07.00 – 11.00       Rīta Šovs TIK TIK TIK
07.00 Ziņas
07.30 Eiroparlamenta ziņas
08.00 Ziņas
08.30 Sporta ziņas
08.35 Anatolija Noslēpums
09.00 Ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas
11.00 – 12.00 11.00 Ziņas
Dienas mūzika
12.00 – 15.00 Fredosaurus Rex. Dienasgrāmata 
12.00 Ziņas
12.20 Pasaules TOP Klasika
12.30 Rīgas ziņas
13.00 Ziņas
13.30 Biznesa ziņas
14.00 Ziņas
15.00 – 16.00 15.00 Ziņas
15.30 Ekoloģijas ziņas
Pēcpusdienas mūzika
16.00 – 19.00 Artis Dvarionas
16.00 Ziņas
16.30 Medicīnas ziņas
17.00 Ziņas
17.15 Slengotava
17.30 Auto ziņas
18.00 Ziņas
18.30 Par aktuālo Rīgā. Studijā Andris Ameriks
19.00 – 20.00
Zaļais stūris
20.00 – 23.00 Vakara mūzika
23.00 – 07.00 Nakts Mūzika