Par aktuālo Rīgā (16.06.)

Par aktuālo Rīgā (16.06.)

17.06.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1654 Arnis 2016-05-30 17:42:29

Vai nav iespējams ierīkot gājēju pāreju Gaiļezera ielā pie Eizenšteina ielas? Šajā vietā cilvēki dodas uz RIMI veikalu no visa Mežciema mikrorajona, bet pāriet ielu ir ļoti bīstami, jo automašīnas kuras brauc pa Eizenšteina ielu un nogriežas pa labi uz Gaiļezera ielu brauc ļoti ātri (jo līkums ir lēzens). Par cik šis RIMI ir tuvākais veikals lielākajai daļai Mežciema mikrorajonam šo krustojumu ikdienā šķērso vairāki simti (varbūt tūkstoši) iedzīvotāju (ieskaitot bērnus un vecākus cilvēkus). Ar cieņu, Arnis.

Šajā vietā nav iespējams ierīkot neregulējamu gājēju pāreju, jo ielai ir vairāk nekā viena braukšanas josla katrā virzienā.
Kā risinājums būtu gājēju luksofora izbūve, taču šajā gadā tāda netiek plānota.
Ņemot vērā, ka lielākā daļa šo krustojumu šķērso tieši lielveikala apmeklētāji, uzņēmums ir aicināts vērsties domē ar investīciju projektu par krustojuma labiekārtošanu tā apmeklētāju ērtības nodrošināšanai.

 

#1653 Vitolds 2016-05-30 15:43:31

Dzīvoju Hāpsalas ielā 1 kopuss 3, piesaistītajā zemesgabalā jau kuro reizi tiek veikts aku remonts uz māju ieskaujošajiem asfaltētajiem celiņiem, pa vienu no kuriem brauc viss rajons. Mēs neesam šīs zemes īpašnieki, šos celiņus lieto visi rajona kājāmgājēji un autobraucēji.Kādēļ mums ir jāmaksā par šiem remontiem? Apsaimniekotājs uzskata šo par iekškvartālu. Atbildiet lūdzu, jo namu pārvaldes Ziemeļu nodaļa uz mūsu jautājumiem atbild tikai ar atrakstīšanos rupjā formā.

Dzīvojamajā mājā Hāpsalas ielā 1 k-3, Rīgā, (turpmāk – Dzīvojamā māja) tika veikti šādi remonta darbi:

1) 2014.gadā kanalizācijas sistēmas avārijas remonta darbi, ko veica PS „A.L.L. Remonts” (remonta darbu izmaksas 4648,40 EUR tika sadalītas atbilstoši dzīvokļu platībām, nosakot apmaksas termiņu – seši mēneši). Par nepieciešamību veikt avārijas remonta darbus, kā arī par to veikšanu Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki tika informēti 26.09.2014. paziņojumā Nr.15-2/33183 un 23.10.2014. paziņojumā Nr.15-2/37312.

2) 2015.gadā Dzīvojamās mājas bojātā individuālā siltummezgla (ISM) siltummaiņa nomaiņas avārijas remonta darbi, ko veica AS “Rīgas siltums” (remonta darbu izmaksas 583,29 EUR tika sadalītas atbilstoši dzīvokļu platībām, nosakot apmaksas termiņu – divi mēneši). Par veiktajiem avārijas remonta darbiem Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki tika informēti 16.10.2015. paziņojumā Nr.15-3/40931.

3) 2016.gadā kanalizācijas sistēmas tīrīšanas darbi, kuru izmaksas 9,68 EUR apmērā tika segtas no Dzīvojamajai mājai izveidotā avārijas situāciju novēršanai nepieciešamā uzkrājuma. Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas darbus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RADESS Ltd”. Par veiktajiem darbiem Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki tika informēti 17.03.2016.. paziņojumā Nr.15-3/16557.

4) 20.04.2016. paziņojumā Nr.15-3/22269 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informēja dzīvokļu īpašniekus, ka 20.04.2016., veicot Dzīvojamās mājas apsekošanu konstatēta avārijas situācija – divu kanalizācijas sistēmas skataku bojājumi (ap akām izveidojušies asfalta iesēdumi, kas apdraud gājēju un transportlīdzekļu drošību). Paziņojumā dzīvokļu īpašnieki tika informēti, ka avārijas situācijas remonta darbi tiks veikti atbilstoši normatīvu prasībām.

Dzīvojamā māja sastāv no 30 dzīvokļu īpašumiem un 2 neapdzīvojamajām telpām, attiecīgi Dzīvojamā māja un ar to saistītās inženierkomunikācijas ir visu 32 nekustamo īpašumu īpašnieku kopīpašums. Dzīvokļa īpašuma likuma 2.pantā noteikts, ka dzīvokļa īpašums dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums (attiecīgi neapdzīvojamo telpu īpašniekiem saistoši dzīvokļu īpašnieku pienākumi), turklāt dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi (attiecīgi dzīvokļu īpašnieku atbildība neaprobežojas tikai ar tiem piederošajiem tiesiski nodalītajiem patstāvīgajiem nekustamajiem īpašumiem (dzīvokļiem) – pienākumi un saistības, kas attiecināmas uz Dzīvojamo māju un tās inženierkomunikācijām, pildāmas visiem dzīvokļu īpašniekiem kopīgi). Izdevumi Civillikuma 1071.panta izpratnē ietver ne tikai kopējas lietas saglabāšanas un uzturēšanas izdevumus, bet arī nepieciešamos apsaimniekošanas, pārvaldīšanas, remonta un citus nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar kopējo lietu.

Ņemot vērā minēto, Dzīvojamās mājas un tās inženierkomunikāciju remonta darbu izmaksas jāsedz Dzīvojamās mājas dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašniekiem.

 

#1652 Svetlana 2016-05-30 15:38:14

Ķengaragā aprīlī un maijā tiek veikti iekškvartālu remonti-Festivāla ielā 1, Ikšķiles ielā 3,5,7,7/1,9,11,13, Aviācijas ielā 25 un citās adresēs. Mēs dzīvojam Ikšķiles ielā 15 (pašvaldības māja). Gribētos zināt ko nogrēkojušies mūsu mājasiedzīvotāji un kādēļ netiks veikti remontdarbi mūsu pagalmā. Mūsu māja ir tepat blakus mājām Ikšķiles ielā 11 un 13, kur darbi jau praktiski pabeigti.

 Atbilde sniegta pie jautājuma Nr. #1649

 

#1651 Kiro 2016-05-30 15:35:20

Uz kāda pamata Rīgas dome ir nolēmusi iedzīvotājiem noteikt kad un kādus veikalus apmeklēt? Gribat nozagt divas dienas, kad vecāki ar bērniem dodas iegādāties apgērbu, apavus, rotaļlietas un citas nepieciešamās preces?Izraēlas iedzīvotāji nav apmierināti, ka pie viņiem ir tāda kārtība. Bet viņiem ir Tora!No sākuma veiciet sabiedrisko aptauju medijos un internetā!Tad jau redzēsiet ko tauta domā par šo neprātīgo iniciatīvu, kas tiktu attiecināta pat uz mazajām iekškvartālu bodītēm. Šo absurdo ideju cenšasa realizēt ar vēl absurdākiem līdzekļiem. Vai ir augšāmcēlies Hruščovs un viss notiek “ pēc darbaļaužu lūguma”?

Atbilde sniegta pie jautājuma Nr. #1650

 

#1650 Kiro 2016-05-30 15:22:21

Uz kāda pamata Rīgas dome ir nolēmusi iedzīvotājiem noteikt kad un kādus veikalus apmeklēt? Gribat nozagt divas dienas, kad vecāki ar bērniem dodas iegādāties apgērbu, apavus, rotaļlietas un citas nepieciešamās preces Izraēlas iedzīvotāji nav apmierināti, ka pie viņiem ir tāda kārtība. Bet viņiem ir Tora!No sākuma veiciet sabiedrisko aptauju medijos un internetā! Tad jau redzēsiet ko tauta domā par šo neprātīgo iniciatīvu, kas tiktu attiecināta pat uz mazajām iekškvartālu bodītēm. Šo absurdo ideju cenšas realizēt ar vēl absurdākiem līdzekļiem. Vai ir augšāmcēlies Hruščovs un viss notiek “ pēc darbaļaužu lūguma”?

Šis nav Rīgas pilsētas pašvaldības kompetences jautājums.

Publiski pieejama informācija, ka parakstu vākšana par šo inciatīvu uzsākta sabiedrības iniciatīvu portālā “ManaBalss.lv”. Kā iniciatīvas iesniedzējs norādīts Ivars Mežinieks. Portāls “ManaBalss.lv” ir sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ikviens 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis var ierosināt un parakstīt iniciatīvas. Katra iniciatīva, ko paraksta vismaz 10 000 pilsoņu, nonāk Saeimā, un pēc tam – lēmumu pieņēmēju dienaskārtībā, tātad jautājumi un priekšlikumi būtu iesniedzami iniciatīvas autoram un tikai gadījumā, ja tā savāks 10 000 pilsoņu parakstu un šis jautājums nonāks Saeimas dienaskārtībā –  Saeimai.

 

#1649 Svetlana 2016-05-30 15:18:08

Ķengaragā aprīlī un maijā tiek veikti iekškvartālu remonti-Festivāla ielā 1, Ikšķiles ielā 3,5,7,7/1,9,11,13, Aviācijas ielā 25 un citās adresēs. Mēs dzīvojam Ikšķiles ielā 15 (pašvaldības māja). Gribētos zināt ko nogrēkojušies mūsu mājasiedzīvotāji un kādēļ netiks veikti remontdarbi mūsu pagalmā. Mūsu māja ir tepat blakus mājām Ikšķiles ielā 11 un 13, kur darbi jau praktiski pabeigti.

Iedzīvotāju satraukumam nav pamata. Rīgas domes mājas lapā ir karte, kurā skaidri redzams, ka iekškvartālu Ikšķiles ielā 15 paredzēts remontēt 2016. gadā. Tas, ka visos iekškvartālos  darbi nenotiek vienlaicīgi, ir racionāla darba organizācija. Pirmkārt tiek satremontēti tie ceļi un tiem pieguļošā teritorija, kas ir svarīgi tranzīta kustībai, savieno ielas un iet gar vairākiem namiem (Festivāla ielā 1, Ikšķiles ielā 3,5,7,7/1,9,11,13 un Aviācijas ielā 25, 23). Tikai pēc tam ķeras klāt pie mazāk “pinķerīgiem” atsevišķi stāvošiem objektiem (Maskavas 377, Ikšķiles 15, Aviācijas 7).

 

#1648 Mihails 2016-05-30 15:04:38

Ludzu atbrauciet un paskatities kads asfats Riga,Patversmes 26(tur vispas nau nekada asfalta) pie mūsu kapnutelpam,trotuariem..nau nekada asfalta jau 10 gadus..ludzu palidziet

Dzīvojamā māja Patversmes iela 26 (turpmāk – māja) atrodas Patversmes un Pededzes ielas stūrī.

Mājai gar gala sienu Pededzes ielā Rīgas dome ir atjaunojusi gājēju ietvi ar bruģakmens segumu, fasādes pusē Patversmes ielā Rīgas dome gājēju ietvi ir atjaunojusi ar asfaltbetona segumu.

Celiņi kas nodrošina mājas iedzīvotāju piekļūšanu no Patversmes ielas gājēju ietves līdz kāpņu telpām atrodas uz mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā esošā zemes gabala kuriem par saviem līdzekļiem jānodrošina šo celiņu uzturēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā, pieņemot lēmumu kopsapulcē, par to remontu vai atjaunošanu no jauna par to informējot mājas apsaimniekotāju.

Saskaņā ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sniegto informāciju mājas dzīvokļu īpašnieki šobrīd veic finanšu līdzekļu uzkrājumu prioritāri svarīgākiem remonta darbiem (jumta seguma nomaiņai, logu nomaiņai kāpņu telpās, galvenās sadalnes un apgaismojuma rekonstrukcijai, kanalizācijas stāvvadu un apakšējās sadales nomaiņai, siltummezgla telpas renovācijai), līdz ar to, lai veiktu mājas iekšpagalma labiekārtošanas remonta darbus, t.sk. asfalta seguma ieklāšanu, mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums par darbu veikšanu, norādot arī remontdarbu izpildei nepieciešamā finansējuma avotu (esošais mājas uzkrājums vai jauna uzkrājuma izveidošana, nosakot termiņus un apjomus).

Ja mājas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņems lēmumu, ka minētie darbi ir nepieciešami, kā arī to veikšanai nodrošinās finanšu līdzekļus, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” veiks nepieciešamos remontdarbus atbilstoši kopības lēmumam.

 

#1647 Vilnis 2016-05-27 19:58:13

Labdien. Vēlējos noskaidrot kurš pieņēma lēmumu par atļauju izvedot maksas stāvvietu pie Gaiļezera bērnu slimnīcas? 

Jautājumā minētā autostāvvieta ir privātīpašumā esoša teritorija, ko apsaimnieko SIA Cityparks Latvija. 2016. gada 2. jūnijā Rīgas pilsētas būvvalde pārtrauca patvaļīgi uzstādītā autostāvvietas apmaksas aparāta ekspluatāciju pie Gaiļezera bērnu slimnīcas.

 

#1646 Gundars 2016-05-27 15:33:01

Es gribēju uzzināt kā tas īsti ir, ka tiek izbūvēti speciāli veloceļi, pa kuriem loģiski ka tiek paredzēts, ka pārvietosies velobraucēji, bet neviensa neseko līdzi tam kā salapo koki un cik zemu noliecas zari, jo ļoti daudz kur, kā piemēru varu minēt Valdemāra ielas veloceliņu un citus, kur braucot nu jau ļoti bieži zari vienkārši sitas sejā radot gan braucēju veselībai, gan kopējai satiksmes drošībai bīstamas situācijas. Jāpiebilst, ka šāda situācija ir arī braucot pa brauktuvi, uz ko tiek aicināti velobraucēji, piemēram Zirņu ielas posmā no Vesetas ielas līdz Valdemāra ielai. Kas to novērsīs???

Rīgas domes Satiksmes departaments regulāri, veicot ielu apsekošanu, piefiksē vietas, kuras būtu nepieciešams atzarot un nosūta Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, kas tālāk organizē koku atzarošanu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2016.gadā pieprasīja līdzekļus Rīgas vides aizsardzības fondā satiksmes drošības uzlabošanai gājēju celiņos un veloceliņos. Saskaņā ar Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr.3772 (prot. Nr.73, 25.§) ”Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2016.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” līdzekļi šim mērķim tika piešķirti. Šobrīd Mājokļu un vides departaments ir veicis iepirkuma procedūru, tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums un uzsākta darbu izpilde, veicot gājēju celiņu un veloceliņu tuvumā augošo koku un krūmu sakopšanu, tādējādi novēršot traucējumus satiksmes kustībai.

 

#1645 Ziedīte 2016-05-27 14:53:01

Labdien!Pagājušogad Mežaparkā notika tāds burvīgs pasākums kā šlāgerfestivāls, kas bija plaši visu vecuma grupu interesentu apmeklēts, tiešām bija prieks par tik reti skaistu pasākumu ar skaistu mūziku, dejām un ģimenisku kopābūšanu. Vēlētos uz šādu pasākumu uzaicināt arī ģimenes draugus, tādēļ vēlējos uzzināt vai šogad arī tiek plānots šlāgerfestivāls Mežparkā?

Jā, ņemot vērā lielo atsaucību pērn, arī šogad plānots rīkot Šlāgermūzikas festivālu. Tas notiks 20.augustā, zināmā mērā kā vasaras sezonas noslēguma pasākums. Programma tiks izziņota mazliet vēlāk.

Pie šī jautājuma vēlētos informēt, ka šobrīd tiek risināts jautājums par jumta izbūvi Mežaparka Zaļajā teātrī, lai šādi kultūras pasākumi nebūti tik atkarīgi no laika apstākļiem. Jau drīzumā Mežaparka apsaimniekotājs “Rīgas meži” varētu prezentēt projekta skices.

 

#1644 Piespiedu kārtā Rīdzenieks 2016-05-27 13:30:42

Labdien! Amerika kungs- kam jānotiek lai Rīgā beidzot savestu kārtībā ielas? Labi, necerēsim uz bedrēm, bet vismaz ceļu apzīmējumu. Gājēju pārejas (zebras) nodilušas, labi ja zīmei nav priekšā koks kas to aizsedz… vai tiešām jācieš cilvēkiem? Ceļu sadalošās joslas – vairs reti kur ir saglabājušās līnijas (nereti divjoslu iela pārtop par trīsjoslu) , daudzviet jau it kā labi- tāda jēdziena dubultā nepārtrauktā līnija vairs nav ir divas raustītas līnijas- var griezties kur gribi… Satiksmes departaments man atsūtīja atbildi- nav naudas, netiek plānots… kā tas iespējams, ja mazpilsētās kur uz vienu ielas kilometru ir 10-20x mazāk iedzīvotāju, firmu uc kas maksā nodokļus- attiecīgi pašvaldībai ir mazāks budžets – spēj uzturēt ielas… neskatoties uz to ka tur arī iet tranzītā kravas auto, baļķvedēji u.c. Pie reizes, kas ir atbildīgs par Valdeķa ielas 56 Mego veikala stāvvietu- atvainojiet,bet tur reāli bedres ir ap 20-30 cm dziļumā… ja lietus laikā, kad zem peļķēm nevar pamanīt bedres, par auto bojājumu atlīdzību varēs vērsties RD? Paldies…

Protams, ka horizontālais apzīmējums tiek atjaunots ik gadu un kārtība līdz šim bijusi ierastā, ka pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās uzsākta horizontālā apzīmējuma atjaunošana.
Tas atsākts atjaunot no maija vidus un darbs turpināsies visu vasaru. Uzreiz vienkārši fiziski nav iespējams atjaunot, nedaudz pacietības.
Minētā autostāvvieta nav Rīgas pilsētas pašvaldības īpašums.

 

#1642 Āris 2016-05-26 23:02:03

15, 18 un 31 autobusu galapunktā Dārziņos Rīgas Satiksmes autobusu šoferi ir spiesti pietaisīt mežu ( jo nav tualetes) . Vai RD ir plāno kaut ko darīt lietas labā, lai beigtu piesārņot mežu.

Tualetes ir galastacijās, tas ir, kur sēž galastaciju dispečeri un autobusu šoferi ir par to informēti un tiem ir iespēja izmantot minētās labierīcības. Savukārt apgriešanās lokos, kas ir arī Dārziņi tualetes izvietotas nav un to izvietošana šajās vietās plānota netiek.

Par dabisko vajadzību nokārtošanu publiskajās vietās Rīgas domes saistošajos noteikumos ir paredzēta administratīvā atbildība, t.i., naudas sods līdz 71 euro. Turpmāk Rīgas pašvaldības policijas darbinieki pievērsīs uzmanību jautājumā minētajai vietai un gadījumā, ja tiks konstatēta prettiesiska rīcība, vainīgās personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības.

 

#1641 Dainis Liepa 2016-05-26 22:52:48

Jautājums ļoti vienkāršs. Kad beidzot mēs atgriezīsimies pie tām vērtībām kad Rīgas ielas tika mazgātas. Visa šī pelēcība, putekļi,netīrās fasādes ir sekas tam, ka netiek mazgātas Rīgas ielas. Atceros tos laikus, kad sētnieki mazgāja ietves un auto mazgātāji katru rītu vasarā mazgāja Rīgu. Varbūt ir vērts aizdomāties to atsākt.

Tagad, vasaras sezonā, tiek veikta arī mitrā ielu tīrīšana ar specializēto tehniku, kas aprīkota ar vakuuma putekļu novākšanas iekārtām. Tā tiek veikta 1. un 2.uzturēšanas klases ielās divas reizes nedēļā, Rīgas centrālajā daļā ap Vecrīgu – piecas reizes nedēļā.

Ja autovadītāji pavasaros ievērotu pagaidu ceļa zīmes ar apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumiem, lai pēc ziemas sezonas uzturētāji varētu savākt smiltis, lielākā daļa no problēmām pašas no sevis atrisinātos.

 

2 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments
INTESA SANPAOLO
5 gadi

Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai atrisinātu finansiālo problēmu, sāktu savu biznesu vai palielinātu savus biznesa pakalpojumus? Tāpēc neatstājiet šo iespēju noņemt jūs.
Lūdzu, tas ir nopietni prātam un bīstamiem cilvēkiem. Ja tā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: intesa.sanpaolo@financier.com

paulfranklending@hotmail.com
5 gadi

Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums? ja jā, aizpildiet veidlapu ar savām datiem, atgrieziet to atpakaļ uz mums ..

Nosaukums: ………………………………………… …………….
Vecums: ………………………………………… …………………
Pilna mājas adrese: …………………………
Valsts: ………………………………………… ………………..
Pilsēta: ………………………………………… ……………….
Telefona numurs: ……………………………………
Aizdevuma summa: ………………………………………. …
Atmaksas termiņš: ………………………………
Profesija: ………………………………………… ……….
Mēneša ienākumi: ……………………………………….. ..

nopietns Izmeklēšanas E-pasts: paulfranklending@hotmail.com


Aktualitātes