Oskaritto – Es ticu

Oskaritto – Es ticu

19.01.2021

Oskaritto īstajā vārdā Oskars Lazda. Pirmsākumi dziesmu rakstīšanā ir meklējami apmēram no 2006. gada. Oskaritto pirmā dziesma „Mīlestības stāsts” tika ierakstīta studijā pie Guncha[Do]. Otrā un trešā dziesmas „Krusttēvam” un „Hiphops” ar Scorpi tika ierakstītas „Studija skapis”. Dziesma „Re ko!” tika ierakstīta pie Ingusa (Punkts Uz I). Tika uzņemts arī „ Re ko!” dziesmai amatieru līmenī videoklips. Vairāk vai mazāk gadiem ejot un iegūstot pieredzi no dažādiem Hiphopa māksliniekiem, tika nolemts par savas studijas izveidošanu Salaspilī, kura pašlaik jau pārcēlusies uz Ogri. Par studiju lietām jāsaka paldies KZR.

Dziesmas teksts tika rakstīts 2020. gada sākumā, dziesma 2020.gadā jūlijā tika ierakstīta studijā. Teksta autors – Oskaritto, Mūzika – Allrounda. Mūzikai licence tika iegādāta shadowville.com. Sirsnīgs paldies Guncha[DO] par piedalīšanos šajā dziesmā. Dziesmas stāsts par to, ka es ticu uz augstāku spēku uz Jēzu Kristu, Dieva dēlu, kurš spēj pasargāt no visa ļaunā, ved mani uz pareizā ceļa. Ja, cilvēkam ir dvēselē ir grūti vai sastapies ar grūtībām, tad Dievs var piepildīt cilvēku dvēseli, dziedēt sāpes un padzirdīt garīgās slāpes pēc patiesā. Jēzus parāda gaismu, viņš palīdz nestaigāt tumsībā. Dažreiz satopamies ar tumšākiem laikiem, lūdzam Dievu, bet nesaklausām, bet jābūt pacietīgam, Dievs rādīs Tev ceļu un Tavu dvēseli dziedēt spēs.

Novēlu cilvēkiem dzīvot ticībā, ja būs ticība cilvēku dvēselē, tad arī būs cerība un mīlestība.