RSD Teritoriālajā centrā, kurā viņai šis pakalpojums tika piešķirts, ja neizdodas saruna ar sociālo darbinieku, tad jāvēršas pie Teritoriālā centra vadītāja. Ja arī tad nerodas risinājums, ir jāvēršas pie RSD vadītāja Ervina Alkšņa, kurš pieņem pirmdienās Baznīcas ielā 19/23, 102.kab. Viņš pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Jāpiesakās pa tālr. 67105185.

 

#2465 Kārtībai jābūt 2019-04-03 20:21:21
Sveiki, Vai domē tiek domāts par agresīvo un neadekvāto riteņbraucēju, kuri gāž no kājām un skrāpē mašīnas, un kuru dēļ rodas ceļu satiksmes negadījumi, sodīšanu? Tas taču nav normāli, ka viens ar riteni, kuram nav bremžu, notriec cilvēku un mierīgi aizbrauc. Pat nav zināms, vai tas bija Jānis vai Pēteris.

Prioritāri tas ir Valsts policijas (turpmāk-VP) jautājums. Rīgas pašvaldības policijas darbinieki (turpmāk-RPP) nav tiesīgi izskatīt ceļu satiksmes negadījumus, kā arī VP pārziņā ir kopējā Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas uzraudzība. Tomēr, aplūkojot CSDD statistiku, jāsecina, ka lielākoties negadījumos, kuros iesaistīti velosipēdi, velosipēdists ir cietušais, nevis negadījuma izraisītājs.

Vasarās tie RPP darbinieki, kuri no septembra līdz maijam strādā Rīgas izglītības iestāžu apkārtnē, pārsēžas uz velosipēdiem un patrulē Rīgas ielās, parkos un citās vietās ar velosipēdiem. Iespēju robežās velopatruļu darbinieki veic arī pārrunas ar citiem velosipēdistiem, lai uzlabotu kopēju velokultūru Rīgā.

Pašu kontroli (satiksmes uzraudzību) ir tiesīga veikt VP, taču, lai zinātu par problemātiskākajām vietām, ir svarīgi, ka policija par tām tiek informēta. Piemēram, vienu brīdi ļoti daudz pārkāpumu bija uz veloceliņa Imanta – Jūrmala, tādēļ VP tur strādāja pastiprinātāk. Informāciju policijai var nodot gan sociālajos tīklos, gan vienkārši piezvanot.

 

#2464 Valters 2019-04-03 10:49:47
Rīgas dome aicina uz tikšanos Dārziņu apkaimes iedzīvotājus. šī tikšanās notika 11.aprīli. 2018.gadā tika apzinātas iespējas un saņemtas atbildes par vairāku, apkaimes infrastruktūras tālākai attīstībai būtisku jautājumu īstenošanas gaitu un ieplānotajiem darbiem, par kuriem nozaru departamentu atbildīgie darbinieki pastāstīs tikšanās reizē, kā arī uzklausīs iedzīvotāju viedokļus un priekšlikumus. Varbūt īsuma pastāstiet par šo tikšanos kas tika izrunāts ?

Svarīgi un prioritāri ir tikties ar visu Rīgas apkaimju iedzīvotājiem. Vairākas šādas diskusijas ar Imantas, Sarkandaugavas, Ķengaraga iedzīvotājiem jau notikušas un notiks regulāri arī citās apkaimēs. Nākamā tikšanās ar Torņakalna apkaimes iedzīvotājiem notiks 16.maijā.

Par Dārziņiem – tikšanās laikā piedalījās daudz apkaimes iedzīvotāju, viņu jautājumi tika uzklausīti un ir sniegti apsolījumi no Rīgas domes puses, kuros pašvaldība var palīdzēt. Pašvaldība apņemas pagarināt Daugavas piekrastes promenādi līdz pat Zirņu salai, tādējādi sakārtojot krastmalu. Taču tas var prasīt laiku, jo pirms Dārziņiem, virzienā uz centru, ir jāvienojas ar privātīpašniekiem par zemju atpirkšanu, lai promenādi pagarinātu. Vienlaikus, Austrumu izpilddirekcijas vadītājs Dmitrijs Pavlovs tiksies ar Dārziņu iedzīvotāju pārstāvjiem, lai apspriestu trīs peldvietu labiekārtošanu Daugavas piekrastē.

Tiks labiekārtota vieta ap pieturu Tīrumi Maskavas ielā –“kabatas”, gājēju pārejas, luksofori. Tiks veikta vispārēja meliorācijas sistēmas inventarizācija Dārziņos, lai saprastu kā uzlabot situāciju. Taču te ļoti nozīmīga ir Dārziņu iedzīvotāju līdzatbildība – ir privātīpašnieki, kuri patvaļīgi aizber meliorācijas grāvjus, nenodrošinot caurteku. Inventarizācijā šīs adreses tiks noskaidrotas un sekos sankcijas.

Ir īpašnieki, kuri nav atvirzījuši savus žogus no sarkanām līnijām, tas apgrūtina operatīvo dienestu transportu darbību. Jūnijā Rīgas pilsētas būvvalde plāno ar drona palīdzību apsekot visu Dārziņu teritoriju, būs brīdinājumi un tad sekos sankcijas.

Tāpat tiks salabots Jāņogu ielas posms, kas turpinās mežā. SIA “Rīgas meži” tur jau veikuši zaļās zonas sakopšanas darbus, ielas daļa tiks savesta kārtībā, tiks uzstādīta koka barjera. Barjeras uzdevums atrisināt problēmu ar atkritumu izmešanu mežā.

Tiek plānota sapulce ar Rīgas domes Satiksmes departamenta un Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” vadību par ielu stāvokli, sabiedriskā transporta organizēšanu Dārziņos.

 

#2463 Lotars 2019-04-03 10:43:28
Sveiki, dzirdēju, ka Brasas cietums tiek aizslēgts.. kas ar šo ēku būs?? Jeb vienkārši to cietumu restaurēs, vai kas tur īsti notiks?

Rīgas pilsētas Būvvaldes rīcībā nav informācijas par Laktas ielu 4 (Brasas cietums) – nav ierosināta kāda būvniecība vai atjaunošana.

Par Brasas cietumu atbildīgā iestāde ir Tieslietu ministrija.

Ar 2019. gada 1. aprīli tiks likvidēts Brasas cietums, tādējādi turpinot ieslodzījuma vietu reformas un ļaujot Ieslodzījuma vietu pārvaldei (IeVP) ietaupīt 3,5 miljonus eiro. Līdz ar Brasas cietuma slēgšanu visi notiesātie ir pārvietoti uz citām Latvijas ieslodzījuma vietām ar atbilstošu soda izpildes režīmu, savukārt personālam piedāvātas turpmākā darba un dienesta iespējas Rīgā un Rīgas reģionā.

Brasas cietuma ēkas un zeme 1,48 ha apmērā ir Tieslietu ministrijas īpašums, tādēļ lēmuma pieņemšana par turpmāko cietuma teritorijas pielietojumu ir ministrijas pārziņā. Gala lēmumu par tālāku darbību būs iespējams pieņemt pēc teritorijas sakārtošanas darbu noslēgšanas. Latvijas ieslodzījuma vietu reformu mērķis ir mūsdienīga soda izpilde drošā cietumu infrastruktūrā.

Par Brasas cietumu:
Brasas cietums (agrāk Rīgas termiņcietums) ir slēgtais cietums Rīgā, kur mūsdienās sodu izcieta ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši par smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu. Tā bija viena no desmit IeVP pārziņā esošajām Latvijas ieslodzījuma vietām, kuru uzdevums ir nodrošināt ar brīvības atņemšanu saistīta soda izpildi. Šī cietuma vēsture sākas divdesmitā gadsimta sākumā, kad Cietumu valde nolemj sākt jaunas ieslodzījuma vietas būvniecību Brasas apkaimē. No 1905. līdz 1911. gadam latviešu būvuzņēmējs K. Ķergalvis organizē trīs ķieģeļu namu celtniecību, bet vienlaikus ar Tieslietu ministrijas atbalstu tiek iegādātas vairākas tuvākajā apkārtnē esošās ēkas, nolūkā paplašināt topošās ieslodzījuma vietas teritoriju. Brasas cietums sāk savu darbību pēc pirmās ēkas celtniecības darbu pabeigšanas 1907. gadā. Sākotnēji Brasas cietumā ieslodzīja tikai vīriešus, bet vēlāk tajā ievieto arī sievietes un nepilngadīgos. Pēc Brasas cietuma slēgšanas Latvijā turpinās darboties deviņas ieslodzījuma vietas, divas no tām – Rīgā.

 

#2462 Tūrists 2019-04-03 08:35:16
Labdien. Pirms laika rakstīju par šādu ierosinājumu: plāns pie Centrāltirgus ieejas, ieejām, kur kas atrodas. Virzienu norādes vispār būtu ideāli. Var arī ar tulkojumiem, lai arī tūristiem ērti. Ideāli-informācijas centrs. Tika teikts, ka pie tā tieši strādā? Cik tālu ir šis projekts?

Saskaņā ar apstiprinātu AS “Rīgas Centrāltirgus” Mārketinga stratēģijas 2018.–2022. gadam un AS “Rīgas Centrāltirgus” Tūrisma attīstības koncepcijas pasākumu realizācijas plānu 2019.gadam, informatīvo zīmju izvietošanu Centrāltirgus teritorijā ir jāpabeidz līdz 30.06.2019. Pašreiz notiek darbs pie tehniskās specifikācijas izveides ideju konkursam.

Informatīvo zīmju izvietošana, kā arī informācijas centra atklāšana notiks pēc Jāņiem – jūnija beigās, jūlija sākumā.

 


Aktualitātes